Capecitabin og Oxaliplatin (CAPOX) efterfulgt af strålebehandling før eventuel operation (5 dage), forbehandling med

Til patienter med kræft i endetarmen - med spredning.

Denne information er et supplement til vores mundtlige information om strålebehandling og kemoterapi.

Du har for nylig fået stillet diagnosen endetarmskræft, og der er på scanning set spredning af sygdommen til lever og/eller lunger. Undersøgelser har vist, at kemoterapi efterfulgt af strålebehandling i nogle tilfælde kan føre frem til operation både af kræftsvulsten i endetarmen og af de kræftsvulster, der har bredt sig til andre organer. 

Vi anbefaler at du først får behandling med kemoterapi. Kemoterapien består af 2 stoffer: Capecitabin og Oxaliplatin. Efter 3 behandlinger bliver du CT-scannet og MR-scannet, som da du fik stillet diagnosen. Hvis scanningerne viser, at Kræftsvulsten i endetarmen og kræftsvulsterne i andre organer reagerer på behandlingen, planlægger vi at fortsætte med strålebehandling mod endetarmen. Efterfølgende vurderes det, om du kan få tilbudt operation. 

Vi giver kemoterapi for at ramme kræftcellerne forskellige steder i kroppen. Der opstår bivirkninger, fordi kroppens raske celler også reagerer på kemoterapi. Der er størst risiko for bivirkninger under behandlingen, og de kan i sjældne tilfælde være livstruende. Der kan også opstå sene bivirkninger. På trods af behandlingen med kemoterapi og strålebehandling er der fortsat risiko for, at din sygdom udvikler sig.

Hvis du kan opereres, bliver du først opereret på den kirurgiske afdeling, der opererer på lever eller lunger, derefter på den mav- og tarmkirurgiske afdeling, hvor du fik stillet diagnosen. Den første operation får du tilbudt efter ca. 2-4 uger, mens operationen af endetarmen tilbydes ca. 8-10 uger efter endt strålebehandling. Dit opfølgningsforløb vil efterfølgende foregå på Afdeling for Kræftbehandling, hvor vi følger dig med blodprøver og scanninger i en 5 års periode.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation og håber, at denne information kan hjælpe dig til at få overblik over behandlingen og forløbet med strålebehandling. Vi anbefaler, at dine pårørende også læser informationen.

Information om den første periode, hvor du får kemoterapi 

Kontrol inden behandling

Samtale I forbindelse med hver behandling taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Blodprøver Kemoterapien kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodlegemer midlertidigt. Du skal derfor have taget blodprøver forud for hvert besøg. Prøverne skal tages, før du skal tale med en læge/sygeplejerske. Du kan få taget blodprøverne på hospitalets laboratorium senest en time før behandling eller lægekonsultation. Hvis du ønsker det, kan du få taget prøverne på et andet hospital eller laboratorium. Dette skal du aftale med lægen eller sygeplejersken.

Behandlingen

Behandlingen består af serier, hvor én serie strækker sig over 21 dage.

Du får 3 serier, hvorefter vi vurderer, hvordan det går ud fra CT-scanning og MR-scanning. Efter scanning gør du og eventuelt din familie status over din sygdomstilstand sammen med din patientanvarlige læge. Hvis der er god effekt af kemoterapien, får du herefter strålebehandling.

1 serie
Dag 1
Oxaliplatin gives i en blodåre i klinikken. Dette varer ca. ½ -1 time. 
Dag 1-14 Capecitabin tabletter indtages hjemme morgen og aften 
Dag 15-21 Pause

Efter ca. 3 uger møder du i klinikken med henblik på næste serie.

Bivirkninger ved kemoterapi generelt

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Dennepåvirkning betyder, at der kan opstå bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle denævnte bivirkninger hos dig, og vi kan ikke udelukke andre bivirkninger end de nævnte på forhånd. Generelt kan vi dog sige, at behandlingen normalt tåles godt.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, dufår behandling. Det er dog meget vigtigt, at du holder dig i gang trods trætheden.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan vi forebygge og behandle med medicin mod kvalme, som du får udleveret i klinikken.

