Carboplatin, behandling med

Til patienter med kræft udgået fra livmoderen

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Behandlingen

Du tilbydes behandling med Carboplatin, som er kemoterapi.

Vi giver behandling hver 3. uge. Dette kaldes én serie. Vi planlægger oftest at give 6 serier, og i nogle tilfælde foretager vi scanninger undervejs. Før hver serie skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at du kan tåle behandlingen.

Carboplatin

Stoffet er et celledræbende middel, der hovedsageligt påvirker celler i vækst. Carboplatin giver vi i en blodåre, og det tager ca. ½ - 1 time. Behandlingen er individuel og afpasses efter virkningen og efter graden og omfanget af bivirkninger.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Mulige bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger: 

Forbigående påvirkning af knoglemarven kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel. Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød og blødning i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød. 

Vigtigt!

Hvis du får

  • feber over 38,5 grader
  • blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv
  • små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben

er det vigtigt at kontakte afdelingen. 

Kvalme og opkastning  kan forekomme i forbindelse med behandlingen og de følgende dage. Du får udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke disse bivirkninger. 

Hårtab  er beskedent med denne behandling og kræver som regel ikke paryk.

Slimhinder  i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede med gener som mavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis du oplever disse gener, kan de afhjælpes med medicin. Der kan forekomme en ændret smagssans, så maden kan smage anderledes. 

Påvirkning af nervesystemet  kan opleves som føleforstyrrelser i hænder og fødder, men de er sjældent særligt generende.

Nyrefunktionen  kan sjældent blive påvirket og i givet fald oftest i lettere grad. Før start på behandlingen får du foretaget en måling af nyrefunktionen.

Let hørenedsættelse eller øresusen  kan forekomme hos enkelte.

Træthed  er almindeligt forekommende og kan være udtalt. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg dog stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv, hvad du kan klare og lyt til din krops signaler. 

Overfølsomhed  kan i sjældne tilfælde forekomme under selve behandlingen med Carboplatin. Hvis der opstår en overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående og vil kunne behandles.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde forekomme udslæt, åndenød, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktion, svimmelhed og hovedpine. 

Tal gerne med sygeplejerskerne, der behandler dig om bivirkningerne. De kan give dig støtte, råd og vejledning.

Det lyder måske overvældende, når de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske på, at én patient ikke får alle bivirkningerne. 

Forholdsregler

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker. 

Redaktør