Carboplatin og Gemcitabin, behandling med (Kræftbehandling, klinik 4)

Til patienter med kræft i urinvejene.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen

Kræft i urinvejene, der enten er vokset ud til bækkenknoglerne eller har spredt sig videre ud i kroppen, behandler vi i dag med kemoterapi. 

Ved at behandle sygdommen med Carboplatin og Gemcitabin opnår 40% af patienterne mindskning af synlig sygdom og 30 % opnår stabilisering af sygdommen.

Kemoterapien gives i en blodåre via et drop i armen. Behandlingerne gives i klinikken. Hver behandlingsserie strækker sig over ca. 3 uger.

Dag 1

Den første dag vil du blive behandlet med 
både Carboplatin og Gemcitabin. Behandlingen varer ca. 3 timer.

Dag 8

Den efterfølgende uge skal du have Gemcitabin. Behandlingen varer ca. 1 time. 

Dag 15

Herefefter holder du 2 ugers pause.

Bivirkninger

Kemoterapi kan skade både normale celler 
og kræftceller. Du vil derfor kunne opleve bivirkninger. De mulige bivirkninger fra behandlingen kan være:

Mulige bivirkninger

Påvirkning af knoglemarven viser sig ved nedsat dannelse af blodceller. Det kan medføre blodmangel (svimmelhed, hovedpine og øresusen), blodplademangel (tendens til blødning) og mangel på hvide blodlegemer (tendens til infektioner). For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød eller i huden. 

Vigtigt!

  • Ved feber (over 38,5) eller blødninger er det vigtigt at kontakte afdelingen. I dagtimerne er det afdelingens kontaktcenter, og udenfor dagtimerne er det afdelingens læge du skal kontakte. Teleefonnumre findes på sidste side i denne patientinformation.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan der opstå kvalme og opkastninger. Det er bivirkninger, vi kan behandle med kvalmestillende medicin. Medicinen udleverer vi på afdelingen.

Slimhinder  i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede med gener som mavesmerter, diarré og forstoppelse. Hvis disse gener opstår, kan de afhjælpes med medicin. Der kan forekomme en ændret smagssans, så maden kan smage anderledes.

Influenzasymptomer  feber, kulderystelser, muskel-/ ledsmerter og almen sygdomsfølelse kan opstå i ugen efter en behandling. Det er symptomer, som kan lindres med Paracetamol.

Påvirkning af nervesystemet  kan opleves som føleforstyrrelser i hænder og fødder, men er sjældent særligt generende.

Let hørenedsættelse eller øresusen  kan opleves af enkelte patienter.

Hårtab  er beskedent med denne behandling og kræver almindeligvis ikke paryk.

Nyrefunktionen  kan sjældent blive påvirket og i givet fald oftest af lettere grad. Før du begynder på behandling, får du foretaget en måling af nyrefunktionen.

Overfølsomhed  kan i sjældne tilfælde forekomme under selve behandlingen med Carboplatin. Hvis der opstår en overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående og vil kunne behandles.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde forekomme udslæt, forpustethed, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine.

Endelig vil behandlingen ofte betyde, at du bliver træt og får behov for at sænke tempoet. Giv dig selv tid til at slappe af. Lad din krop fortælle dig, hvad du kan overkomme. 

Du vil blive nøje kontrolleret for udvikling af de ovennævnte bivirkninger. Vi vil give dig støttende og lindrende behandling efter behov. Skulle du få svære eller uacceptable bivirkninger, vil vi kunne sætte dosis for behandlingen ned eller eventuelt helt afbryde den.

Opfølgning

Før hver behandlingsserie taler du med en læge og får taget blodprøver. Desuden skal du til blodprøvekontrol forud for behandlingen på dag 8. Før du begynder på behandlingen og efter hver tredje behandlingsserie, vil du få foretaget en CT-scanning

Denne opfølgning bruger vi til at undersøge, om kemoterapien har effekt på sygdommen. Hvis behandlingen ikke har effekt, vil den blive stoppet. Behandlingen bliver også stoppet, hvis du får uacceptable bivirkninger eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. Der gives oftest 6 behandlingsserier.

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål om behandlingen. Skriv gerne spørgsmålene ned, så du husker at spørge ved næste besøg.

Redaktør