Nedsat appetit  Din sygdom og behandlingen kan medføre, at din appetit bliver nedsat. Du kan få råd og vejledning i klinikken, hvor vi også kan henvise dig til en diætist.

Blodmangel, infektion og blødning  Kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Det kan give blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber højere end 38 grader og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig ved for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Diarré  Du får information om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af diarré. Du får desuden udleveret tabletter, der kan stoppe diarré. 

Hud og slimhinder  Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan vi behandle med medicin. 

Mundbetændelse Betændelse  i munden kan behandles med mundskyllevæske eller lokalbedøvende gel.

Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. 

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Til mænd  Kemoterapi kan nedsætte sædkvaliteten. Hvis du ønsker det, kan du deponere sæd. Dette skal aftales og koordineres med lægen eller sygeplejersken, før du begynder på behandlingen. 

I nogle tilfælde genvindes evnen til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Til kvinder  Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen er tegn på, at du er gået i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information. 

Specielt ved Capecitabin

Huden, især på dine hænder og fødder, kan blive tør, rød, revne og skalle af. Det kan du forebygge ved at bruge en uparfumeret fed creme. 

Hjertepåvirkning  I sjældne tilfælde kan kemoterapien give kramper i blodkarrene i hjertet og andre påvirkninger af hjertet. Dette kan opleves som brystsmerter og åndenød. Oplever du nytilkomne symptomer fra hjerte eller lunger, skal du ringe til afdelingen. Ved stærke bælteformede smerter eller trykken for brystet skal du ringe 1-1-2. Får du disse symptomer må du ikke tage flere tabletter med Capecitabin, før du har talt med en læge fra Afdeling for Kræftbehandling.

Specielt ved Oxaliplatin

Under eller i de første timer efter behandlingen med Oxaliplatin kan der forekomme ubehagelige fornemmelser som krampe i kæberne, ”mærkelig” følelse i tungen, vejrtrækningsbesvær og synkebesvær. Symptomerne er ufarlige. De kan lindres med varme og vil langsomt aftage.

Kuldepåvirkning Kulde kan forværre disse gener, og du får derfor yderligere information om, hvordan du skal forholde dig ved kuldepåvirkning.

Føleforstyrrelser  Føleforstyrrelser i hænder eller fødder kan føles som prikken, stikken, smerter, snurren eller som at gå på vat. Føleforstyrrelserne forsvinder oftest efter afsluttet behandlingsforløb med Oxaliplatin, men de kan være varige. 

Information om den anden periode, hvor du får strålebehandling

Generelt om behandlingen

Vi giver strålebehandlingen mod endetarmen, lymfeknuderne i bækkenet og lymfeknuderne omkring endetarmen. Stråleterapi er behandling med røntgenstråler. Det er samme slags stråler, som bruges til at tage røntgenbilleder med, men ved strålebehandling bruger vi kraftigere stråler. Vi giver strålebehandling med en avanceret teknik, som skåner de normale organer mest muligt.

Behandlingsforløbet består af i alt 5 strålebehandlinger. Behandlingerne foregår på hverdage. 

Forberedelser til strålebehandling

Før du begynder på din strålebehandling, skal du have foretaget både en CT-scanning og en MR-scanning. Tiderne til disse scanninger får du udleveret i klinikken ved din første samtale.

Scanningerne bruges kun til planlægning af strålebehandlingen, og du får derfor ikke svar på hvad scanningerne viser, medmindre, at det ændrer behandlingen.

Inden CT-scanningen, MR-scanningen og de efterfølgende behandlinger er det vigtigt, at endetarmen er helt tom. Du får udleveret 5 tuber med afføringsmiddel ved første samtale i klinikken. Hvis du ikke har haft afføring på selve dagen, hvor du skal scannes og/eller behandles, skal du bruge 1 tube af det udleverede afføringsmiddel hjemmefra, inden du kommer til scanning og/eller behandling. På den måde kan du sikre, at endetarmen er tom.

