Carboplatin og Etoposid, behandling med

Til patienter med småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Lungekræft behandles med kemoterapi, der består af stofferne Carboplatin og Etoposid. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I mange tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.

Det er meget vigtigt, at du kender baggrunden for og føler dig tryg ved valget af behandling.

Behandlingen

Behandlingen består af 4-6 serier kemoterapi. Én serie strækker sig over 3 uger. Det vil sige, at den samlede behandling kan vare op til ca. 4 måneder. Behandlingen kan dog stoppe forinden, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

I hver serie får du 1 dags behandling i klinik. Det vil sige, at du kan tage hjem samme dag, så snart behandlingen er afsluttet.

Behandlingen består af:

  • Carboplatin, som vi giver i en blodåre i armen (drop).
  • Etoposid, som vi giver i kapselform.

Du får udleveret Etoposid-kapslerne til dag 1, dag 2 og dag 3. De skal tages morgen og aften med 12 timer imellem. Etoposid-kapslerne skal synkes hele og bør indtages sammen med rigelig væske.

Dag 1: På dag 1 skal du have behandling med både Carboplatin og Etoposid. Det varer ca. 1 ½ time.

Dag 2 og 3: På dag 2 og 3 skal du have behandling med Etoposid.

Dag 4: På 4. dagen, skal du tage en immunstyrkende indsprøjtning i maveskindet, som du enten selv kan tage eller få en hjemmesygeplejerske til at give dig. Denne indsprøjtning gives altid i 1. serie, og hvis der er behov for det gives den også i de efterfølgende serier.

Undersøgelser

Samtale med læge og/eller sygeplejerske

Dagen før du skal have din kemoterapi, får du taget en blodprøve. Efter blodprøven taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver hver gang, du får kemoterapi.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter 3. serie skal du have foretaget en evaluerings- CT- scanning. Undersøgelsen vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom. Efter endt behandling bliver du scannet igen, og hvis din sygdom fortsat er i ro, tilbyder vi et opfølgningsforløb, hvor du skal scannes hver 3. måned.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde.

Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Den påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. De gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. Spørg os gerne om kostråd. Vi henviser desuden til patientinformationen ”Mad under kræftsygdom og behandling”.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning.

  • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber over 38,5 eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Forstoppelse  Kemoterapien kan give forstoppelse. Dette kan behandles med afføringsmedicin.

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, småsår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Disse gener kan behandles med medicin.

Hårtab  Behandlingen medfører, at du taber håret. Hvis du ønsker det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Nyrefunktionen  Carboplatin påvirker sjældent nyrerne og oftest kun i lettere grad. Din nyrefunktion bliver derfor målt med en blodprøve før hver behandling. Hvis vi får mistanke om påvirkning af din nyrefunktion, udfører vi en nyrefunktionsundersøgelse.

Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Det kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at din evne til at få børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for få yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Fortæl om bivirkningerne – så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion, som for eksempel:

  • kulderystelser
  • feber
  • svie ved vandladning
  • hoste
  • synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Redaktør