Brystopererede, information og øvelser til

Information om øvelser og træning, der kan anvendes til brystopererede.

Denne pjece er til dig, der er brystopereret og handler om, hvordan du ved vævsbehandling, øvelser og træning kan genvinde bevægelighed og smidighed i operationsområdet og skulderen.

Efter operationen

Efter operationen er det vigtigt, at du bevæger dig så frit og afslappet som muligt. 

Desuden er det vigtigt, at du kommer i gang med øvelser, som du finder i denne pjece og du kan starte allerede på første dag efter operationen. 

Genoptag derudover i stigende grad dine dagligdags gøremål og fritidsaktiviteter. 

Du kan køre bil og cykle, når du føler dig parat, men vær opmærksom på, at din reaktionsevne kan være nedsat. 

Det er vigtigt, at du finder en balance mellem aktivitet, træning og aflastning. 

Hvis du har fået fjernet en knude i brystet og få lymfeknuder i armhulen

Vi anbefaler, at du følger programmet i denne pjece indtil, du har opnået fri bevægelighed i arm og skulder. 

Ved denne operation vil der ofte være fremgang efter kortere træningsperiode og der kan relativt hurtigt være bedring af smidighed og skulderbevægelighed i den side, hvor du er opereret.

Men hvis du senere skal behandles med stråleterapi, skal du være opmærksom på at optimere din træning igen i forbindelse med strålebehandlingen og arbejde med smidighed af brystvævet. Udfør programmet i denne pjece for at forebygge stramning som bivirkning til stråleterapi. Se mere under afsnittet ”Særligt ved stråleterapi”.

Hvis du har fået fjernet hele brystet og lymfeknuderne i armhulen

Det er vigtigt, at du følger dette træningsprogram, så dit væv i brystområdet, armhule samt skulderbevægelighed gradvist normaliseres.

Du vil modtage en genoptræningsplan, som vi også sender til din kommune. Kommunen kontakter dig og informerer dig om dit genoptræningsforløb. 

Udfør fortsat programmet i denne pjece i det omfang, det passer med din øvrige genoptræning - især også hvis du skal have stråleterapi senere. Dette med henblik på at forebygge stramning som bivirkning til stråleterapi. Se mere under afsnittet ”Særligt ved stråleterapi”. 

Generelt vedrørende øvelser og styrketræning

Det er en fordel at starte op med øvelser allerede fra første dag efter din operation. Du kan finde disse øvelser i denne pjece.

Vær opmærksom på din smertegrænse og hold øje med armens reaktion og om der kommer væskedannelse i området, hvor du er opereret. 

Undgå at spænde op i nakke og skulder og inddrag armen naturligt i dine fysiske aktiviteter. Undgå at holde armen ind til kroppen eller at understøtte den med modsatte hånd. 

Der er intet, der tyder på, at du ved øvelsesterapi og/eller styrketræning øger risikoen for lymfødem af arm, bryst eller brystområde.

Styrketræning kan således med fordel startes op to uger efter operationen under hensyntagen til individuelle begrænsninger. Styrketræning kan både udføres med vægte, elastikker og i maskiner.

Det er dog vigtigt at starte roligt op og gradvist intensiverer styrketræningen med langsom opbygning over 4-12 uger. Hvis du er tvivl om, hvordan du udfører styrketræning, kan du konsultere fysioterapeut fx, hvor du går til genoptræning i din kommune eller kontakte Brystkirurgisk Afdeling, hvor du er opereret.

Hævelse efter operationen

Umiddelbart efter operationen kan der opstå hævelse af operationsområdet, armen og/eller hånden. Det er normalt og kan forekomme i op til et par måneder efter operationen. Herefter skal hævelsen normaliseres. Øget hævelse kan skyldes: 

 • Overbelastning af din arm fx ved ensidig brug i hverdagen eller på jobbet.
 • Inaktivitet hvis du holder din arm for meget i ro, fordi du glemmer eller er bange for at bruge den. 

Hævelsen bør aftage igen. Er der en vedvarende hævelse, skal du henvende dig der, hvor du er operereteller bliver behandlet og blive undersøgt.

Strengdannelse

Med tiden kan der dannes nogle spændte strenge i armhulen og i armen. Strengene kan genere ved bevægelse. For at forebygge og afhjælpe strengdannelse er det vigtigt og ufarligt at fortsætte med programmet i denne pjece. 

