Carboplatin, behandling med

Til patienter, der er opereret for kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Behandlingen 

Vi tilbyder dig behandling med Carboplatin, som er kemoterapi og bruges til behandling af kræft i æggestokke, æggeledere og bughinde.

Vi giver behandling hver 3. uge. Det kaldes en serie. Vi gør status på dit sydomsforløb efter 6 serier med scanning, blodprøver og eventuelt gynækologisk undersøgelse. 

Før hver serie skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at knoglemarven kan tåle behandlingen. 

Carboplatin 

Stoffet er et celledræbende middel, der fortrinsvis påvirker celler i vækst. Carboplatin gives i et drop over ca. 2-3 timer. 

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Her får du mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. 

Bivirkninger 

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. 
I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Kemoterapi påvirker ikke kun kræft-cellerne, men også kroppens raske celler. Den påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktionaf blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning.

  • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion eller blødning som for eksempel:

  • feber over 38,5 grader
  • blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv eller 
  • små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben.

Hvis du får feber eller blødning skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne, eventuelt under indlæggelse.

Kvalme og opkastning  kan forekomme i dagene efter behandlingen. Du får udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke det. 

Hårtab  Hårtabet er beskedent med denne behandling og kræver normalt ikke paryk.

Slimhinder  i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede med gener som for eksempel svamp, mundbetændelse, mavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis du oplever disse gener, kan de behandles med medicin. Det kan også forekomme, at smagssansen ændres, så maden smager anderledes end den plejer. 

Påvirkning af nervesystemet  kan opleves som føleforstyrrelser i hænder og fødder, men er sjældent generende.

Nyrefunktionen  kan i sjældne tilfælde blive påvirket og oftest i lettere grad. Vi følger din nyrefunktion ud fra dine blodprøver.

Træthed  Du kan blive meget træt. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg stadig for at holde dig i gang. Lyt til din krops signaler, og mærk på dig selv, hvad du kan klare.

Let hørenedsættelse eller øresusen  kan forekomme.

Overfølsomhed  kan i sjældne tilfælde forekomme under selve behandlingen med Carboplatin. Hvis der opstår en overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående og kan behandles.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde forekomme udslæt, åndenød, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine. Tal med sygeplejerskerne om bivirkningerne. De kan give dig støtte, råd og vejledning. 

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Redaktør