Caelyx, behandling med

Til patienter med kræft i livmoderen.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen

Du tilbydes behandling med Caelyx, som er kemoterapi. Vi giver behandling hver 4. uge. Det kaldes en serie. 

Vi vurderer effekten af behandlingen efter hver 3. serie med scanning, blodprøver og eventuelt gynækologisk undersøgelse. Disse undersøgelser foretages for, at vi kan afgøre, om kemoterapien har effekt på sygdommen.

Hvis behandlingen ikke har effekt, vil den blive stoppet. Den vil også blive stoppet, hvis du har uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Før hver serie får du taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at din knoglemarv kan tåle behandlingen. Der gives oftest 3-6 behandlinger.

Om Caelyx

Stoffet er et celledræbende middel, der hovedsageligt påvirker celler i vækst.

Behandlingen

Caelyx giver vi i drop i en blodåre. Det varer ca. 1½ time. Dosis er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Mulige bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Forbigående påvirkning af knoglemarven kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel. Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkødet og i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød.

Vigtigt!

Ved 

  • feber (over 38,5) eller
  • blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv eller
  • små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben

er det vigtigt at kontakte afdelingen.

Kvalme og opkastning kan forekomme i forbindelse med behandlingen og de følgende dage. Du vil få udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke disse bivirkninger.

Hud Røde, hævede og ømme håndflader/fodsåler kan forekomme. Der vigtigt, at du smører dig ind dagligt i en god fed creme på disse områder.

Slimhinder i øjne, næse, mund, svælg, og tarm kan blive irriterede med gener som svamp, mundbetændelse, mavesmerter og diarre. Hvis disse gener opstår, kan de afhjælpes med medicin. Der kan forekomme en ændret smagssans, så maden smager anderledes.

Overfølsomhed kan i sjældne tilfælde forekomme i forbindelse med behandling med Caelyx. Symptomerne kan være varmefornemmelse, trykken for brystet, lændesmerter og påvirkning af blodtrykket. Hvis der skulle opstå en overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående og vil kunne behandles.

Hårtab forekommer oftest i let grad, men der er sjældent behov for paryk. Efter endt behandling vokser håret ud igen, dog kan håret godt ændre struktur og farve.

Træthed Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Giv din krop tid og ro til, men sørg dog stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv, hvad du kan klare, og lyt til din krops signaler.

Vandladning kan ændre udseende i form af rødfarvet urin det første døgn efter behandling med Caelyx.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde ses påvirkning af hjertet. Din hjertefunktion bliver undersøgt ved starten på behandlingen, så vi ved, at du kan tåle den.

Du bliver nærmere informeret af lægen eller sygeplejersken om behandlingen af allerede opståede bivirkninger og om, hvordan bivirkningerne eventuelt kan forebygges.

Det lyder altid overvældende, når alle de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske på, at én patient ikke får alle bivirkningerne.

Forholdsregler

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden og spise, hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker.

Redaktør