Carboplatin og Gemcitabin, behandling med (Kræftbehandling, klinik 3)

Til patienter med brystkræft, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Fremskreden brystkræft kan behandles med kemoterapi, der består af 2 stoffer, Carboplatin og Gemcitabin.

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Én behandlingsserie strækker sig over 3 uger.

Du vil få behandling:

Dag 1 og Dag 8:  Carboplatin og Gemcitabin gives via en blodåre. Tidsforbrug ca. 1½ time. Hver gang du skal have behandling, skal du møde i klinikken og kan tage hjem, når du har fået behandlingen.

Behandlingen ophører, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Nyrefunktion

Før du begynder på behandlingen, får du undersøgt din nyrefunktion.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du møder til behandling, kommer du til at tale med en læge og/eller en sygeplejerske. Her får du lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver, hver gang du får behandling.

Scanning

Du vil få foretaget røntgenundersøgelse eller scanning efter hver 3-4. behandlingsserie. Undersøgelsen viser, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, vi kan heller ikke udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her:

Kvalme og opkastning:

I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan ofte forebygges og behandles med kvalmestillende medicin.

Træthed:

Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan det blive nødvendigt, at du sygemelder dig helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Blodmangel, infektion og blødning:

Kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Du vil derfor kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
Infektion kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og røde prikker i huden.

Vigtigt!

Ved tegn på feber eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Hud og slimhinder:

Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan behandles med medicin.

Hårtab:

Behandlingen medfører kun sjældent, at du taber alt håret på hovedet, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Væskeophobning:

Behandlingen kan føre til væskeophobning i kroppen. Dette kan medføre hævede ankler, vægtstigning og evt. forpustethed, som kan behandles med vanddrivende medicin. 

Influenzalignende symptomer:

Symptomer med feber, kulderystelser, muskelømhed kan forekomme i lettere grad efter Gemcitabin-behandling. Det varer sjældent over 2 dage, og kan lindres med Panodil.

Nyrefunktion:

Det kan sjældent blive påvirket og i givet fald oftest i lettere grad. Før start på behandlingen får du foretaget en måling af nyrefunktion.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes.

Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som for eksempel: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at vi behandler infektionen, eventuelt under indlæggelse. 

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Du skal blot have en almindelig god hygiejne (se afdelingens patientinformation om kemoterapi).

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Kemoterapi kan skade et foster, så du eller din partner skal anvende svangerskabsforebyggende middel under behandlingen og indtil 6 måneder efter ophør.

Redaktør