Carboplatin og Etoposid samtidig med strålebehandling, behandling med

Til patienter med småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Lungekræft er generelt en meget alvorlig sygdom og svær at helbrede, hvis kræften ikke kan opereres. Behandling med en kombination af kemoterapi og strålebehandling eller strålebehandling alene kan dog også helbrede sygdommen i nogle tilfælde. Jo højere stråledosis, man kan give en kræftknude, jo bedre er chancen for at komme alle kræftceller til livs.

Det er meget vigtigt, at du kender baggrunden for og føler dig tryg ved valget af behandling.

Behandlingsforløb

Du begynder behandlingen med at få din første serie kemoterapi. Derefter udføres en PET/CT-planlægnings-scanning. Den scanning vil afgøre, om du kan modtage strålebehandlingen sideløbende med kemobehandlingen, eller om der skal lægges en anden plan for dit forløb.

Strålebehandlingen begynder ca. ved den anden serie kemoterapi. Der gives i alt 4-6 serier kemoterapi og ca. 4-5 ugers strålebehandling.

Behandlingen

En serie kemoterapi strækker sig over 3 uger. Det vil sige, at den samlede behandling kan vare op til ca. 4 måneder.

Behandlingen kan dog stoppe inden, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

I hver serie får du 3 dages behandling i klinik. Det vil sige, at du kan tage hjem samme dag, så snart behandlingen er afsluttet.

Behandlingen består af:

  • Carboplatin, som vi giver i en blodåre i armen (drop).
  • Etoposid, som vi også giver i en blodåre i armen (drop).

Dag 1: På dag 1 skal du have behandling med både Carboplatin og Etoposid. Det tager ca. 1 ½ time.

Dag 2 og 3: På dag 2 og 3 skal du kun have behandling med Etoposid. Det tager ca. 1 time.

Dag 4: På 4. dagen, skal du tage en immunstyrkende indsprøjtning i maveskindet, som du enten selv kan tage eller få en hjemmesygeplejerske til at give dig. Denne indsprøjtning gives altid i 1. serie, og hvis der er behov for det, gives den også i de efterfølgende serier.

Undersøgelser

Samtale med læge og/eller sygeplejerske

Dagen før du skal have kemoterapi, får du taget en blodprøve. Efter blodprøven taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver, dagen inden du får kemoterapi. Hvis dine blodprøver ikke er i orden inden behandlingen, vil den blive udskudt 1 uge.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter endt behandling skal du have foretaget en CT- scanning. Undersøgelsen vil vise om behandlingen har haft effekt på din sygdom. Herefter tilbyder vi et opfølgningsforløb med CT-scanning hver 3. måned i 2 år og derefter CT- scanning hver ½ år i 3 år. Det vil sige, at du skal følges i 5 år efter endt behandling.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan ikke udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. De gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. Spørg gerne personalet om kostråd. Vi henviser desuden til patientinformationen ”Mad under kræftsygdom og behandling”.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning.

  • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber over 38,5 eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdeling-en, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Forstoppelse  Kemoterapien kan give forstoppelse. Det kan behandles med medicin.

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Det kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. De gener kan behandles med medicin.

Hårtab  Behandlingen medfører, at du taber håret. Hvis du ønsker det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Nyrefunktionen  Carboplatin påvirker sjældent nyrerne og oftest kun i lettere grad. Din nyrefunktion bliver derfor målt med en blodprøve før hver behandling. Hvis vi får mistanke om påvirkning af din nyrefunktionen, udfører vi en nyrefunktionsundersøgelse.

Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Det kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandling-ens ophør.

Fortæl om bivirkningerne – så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Strålebehandling

Yderligere information om strålebehandlingen, forløb, praktiske informationer og bivirkninger findes i afdelingens patientinformation ”Langvarig strålebehandling - til patienter med lungekræft”.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion, som for eksempel:

  • kulderystelser
  • feber
  • svie ved vandladning
  • hoste
  • synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Redaktør