Byld ved endeballerne, fjernelse af (Pilonidalcyste operation,”Pit-pick”am. Bascom)

Beskrivelse af forløbet, når en byld ved endeballlerne skal fjernes.

Cystis pilonidalis betyder ”en væskefyldt blære med hår”. En pilonidalcyste er lokaliseret i furen mellem endeballerne. I mange tilfælde er der tale om sekretion fra små cyster i underhuden mellem ballerne via en eller flere hud-åbninger.

Operation for simpel kronisk pilonidalcyste (”pit-pick” am. Bascom)

Operationen foregår oftest i lokal bedøvelse, men kan efter aftale også foregå i fuld bedøvelse. Ved operationen laver man et længdegående snit lidt ude på den ene balle, hvorigennem cystevævet og evt. hårreder fjernes. Hudåbningerne i ballekløften fjernes, og de små huller lukkes med tråd.

Såret på ballen lades åbent, men under operationen ilægges et ”sårmateriale”, som du selv skal fjerne efter 2 dage.

Efter operationen

Efter operationen bliver du kørt til Opvågning, hvor personalet blandt andet overvåger dit kredsløb og vejrtrækning samt sørger for, at du er informeret om operationen, inden du udskrives.

Smerter

Vi anbefaler, du tager 1 gram paracetamol (Panodil) 3-4 gange dagligt de første dage, samt tabletterne Ipren 200 mg, 2 stk. 3- 4 gange dagligt. Denne medicin skal du selv sørge for at have hjemme.

Hvis personalet mener, at du får behov for stærkere smertestillende medicin, vil det blive udleveret før hjemsendelse.

Det er vigtigt, at du tager de anbefalede smertestillende tabletter, således at du kan bevæge dig hurtigst muligt.

Efter udskrivelsen

Du kan spise almindelig kost.

Du skal selv fjerne forbindingen og ”sårmaterialet” efter 2 dage. Når forbindingen er fjernet, skal du bruse grundigt med håndbruser ned i såret 2 gange dagligt.

Det er vigtigt at holde huddefekten åben, så såret kan hele op fra bunden.

Hvis området er tæt på anus, skal du også bruse med håndbruser efter afføring. Vask evt. området med flydende ph-neutral sæbe. For at undgå tilbagefald kan du et par gange om måneden fjerne alle hår i regionen med en barbermaskine.

Du kan efter operationen genoptage dit arbejde straks. Hård fysisk aktivitet anbefales først efter trådene er fjernet. Ligeledes frarådes svømning og karbad før såret er helet.

Du skal have fjernet trådene hos egen læge efter ca. 14 dage. Ophelingstiden af det åbne område på ballen er typisk 6-8 uger, men afhænger af sårets størrelse.

Komplikationer

De hyppigste komplikationer er smerter, men der er også risiko for betændelse i såret og risiko for at pilonidalcysten gendannes - det sker i cirka 20 % af tilfældene.

Såfremt området ikke er helet op efter 8 uger, kan du blive henvist til klinikken af din egen læge. Her vil vi vurdere om yderligere behandling er påkrævet.

Skulle der opstå feber/tiltagende smerter bedes du kontakte vores vagthavende læge.

Redaktør