Carboplatin (drop) og Vinorelbine (tabletter), behandling med (spytkirtel)

Til patienter med spytkirtelkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved kræft udgået fra spytkirtler. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om kemoterapi.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, som vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden kræft udgået fra spytkirtlerne behandles med kemoterapi, der består af stofferne Carboplatin og Vinorelbine. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Behandlingen vil normalt bestå af 3-6 behandlinger. Behandlingen gives hver 3. uge, så den samlede behandling varer ca. 4 måneder. Skemaet på sidste side viser et behandlingsforløb. Behandlingen får du i en blodåre i armen (drop) og som tabletter.

En behandlingsserie består af en 3 ugers periode. Det tager ca. 1 time at få behandlingen, samtidig får du udleveret Vinorelbine-tabletter til samme dag, og til dag 8. Vinerelbine er en tabletbehandling som skal opbevares i køleskabet og tages i forbindelse med et måltid. Du får behandling i klinikken. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet. 

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du skal have kemoterapi, får du taget en blodprøve. Efter blodprøven taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med sygdom og behandling. Behandlingen ophører, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, og hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver. Hvis blodprøverne ikke er i orden på dag 1, udskydes behandlingen 1 uge. 

Scanninger

Efter 3 behandlinger skal du have en CT-scanning af hoved, lunger og bughule og i nogle tilfælde andre undersøgelser. Undersøgelserne vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom. 

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig. Vi kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin.

Forstoppelse  Forstoppelse forekommer ret ofte i forbindelse med kemoterapi. Det er vigtigt at holde maven i gang ved at drikke rigeligt, få motion og evt. tage afføringsmidler.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.  Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.Ved feber eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne. 

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan behandles med medicin. 

Påvirkning af nervesystemet  I sjældne tilfælde kan der opstå prikken og stikken i fødder og hænder, og du kan få fornemmelse af svaghed i musklerne. Disse gener forsvinder oftest inden for det første år efter behandlingens ophør.

Hårtab  Behandlingen medfører kun sjældent, at du taber alt håret på hovedet, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. 

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Dette betyder, at din evne til at få børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte personalet for yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte personalet for yderligere information.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os, om de gener du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for at din behandling udsættes. Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, bliver behandlingen afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som fx: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter. Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse. 

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens patientinformation om kemoterapi). Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel som for eksempel kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Redaktør