Candesartancilexetil, behandling med (Atacand)

Candesartancilexetil anvendes som forebyggende medicin ved migræne.

Præparatet

Det er velkendt, at et medikament kan virke på mere end én sygdom. F.eks. virker Magnyl smertestillende samtidig med, at det virker forebyggende mod blodpropper. Candesartancilexetil er udviklet til behandling af forhøjet blodtryk, men det har senere vist sig, at præparatet også har en forebyggende effekt på migræne. 

Når vi udskriver candesartancilexetil til dig, er det altså ikke for at sænke dit blodtryk, men fordi vi har en formodning om, at det kan bedre din migræne. 

Virkningsmekanisme

Candesartancilexetil virker muligvis forebyggende mod migræne ved at stabilisere blodkarrene, men man kender ikke den nøjagtige virkningsmekanisme.

Hvilken dosis skal man tage?

Som regel starter du med at tage 8 mg 1 gang dagligt i 1 uge. Herefter øges dosis til 16 mg dagligt. Ved manglende effekt, og hvis der ikke er generende bivirkninger efter 1-2 måneder, så kan dosis evt. øges til 24 mg 1 gang dagligt i 1 uge, og herefter 32 mg 1 gang dagligt.

Ved manglende effekt efter 2 måneder, kan det konkluderes, at candesartancilexetil ikke har den ønskede effekt, og der nedtrappes med 8 mg om ugen, indtil du er helt ude af medicinen.

Bivirkninger

Candesartancilexetil tolereres generelt godt. Præparatet nedsætter sjældent et normalt blodtryk. Hos patienter med et i forvejen lavt blodtryk kan der opstå svimmelhed ved stillingsskifte. I sjældne tilfælde kan udslæt, hovedpine, luftvejsinfektion, forhøjet kalium samt nyre- og leverpåvirkning forekomme.

Recepter

Recepter er elektroniske, og medicin kan derfor afhentes på alle apoteker. Oftest kan der afhentes medicin flere gange på hver recept. Bed eventuelt apoteket om en udskrift af, hvilke recepter du har, og hvor mange udleveringer, der er på dem.

Du kan også se dine recepter under ’Medicinkortet’, når du logger på sundhed.dk 

Apoteket udleverer altid det billigste præparat til dig. Derfor kan den ordinerede medicin ændre navn og udseende, men indholdsstoffet og virkningen vil være det samme.

Redaktør