Carboplatin og Etoposid, behandling med (Kræftbehandling, klinik 4)

Til patienter med småcellet blærekræft.

Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandling

Kræft i urinvejene, der enten er vokset ud til bækkenknoglerne eller har spredt sig videre ud i kroppen, behandles i dag med kemoterapi. Ved at behandle sygdommen med Carboplatin og Etoposid opnås effekt hos 50-60% af patienterne. 

Behandlingen består af 4-6 serier kemoterapi. Én serie strækker sig over 3 uger. Det vil sige, at den samlede behandling kan vare op til ca. 4 måneder. Behandlingen kan dog stoppe forinden

  • hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen
  • hvis du får uacceptable bivirkninger
  • hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Behandlingen bliver givet over 3 dage, hvor du møder ind i afdelingen på den første behandlingsdag. Behandlingen gentages hver 3. uge og kaldes en behandlingsserie.

  • Carboplatin: På den første behandlingsdag får du Carboplatin via en indsprøjtning i en blodåre (drop). Det tager ca ½-1 time.
  • Etoposid: På første, anden og tredje behandlingsdag får du Etoposid som kapsler. Vær opmærksom på, at du ikke må spise i 2 timer før og 1 time efter, at du har indtaget kapslerne.

Blodprøver

Du vil få taget blodprøver før dine behandlinger og løbende i hele dit behandlingsforløb. 

Samtale med læge og sygeplejerske 

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Bivirkninger 

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger.

Forbigående påvirkning af knoglemarven 
Behandling med Carboplatin og Etoposid medfører nedsat evne til at danne nye røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader. Omkring dag 12 vil antallet af dine hvide blodlegemer være i bund, og immunforsvaret vil være svækket. 

  • Hvis du får feber over 38,5° på dette tidspunkt i behandlingen, skal du kontakte afdelingen med henblik på at få lagt en videre plan for blodprøver/og eller indlæggelse til antibiotikabehandling.. 

De dage, antallet af blodplader er nedsat, kan der opstå næseblod og små blodudtrædninger i huden. Det kan da være nødvendigt at give dig transfusion af blodplader. Tilsvarende kan vi give blodtransfusion, hvis du får blodmangel. Symptomer på blodmangel er træthed, hjertebanken, forpustelse og eventuelt svimmelhed og øresusen. 

Hårtab  Behandlingen giver hårtab ca. 4 uger efter første behandling og formentlig også tab af anden kropsbehåring. Vi udleverer derfor en parykrekvisition, så du med tilskud kan anskaffe en paryk. Vi anbefaler, at du får den lavet inden det forventede hårtab. Hårtabet er midlertidigt, og håret vokser frem igen i løbet af nogle måneder efter endt behandling. Det kan dog godt få en anden farve og struktur.

Kvalme og opkastning  De to stoffer kan give kvalme i en til tre dage. Kvalmen forebygges og dæmpes med tabletter eller stikpiller, som vi udleverer i forbindelse med kemoterapien. Den kvalmeforebyggende behandling kan give hård mave. 

Træthed  Det er almindeligt, at behandlingen medfører træthed, også i udtalt grad. Det er dog vigtigt, at du holder dig fysisk aktiv. Hvis du udfører daglige gøremål, vil det normalt være tilstrækkeligt. Vi anbefaler ikke intensiv træning under behandlingen. 

Opfølgning

Efter behandlingen vil opfølgningen foregå på Afdeling for Urinvejssygdomme. 

Redaktør