Cabazitaxel, behandling med

Til patienter med prostatakræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen

Undersøgelser har vist , at kemoterapi med Cabazitaxel ved prostatakræft kan have effekt, når sygdommen udvikler sig efter behandling med Docetaxel.

Cabazitaxel gives i en blodåre via et drop i armen. Behandlingen får du i klinikken i løbet af ca. 1 time.

Hver dag i behandlingsforløbet skal du tage tabletter med binyrebarkhormon (Prednisolon): 10 mg om morgenen.

Bivirkninger

Kemoterapi kan skade både normale celler og kræftceller. Du er derfor muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne.

Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. 

De almindeligste bivirkninger er nævnt herunder:

Prednisolon

Prednisolon er et binyrebarkhormon, der bruges som understøttende behandling i forhold til kemoterapien. Prednisolon kan øge appetitten og give mere energi. Stoffet kan have en positiv effekt på smerter og kvalme.

De hyppigste bivirkninger er væskeophobning i kroppen, søvnbesvær, sure opstød og halsbrand. Hvis du har sukkersyge, kan den blive vanskeligere at regulere på grund af større udsving i blodsukkeret.

Ved meget langvarig behandling kan man udvikle afkalkning af knoglerne og tynd og skrøbelig hud med tendens til hudblødninger.

Cabazitaxel

Allergisk reaktion  Behandling med Cabazitaxel kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion under selve behandlingen. Reaktionen kan give hudkløe, åndenød og blodtryksfald. Hvis du får fornemmelse af varme, trykken for brystet, eller kløe under eller kort efter din behandling, skal du sige det til personalet med det samme.

For at forebygge en allergisk reaktion giver sygeplejersken dig antihistamin en halv time før Cabazitaxel ved de 2 første behandlinger.

For at forebygge en allergisk reaktion skal du selv tage:

  • tablet Prednisolon 50 mg - aftenen før behandlingen klokken 20.00
  • tablet Prednisolon 50 mg - 2 timer før behandlingen.

Fra 3. behandling med Cabazitaxel skal du desuden tage:

  • Tablet Alnok 10 mg - 2 timer før behandlingen.

Ovenstående medicin udleveres af personalet.

Påvirkning af knoglemarven  Påvirkningen viser sig ved nedsat dannelse af blodceller og kan medføre blodmangel (svimmelhed, hovedpine og øresusen), blodplademangel (tendens til blødning) og mangel på hvide blodlegemer.

Vigtigt!

  • Ved feber (over 38,5) eller blødninger er det vigtigt at kontakte afdelingen. I dagtimerne er det afdelingens kontaktcenter, og udenfor dagtimerne er det afdelingens læge, du skal kontakte.
  • Telefonnumre findes på sidste side i denne patientinformation.

Ødemer  Du kan få hævelse af fødderne eller benene eller en let vægtstigning, som tegn på væskeophobning – ødemer. Sædvanligvis vil væskeophobningen forsvinde i løbet af uger eller måneder, efter at behandlingen er stoppet. Prednisolon kan beskytte mod svær væskeophobning. Det er derfor vigtigt, at du tager denne medicin som ovenfor beskrevet.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen og de efterfølgende par dage kan der opstå kvalme og opkastninger. Det er bivirkninger, vi kan behandle med kvalmestillende medicin. Medicinen udleverer vi på afdelingen.

Diarre  Du kan få diarre mellem behandlingerne, men den er som regel kortvarig. Hvis du oplever mere end forbigående diarre, skal du kontakte lægen.

Hårtab  De fleste får hårudtynding af behandlingen. Det gælder håret på hovedet, skæg, øjenbryn, øjenvipper, håret under armene og kønsbehåringen. Hvis du ønsker det, vil vi tilbyde dig en paryk, eller du kan få hjælp til indkøb af en kasket eller lignende. Når behandlingen er afsluttet, vokser håret normalt igen efter nogle måneder.

Smerter  Kun få oplever smerter i muskler og led. Det er sjældent svære smerter, men du skal fortælle personalet, hvis du får denne bivirkning, fordi den kan afhjælpes med smertestillende medicin.

Udslæt  Mange får et rødplettet udslæt, som sædvanligvis kommer på hænder og fødder, men det kan også opstå på arme, i ansigtet på kroppen. Det kommer hyppigst mellem 2 behandlinger og vil være forsvundet inden næste behandling.

Ændret følesans  Få patienter får ændret følesans med prikken, stikken eller en brændende fornemmelse i hænder eller fødder. Informer personalet, hvis du skulle opleve denne bivirkning. Generelt forsvinder bivirkningen inden for få uger eller måneder, efter at behandlingen er afsluttet. Nogle patienter vil opleve lettere kraftnedsættelse i deres hænder og fødder.

Tåreflåd  Nogle får øget tåreflåd pga. irritation af øjenslimhinden.

Træthed  Hos cirka 10 % medfører behandlingen udtalt træthed og behov for at sætte tempoet ned. Giv dig selv tid til at slappe af og lad din krop fortælle dig, hvad du kan overkomme.

Opfølgning

Du får taget blodprøver før hver behandling som kontrol af blodtal og PSA. Du bliver scannet efter 4 behandlingsserier, og hvis behandlingen har effekt på din sygdom, og du tåler den godt, kan der gives op til 10 behandlinger i alt.

Vi stopper behandlingen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål om behandlingen. Skriv gerne spørgsmålene ned, så du husker at spørge ved næste besøg i klinikken.

Redaktør