Hvis du ønsker yderligere information om tarmfunktion og tarmfyldning, så læs patientinformationen: ”Tarmfunktion – strålebehandling af kræft ved endetarm og kræft i prostata, blære og underliv”.

Blærens fyldningsgrad har også betydning. For at have en tilpas mængde urin i blæren skal du

  • tømme blæren ½ - 1 time før scanningerne eller strålebehandlingen
  • drikke to glas vand lige efter, at du har tømt blæren
  • undlade at gå på toilettet igen, før du er blevet CT-scannet eller har modtaget din strålebehandling.

Strålebehandlingens forløb

Ved første strålebehandling får du udleveret et mødekort med alle dine tider til strålebehandling. 

Selve strålebehandlingen varer få minutter, men med indstilling af apparatur og behandling skal du regne med, at det tager ca. 15 minutter per gang. Ved den første behandling tager det 1 time i alt. Det vil sige ca. 30 minutter til en opfølgende sygeplejesamtale og ca. 30 minutter til den første behandling.

Kontrol ved strålebehandling

Du møder dagligt sygeplejersker i Stråleterapien, der vil hjælpe og vejlede dig i takt med, at dine bivirkninger tiltager undervejs i behandlingsforløbet. Herudover kan du tale med lægen eller sygeplejersken i klinikken, når du går kemoterapi.

Ved den sidste samtale vil du blive videre henvist til de kirurgiske afdelinger, der skal vurdere dig med henblik på operation, ligesom vi vil planlægge et opfølgningsforløb i Afdeling for Kræftbehandling.

Bivirkninger

Bivirkningerne varierer fra person til person. Der opstår kun bivirkninger fra de områder, der får direkte bestråling, mens kemoterapien, som du kender fra den første del af behandlingen, kan give mere generelle bivirkninger.

Bivirkninger ved strålebehandling

Ved bestråling af endetarmen og det omgivende væv både tarm og blære kan du få diarré, mavesmerter og smerter ved toiletbesøg ligesom hyppig vandladning og smerter/svie ved vandladning kan forekomme. Huden kan blive rød og irriteret, og du kan føle dig meget træt. 

Bivirkningerne opstår som regel efter 5-10 behandlinger og aftager i løbet af 2-4 ugerefter afsluttet strålebehandling. Hos nogle patienter kan bivirkningerne betyde, at vandladningen og tarmfunktionen ændres for altid.

Hos enkelte patienter opstår der alvorlige bivirkninger i form af tarm- og blæreskader. Der er risiko for, at evnen til erektion kan blive nedsat efter strålebehandling. Opstår der bivirkninger, er du altid velkommen til at tale med os om det.

Forholdsregler under strålebehandling

Vi fraråder, at du tager antioxidanter som for eksempel Q10 eller store doser C-vitaminerunder strålebehandling, men du må gerne tage en almindelig vitaminpille. Det er vigtigt, at du drikker rigeligt for at undgå, at din urin bliver koncentreret. Du må gerne forsætte med dine almindelige fysiske aktiviteter, men det er vigtigt, du stopper, hvis du mærker ubehag, smerter eller hævelser. Det er naturligt, at der følger træthed med behandlingen.

Fortæl om dine bivirkninger, så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får uacceptable bivirkninger, bliver din behandling udsat eller afbrudt.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og dine venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Vigtigt!


Du skal ringe 1-1-2, ved

  • stærke bælteformede smerter eller trykken for brystet. Du skal kontakte afdelingen, hvis du får
  • nytilkomne symptomer fra hjerte eller lunger
  • diarré, som ikke stoppes af tabletter mod diarré indenfor 24 timer
  • feber over 38,5 grader.
Redaktør