Selvhjælpsfilm af fysioterapeut

Kirsten Tørsleff er fysioterapeut og kendt for sit mangeårige arbejde med øvelser og træning efter en brystoperation. Kirsten Tørsleff har udarbejdet en selvhjælpsfilm med fokus på de første fire uger efter operationen. Du finder filmen på www. fysioflix.com/tm. 

Om programmet i denne pjece

Det er en god ide, at programmet bliver en del af din daglige rutine. De første uger er der fokus på at øge blodcirkulation i vævet, opheling og desuden fokus på øvelser rettet mod udspænding af opererede område/skulder. Efterhånden som du mærker fremgang, kan træningen intensiveres. Det er vigtigt, at du fortsætter med både vævsbehandling og udspændingsøvelser til, du så vidt muligt har opnået samme bevægelighed, som før operationen. Herefter kan programmet udføres efter behov for at vedligeholde skulderbevægeligheden og brystvævets smidighed.

 • Udfør programmet 1-3 gange dagligt. 
 • Du må gerne mærke en stramhed, men når du udfører programmet, må det ikke gøre ondt, hverken under udførelsen eller efterfølgende. 
 • Ved udspændings- og bevægelighedsøvelser, skal antal gentagelser ses som vejledende. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at starte roligt op, de første gange øvelsen udføres. Reaktionen kan opstå senere. 
 • Hvis du ingen ubehag har, kan du fortsætte med det angivne antal gentagelser.

Indhold

 • Vejledning og øvelser i ugerne efter operationen, side 5
 • To uger efter operation kan styrketræning startes, side 14
 • Tre uger efter operationen kan vævsforskydning af opererede område udføres, side 16
 • Arvævsudspænding kan startes 4. – 6. uge efter operationen hvis opheling er opnået
 • Introduktion til lymfødem/drænage/strygninger

Særligt ved stråleterapi

Hvis du skal have strålebehandling, øges risikoen for stramning i vævet. 

Uanset operationstype er det vigtigt, at du både op til og under strålebehandlingen arbejder med vævet og laver udspændingsøvelser - også selvom du har normal skulderbevægelighed. 

Under strålebehandlingen kan huden midlertidigt tage skade. Indtil huden er helet igen, kan du med fordel benytte grebet, ”indirekte træk fra modsatte side”, og på den måde fortsætte vævsbehandling under stråleterapien. 

Efter strålebehandling anbefales det, at du fortsætter med vævsbehandling og øvelser 1 gang dagligt eller efter behov, måske livslangt, da det berørte væv kan vedblive at have tendens til stramhed.

Vejledning og øvelser i ugerne efter operationen

Hvilestillinger

Den første tid efter operationen kan det være behageligt for dig at benytte hvilestillinger. Det vil sige, at du lejrer den opererede sides arm på puder, hvis du har behov for at slappe af i armen eller, når du skal sove.

Liggende på ryggen

Anbring puder således, at den opererede sides arm er understøttet fra skulder til hånd.

Liggende på ikke-opererede side

Anbring puder under den opererede sides arm, så hele armen er understøttet foran kroppen (se billede).

Siddende

Anbring puder i skødet, på armlænet eller på et bord, så den opererede sides arm kan hvile understøttet fra albue til hånd.

Et billede af en kvinde, der ligger på siden med en pude.

Åndedrætsøvelse

For at få ro i krop og sind, øge bevægeligheden over brystkassen og opnå størst udbytte af øvelser, skal dit åndedræt være roligt. Lig eller sid afslappet, gerne med god støtte af ryg og arme.

Læg evt. en hånd over mellemgulvet. Spids læberne og pust ud med lyd på udåndingen, dog uden at tømme lungerne helt. Herefter vil du automatisk få en dybere indånding. Hold evt. pauser, så du ikke bliver svimmel. Gentag gerne åndedrætsøvelsen flere gange i løbet af dagen og benyt øvelsen i forbindelse med udspændingsøvelser.

Billede af en kvinde, der ligger i sengen og laver åndedrætsøvelse.

Frilægning af armhulen


Muskler, kar og nerver aflastes og afspændes for at bedre cirkulation og nerveforløb. Læg armen ud fra kroppen (se billede). Armen kan ved behov være understøttet, evt. med pude under underarmen.

Hold stillingen i 2-3 min.

Billede af en kvinde, der ligger i sengen med en pude under underarmen.

