Carboplatin (drop) og Vinorelbin (tabletter), behandling med (lunge)

Til patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved kræft i lungerne. 

I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om kemoterapi.Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, som vi anbefaler dig. 

Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden kræft i lungerne behandles med kemoterapi, der består af stofferne Carboplatin og Vinorelbin

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Behandlingen vil normalt bestå af 4 serier kemoterapi med Carboplatin og Vinorelbin. 1 serie strækker sig over 3 uger, så den samlede behandling varer ca. 3 måneder. 

I hver serie vil du få følgende behandling. 

Dag 1:

På dag 1 skal du have Carboplatin, som vi giver i en blodåre i armen (drop).

Det tager ca. 1 time at få behandlingen. Samtidig får du udleveret Vinorelbin-tabletter til samme dag og til dag 8. Vinorelbin er en tabletbehandling, som skal opbevares i køleskabet og tages i forbindelse med et måltid. 

Du får behandlingen i klinikken. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet. 

I dagene imellem behandlingerne og i ugen indtil næste serie, skal du ikke have nogen behandling. 

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerskeHver gang du møder til kemoterapi, får du taget blodprøver. Efter blodprøven taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Her får du mulighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver. Hvis blodprøverne ikke er i orden på dag 1, udskydes behandlingen 1 uge. 

Scanning

Efter 4 behandlinger skal du have en CT-scanning af lunger og mave og i nogle tilfælde andre undersøgelser. Undersøgelserne viser, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig. Vi kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin.

Forstoppelse  Forstoppelse forekommer ret ofte i forbindelse med kemoterapi. Det er vigtigt at holde maven i gang ved at drikke rigeligt, få motion og evt. tage afføringsmidler.

Blodmangel, infektion og blødning Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning.

  • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. 
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, næse, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Disse gener kan behandles med medicin.

Nyrefunktionen  Carboplatin påvirker sjældent nyrerne og oftets kun i lettere grad. Din nyrefunktion bliver derfor målt med en blodprøve før hver behandling. Hvis vi får mistanke om, at din nyrefunktion er påvirket, udfører vi en nyrefunktionsundersøgelse.

Påvirkning af nervesystemet  I sjældne tilfælde kan der opstå prikken og stikken i fødder og hænder, og du kan få fornemmelse af svaghed i musklerne. Disse gener forsvinder oftest inden for det første år efter behandlingens ophør.

Hårtab  Behandlingen medfører kun sjældent, at du taber alt håret på hovedet, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Kemoterapi kan skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som for eksempel kondom

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at evnen til at få børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Kemoterapi er giftigt for fostre. Det er derfor vigtigt, at du beskytter dig grundigt mod graviditet under og i minimum 6 måneder efter kemoterapi. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Fortæl os om dine bivirkninger

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os, om de gener du får i forbindelse med behandlingen. 

Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for at din behandling udsættes. Hvis du får uacceptable bivirkninger eller hvis du selv ønsker det, bliver behandlingen afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som for eksempel:

  • kulderystelser
  • feber
  • svie ved vandladning
  • hoste
  • synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens patientinformation om kemoterapi).

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Redaktør