Carboplatin, Gemcitabin og Bevacizumab (Avastin), behandling med

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde, der er kommet igen, behandler vi med kemoterapi, der hedder Carboplatin, Gemcitabin og Bevacizumab. Med denne behandling opnår 35 % af patienterne mindskning af synlig sygdom, og 40 % af patienterne opnår stabilisering af sygdommen.

Behandlingen

Du modtager kemoterapien som en indsprøjtning i en blodåre via et drop i armen. Behandlingerne gives i klinikken. Hver behandlingsserie strækker sig over 3 uger.

1. serie: Den første dag vil du blive behandlet med Carboplatin, Gemcitabin og Bevacizumab. Det varer ca. 3 timer.

Den efterfølgende uge skal du have Gemcitabin. Det varer ca. 1 time. Den følgende uge holder du pause. Derefter starter en ny serie forfra.

Før hver behandlingsserie bliver du undersøgt af en læge eller sygeplejerske og få taget blodprøver. 

Før hver behandling på dag 8 får du taget blodprøve og eventuelt bliver set af en sygeplejerske. 

Før du begynder på behandlingen og efter ca. hver tredje behandlingsserie, får du foretaget CT-scanning eller ultralydsscanning, og du vil få målt CA-125. Disse kontroller bruger vi til at undersøge, om kemoterapien har effekt på sygdommen. Hvis behandlingen ikke har effekt, vil den blive stoppet. Behandlingen bliver også stoppet, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. Der gives oftest 6 behandlingsserier.

Om Bevacizumab

Bevacizumab er godkendt til behandling af fremskreden kræft i æggestokkene. Bevacizumab er et biologisk lægemiddel. En betingelse, for at en kræftsvulst kan vokse og sprede sig til andre dele af kroppen, er, at den får tilført næring, og det kræver dannelse af blodkar til svulsten. Derfor afgiver kræftsvulsten en vækstfaktor kaldet VEGF, som sætter gang i knudens egen blodtilførsel. Bevacizumab binder sig til VEGF, så det forhindres i at virke. Dermed blokeres der for dannelsen af nye blodkar, samtidig med at de blodkar, som allerede er i svulsten, ændres, så kemoterapien bedre kan komme til at virke.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. 
I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Kemoterapi kan skade både normale celler og kræftceller. De mulige bivirkninger fra behandlingen, kan være:

Påvirkning af knoglemarven  viser sig ved nedsat dannelse af blodceller. Det kan medføre blodmangel (svimmelhed, hovedpine og øresusen), blodplademangel (tendens til blødning) og mangel på hvide blodlegemer (tendens til infektioner). For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød eller i huden. 

Vigtigt!

Ved feber (over 38,5) eller ved blødninger skal du kontakte afdelingen.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan der opstå kvalme ogopkastninger. Det er bivirkninger, vi kan behandle med kvalmestillende medicin. Medicinen udleverer vi i afdelingen.

Slimhinder  i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede med gener sommavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis disse gener opstår, kan de afhjælpes med medicin.

Der kan forekomme en ændret smagssans, så maden kan smage anderledes.

Influenzasymptomer  feber, kulderystelser, muskel-/ ledsmerter og almen sygdomsfølelse kan opstå i ugen efter en behandling. Det er symptomer, som kan lindres med Paracetamol.

Påvirkning af nervesystemet  kan opleves som føleforstyrrelser i hænder og fødder, men ersjældent særligt generende.

Let hørenedsættelse eller øresusen  kan opleves af enkelte patienter.

Hårtab  er beskedent med denne behandling og kræver almindeligvis ikke paryk.

Nyrefunktionen  bliver sjældent påvirket og i givet fald oftest af lettere grad. Før dubegynder på behandling, får du foretaget en måling af nyrefunktionen.

Overfølsomhed  kan i sjældne tilfælde forekomme under selve behandlingen med Carboplatin. Hvis der opstår en overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående og vil kunne behandles.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde forekomme udslæt, forpustethed, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine. 

I sjældne tilfælde kan Bevacizumab give problemer med sårheling, blødninger, blodpropper eller forhøjet blodtryk. Ved enhver form for blødning skal afdelingen straks kontaktes. 

På grund af Bevacizumabs mulige bivirkninger er følgende forholdsregler nødvendige: 

  • Der skal være et interval mellem Bevacizumab og små kirurgiske indgreb (tandudtrækning, katetre m.m.) på mindst 7 dage. Eventuelt forhøjet blodtryk skal være velbehandlet.
  • Du må ikke have sår, der ikke er helet. 
  • Hvis større operationer kommer på tale, skal der gå 4 uger før og efter, hvor du ikke får Bevacizumab. Hvis akut operation kommer på tale, vil man naturligvis altid operere, selvom du har fået Bevacizumab.

Endelig vil behandlingen ofte betyde, at du bliver træt og får behov for at sænke tempoet. Giv dig selv tid til at slappe af. Lad din krop fortælle dig, hvad du kan overkomme. Du vil blive kontrolleret nøje for udvikling af de ovennævnte bivirkninger. Vi vil give dig støttende og lindrende behandling efter behov. Skulle du få svære eller uacceptable bivirkninger, vil vi kunne sætte dosis for behandlingen ned eller eventuelt helt afbryde den.

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål om behandlingen; skriv gerne spørgsmålene ned, så du husker at spørge ved næste besøg i klinikken.

Redaktør