Carboplatin, Pemetrexed og Pembrolizumab, behandling med

Til patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved kræft i lungerne.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig.

Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden kræft i lungerne kan i dit tilfælde behandles med kemoterapi, der består af stofferne Carboplatin og Pemetrexed i kombination med immunterapi med stoffet Pembrolizumab. Pembrolizumab styrker immunforsvarets evne til at genkende og bekæmpe lungekræft. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Behandlingen vil normalt bestå af 4 behandlinger. Behandlingen gives hver 3. uge, så den samlede behandling varer ca. 3 måneder. Hvis de første 4 behandlinger har virket godt, og du har tålt dem godt, uden alvorlige bivirkninger, vil vi tilbyde dig fortsat vedligeholdelsesbehandling med det ene kemoterapistof (Pemetrexed) og immunterapi (Pembrolizumab). 

Hver behandling består af kemostofferne Carboplatin og Pemetrexed samt immunterapistoffet Pembrolizumab, som vi giver via en blodåre. Det tager ca. 1½-2 timer at få behandlingen.

Du får behandling i klinikken. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet. Hver gang du skal have behandling, skal du først have taget en blodprøver for at sikre, at behandlingen ikke er for kraftig i forhold til din knoglemarv og nyrefunktion. Du får taget blodprøven i laboratoriet i B1. Derefter skal du tale med en læge. Hvis blodprøverne ikke er i orden udskydes behandlingen 1 uge, indtil blodprøverne viser, at du kan få behandling igen.

Behandlingen ophører, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske 

Dagen før du skal have din kemo- og immunterapi, får du taget blodprøver. Efter blodprøverne taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Her får du mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemo- og immunterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, og påvirke en række funktioner (nyrer, lever og hormoner) i din krop, skal du have taget blodprøver før hver behandling.

Scanning

Efter 4 behandlinger skal du have en CT-scanning af lungerne og bughulen og i nogle tilfælde andre undersøgelser. Undersøgelserne vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom. Herefter vil du blive scannet efter hver 4. vedligeholdelsesbehandling. Hvis din sygdom fortsat er i ro, og du tåler den godt, fortsætter behandlingen.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde.

Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Behandlingen påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Pembrolizumab aktiverer dit immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe dine normale celler og dit normale væv, ligesom de angriber kræftcellerne. Disse bivirkninger kaldes autoimmune bivirkninger.

Bivirkninger kan opstå under hele behandlingsforløbet - også efter endt behandling. De kan som regel alle behandles med en pause fra Pembrolizumab, eventuelt suppleret med Prednisolon, som er et binyrebarkhormon.

Hvis du får en autoimmun bivirkning, kan den være måneder om at forsvinde. Det er derfor vigtigt, at du kender symptomerne på de autoimmune bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, og kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin.

Allergisk reaktion  Pembrolizumab og Carboplatin kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion. Overfølsomhedsreaktionen kan opstå, umiddelbart efter at behandlingen er begyndt. Ofte er reaktionen mild i form af rødme og fornemmelse af varme.

Hud  Du kan under behandlingen opleve problemer med huden som f.ek.s udslæt, kløe, rødme, tør hud og øget følsomhed overfor sollys.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning.

 • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
 • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
 • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Irritation af slimhinderne i mund, svælg og mavetarmkanal  Irritation af slimhinderne kan vise sig som for eksempel tørhed, små sår, blister, hvide belægninger, svie og ubehag ved indtagelse af især sure og stærke madvarer. Desuden kan der opstå både diarre og forstoppelse. Generne kan behandles med medicin.

Påvirkning af nervesystemet  I sjældne tilfælde kan der opstå prikken og stikken i fødder og hænder, og du kan få fornemmelse af svaghed i musklerne. Disse gener forsvinder oftest inden for det første år efter behandlingens ophør.

Hårtab  Behandlingen medfører kun sjældent, at alt håret på hovedet tabes, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller anden hovedbeklædning. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Nyrefunktionen  Caboplatin, Pemetrexed og Pembrolizumab kan påvirke nyrerne. Din nyrefunktion bliver derfor målt med en blodprøve inden hver behandling. Ved mistanke om påvirkning af din nyrefunktion, udføres en nyrefunktionsundersøgelse.

Påvirkning af hormonkirtelproduktion  Pembrolizumab kan i enkelte tilfælde påvirke de hormonproducerende organer i kroppen, så de enten producerer for meget eller for lidt hormon.

Det kan give en lang række symptomer som f.eks. hurtig puls, øget svedtendens, vægttab, vægtstigning, hårtab, kuldefornemmelse, forstoppelse, svimmelhed, dybere stemme eller muskelsmerter. Ved hjælp af blodprøver holder vi øje med din skjoldbruskkirtelfunktion, men du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation, der kan give nedsat potens.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at evnen til at få børn mindskes eller ophører helt. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Til kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers.
Kemoterapi er giftigt for fostre. Det er derfor vigtigt, at du beskytter dig grundigt mod graviditet under og i minimum 6 måneder efter kemoterapi. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som for eksempel:

 • kulderystelser
 • feber
 • svie ved vandladning
 • hoste
 • synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Herudover kan Pembrolizumab give en række sjældne, men meget alvorlige bivirkninger, der kræver hurtig behandling. Du skal derfor kontakte os omgående, hvis du får

 • nyopstået eller øget åndedrætsbesvær evt. ledsaget af forværring af hoste med slim og/eller feber
 • ændret syn, evt. dobbeltsyn
 • kraftig hovedpine.
 • kraftig diarre (afføring mere end 4-6 gange dagligt)
 • sort, tjæreagtig, klistret afføring, evt. med blod eller slim.
 • kraftige mavesmerter.
 • ændret farve (te farvet) eller ændret mængde af urin.
 • øget tendens til næseblod, eller at du lettere får blå mærker.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemo- og immunterapiterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandlling.

Redaktør