Carboplatin og Gemcitabin, behandling med

Til patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved kræft i lungerne. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om kemoterapi.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig.

Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden kræft i lungerne kan behandles med kemoterapi, der består af 2 stoffer, Carboplatin og Gemcitabin. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Behandlingen vil normalt bestå af 3-4 serier med stofferne Carboplatin og Gemcitabin. Én serie strækker sig over 3 uger – det vil sige, at den samlede behandling strækker sig over ca. 3 måneder.

Du vil få behandling:

Dag 1 Carboplatin og Gemcitabin via en blodåre. Tidsforbrug ca. 1½ time.
Dag 8 Gemcitabin via en blodåre. Tidsforbrug ca. ½ time.

Hver gang du skal have behandling, skal du møde i klinikken og kan tage hjem, når du har fået behandlingen.

Behandlingen vil ophøre, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Undersøgelser

Nyrefunktion

Før du begynder på behandlingen, vil du få undersøgt din nyrefunktion med en blodprøve. Hvis der er behov for det, laves der en supplerende nyreundersøgelse.

Samtale med læge og sygeplejerske

Dagen før du skal have din kemoterapi, får du taget en blodprøve. Efter blodprøven taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver, hver gang du får behandling.

Scanning

Du vil få foretaget CT-scanning efter den 3. behandlingsserie. Undersøgelsen vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan ikke udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan ofte forebygges og behandles med kvalmestillende medicin.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan det blive nødvendigt, at du sygemelder dig helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Blodmangel, infektion og blødning  Kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Du vil derfor kunne få blodmangel, infektion og blødning. 

  • Blodmangel kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektion kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. 
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og røde prikker i huden.

Ved tegn på feber eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Hud og slimhinder  Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, næse, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Disse gener kan behandles med medicin.

Hårtab  Behandlingen medfører kun sjældent, at du taber alt håret på hovedet, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Væskeophobning  Behandlingen kan føre til væskeophobning i kroppen. Dette kan medføre hævede ankler, vægtstigning og evt. forpustethed, som kan behandles med vanddrivende medicin.

Nyrefunktionen  Carboplation påvirker sjældent nyrerne og oftest kun i lettere grad. Hvis vi får mistanke om en påvirkning af din leverfunktion, udføres en nyrefunktionsundersøgelse.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær mindskes. Dette kan skyldes, at du er i en såvel fysisk som psykisk belastet situation.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes. 

Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som for eksempel:

  • kulderystelser
  • feber
  • svie ved vandladning
  • hoste
  • synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt, at vi behandler infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Du skal blot have en almindelig god hygiejne (se afdelingens patientinformation om kemoterapi).

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. 

Kemoterapi kan skade et foster, så du eller din partner skal anvende et svangerskabsforebyggende middel som for eksempel kondom.

Redaktør