Capecitabin (Xeloda), behandling med

Til patienter med brystkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information om kemoterapi med Capecitabin.

Du har nu afsluttet en række undersøgelser, der har vist, at din brystkræft har spredt sig. Vi vil derfor foreslå dig behandling med kemoterapi med henblik på, at sygdommen kan holdes i ro for en periode.

Kemoterapi

Kemoterapi virker ved at slå kræftceller ihjel. I din situation vil vi tilbyde behandling med Capecitabin.

Behandling med Capecitabin

Capecitabin gives som tabletter, som du tager 2 gange dagligt sammen med mad i en periode på 14 dage, efterfulgt af 7 dages pause.

Hvor længe varer behandlingen

Varigheden af behandlingen afhænger af virkningen på din sygdom. Behandlingen vil blive afbrudt, hvis den ikke er virksom mod sygdommen, hvis der opstår bivirkninger, som du ikke kan tåle, eller hvis du selv ønsker at stoppe med behandlingen.

Mulige bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Celler, som deler sig, er følsomme overfor kemoterapi. Kræftceller deler sig hurtigt, og det er derfor kemoterapien forventes at virke. Også de hurtigst voksende blandt kroppens raske celler påvirkes i nogle tilfælde af kemoterapien. Det drejer sig blandt andet om celler i tarmen og i slimhinderne. Desuden kan cellerne i knoglemarven, som danner blodets celler, blive påvirket af kemoterapien.

Blodmangel, infektion og blødning  Kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodets celler. Det kan give blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber højere end 38 grader og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig ved for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Diarre  Du får særskilt information om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af diarre.

Hånd og fod syndrom (PPE)  er kraftig rødme eller smerter i håndflader eller fodsåler.

Kvalme og opkastninger  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan vi forebygge og behandle med medicin mod kvalme, som du får udleveret i klinikken.

Nedsat appetit  Behandlingen kan medføre, at din appetit bliver nedsat. Du kan få råd og vejledning i klinikken, hvor vi også kan henvise dig til en diætist.

Smagsforstyrrelser  Der kan forekomme smagsforstyrrelser.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet.

Påvirkning af hud og slimhinder  Du kan få udslæt, og der kan forekomme hudkløe. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Disse gener kan vi behandle med medicin.

Påvirkning af hjertet  I sjældne tilfælde kan kemoterapien give kramper i blodkarrene i hjertet og andre påvirkninger af hjertet. Dette kan opleves som brystsmerter og åndenød. Oplever du nytilkomne symptomer fra hjerte eller lunger, skal du ringe til afdelingen. Ved stærke bælteformede smerter eller trykken for brystet skal du ringe 1-1-2. Får du disse symptomer må du ikke tage flere tabletter med Capecitabin, før du har talt med en læge fra Afdeling for Kræftbehandling.

Nedsat lyst og evne til seksuelt samvær  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Udtynding af håret  Du kan opleve, at du fælder mere end normalt.

Capecitabin og fertilitet  Der bliver kun udskilt ubetydelige mængder kemoterapi gennem sæd eller skedens slimhinder. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster. Du eller din partner skal derfor bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel, mens du går til behandling og seks måneder efter behandlingen er afsluttet.

Amning  frarådes under behandlingen.

Vigtigt!

  • Du skal ringe 1-1-2, ved
  • stærke bælteformede smerter eller trykken for brystet.

Du skal kontakte afdelingen, hvis du får

  • feber over 38,5
  • blødning
  • diarre eller opkast i mere and 24 timer
  • kraftig rødme eller smerter i håndflader eller fodsåler

Opfølgning med undersøgelse

Under behandlingen vil vi med regelmæssige mellemrum følge op med nogle undersøgelser. Det vil sige, at du får taget blodprøver med 1-3 ugers mellemrum, røntgenundersøgelse eller scanning med ca. 9-12 ugers mellemrum, så vi kan vurdere behandlingens virkning på sygdommen og eventuelle bivirkninger ved behandlingen.

Kræver behandlingen særlige forholdsregler?

Når blot du overholder almindelige hygiejniske forholdsregler, kan du omgås familie og venner, som du plejer.

Redaktør