Berøring af brystregionen

Læg hånden på brystet med et let tryk og hold trykket til, der føles varme. Flyt derefter hånden til et nyt sted og læg et let tryk. Fortsæt til du er nået hele området rundt. Føles det ubehageligt at lægge hånden direkte på arret i starten, kan du vente med det, indtil der er gået et par dage. Øvelsen har til formål at vænne området til berøring og stimulere blodgennemstrømningen. Ved brystoperation på begge sider, foretages denne øvelse henholdsvis på højre og venstre side.

Billede af en kvinde, der holder sin hånd på det ene bryst.
Øvelsen viser en kvinde, der har fået fjernet hele brystet. Men øvelsen kan OGSÅ foretages efter brystbevarende indgreb.

 

Anbefaling ved vævsbehandling
 

For at være på den sikre side anbefaler vi, at du ikke bruger en varmepude i forbindelse med vævsøvelser. Det er vores erfaring, at det er håndvarmen, der skånsomt trænger ned gennem vævet og øger blodgennemstrømningen. Ved brug af en varmepude, kan vi være bekymret for, at der udvikles for voldsom varme og at du måske risikerer at brænde dig, hvis din følesans er nedsat.

Øvelse for nervevæv

Udfør øvelsen stående og med god balance. Løft begge arme ud til siden, som på billedet. Hold skulderne nede, bøj let i albuer og bøj i håndleddene, så fingrene peger op mod loftet. Hold stillingen til det snurrer i fingrene, tag armene ned og mærk, at hænderne bliver varme. Gentag 3-5 gange.

Billede af en kvinde med armene til siden.

Venepumpeøvelse

Knyt hænderne og bøj albuerne. Stræk nu albuerne og stræk fingrene. Gentag øvelsen 8-10 gange.

Billede af en kvinde, der står ret og laver venepumpeøvelse.
Et billede af en kvinde, der står med bøjede arme og laver venepumpeøvelse.

 

 

Indirekte træk/nervemobilisering

Et billede af en kvinde, der ligger med en hånd på brystet.
Ovenstående øvelse viser en kvinde, der har fået fjernet hele brystet.
Men øvelsen kan OGSÅ foretages efter brystbevarende indgreb.

Øvelsen udføres med 2 komponenter, 1 og 2 og disse kan udføres sammen eller hver for sig, hvis man har brug for at blive fortrolig med den ene før, man sætter det sammen

Til dig, der er brystopereret på begge sider, under samme operation:

Vær opmærksom på, at 1. komponent ikke kan udføres før ca. 3 uger efter operationen, da du skal have opnået heling af den side, hvorfra du udfører trækket. Men herefter, når du er ophelet, er det vigtigt at komme i gang med øvelsen.

 

1. komponent

Øvelsen stimulerer/udspænder skånsomt den opererede side ved, at du skånsomt trækker fra den side, hvor du ikke er opereret.
Læg en hånd på den ikke-opererede side en håndsbredde under dit kraveben, så dine knoer flugter med brystbenet.
Tryk let ned i vævet og lav et roligt træk væk fra det opererede område.  Du skal trække med din håndflade og ikke med fingrene, der bare ligger på huden.
Træk roligt til du finder den første stramning. 
Stramningen kan typisk mærkes ved armhulen på opererede side.
Hold trækket til stramningen slipper og/eller der opstår varme under din hånd.
Gentag øvelsen 3-5 gange.

Du kan prøve at flytte hånden op eller ned langs brystbenet og arbejde videre med trækket, hvis du kan mærke, der er andre steder, der stramning fx længere nedenfor opererede sides armhule.

2. komponent

Opererede sides arm placeres med 90 grader i skulderen og i albueleddet, mens du vipper roligt med håndleddet, som vist. Dette har til formål at mobilisere nervevævet.
Du skal samle og strække fingrene ud og lade vippet foregå kun i håndleddet; vip så meget du kan i håndleddet roligt frem/tilbage.
For at kunne bevæge håndleddet er det nødvendigt, at hånden er fri af underalget, så læg evt. en pude under underarm/håndled.
Vip 20-25 gange med håndleddet.
Opererede arm skal hvile på underlaget; hvis du mærker, det ikke kan lade sig gøre at have skulderen i 90 graders bevægeudslag, placeres skulderen med fx kun 45 graders bevægeudslag.
Det er vigtigt, du kan ligge med opererede arm/skulder i position, der ikke giver smerter/gener; brug evt. en pude under underarmen.
Gentag øvelsen 3-5 gange.

 

Selvspændingsøvelse

Brystmusklen, musklen omkring skulderbladet og den store rygmuskel trænes. Pres begge arme let ned i underlaget, mens skuldrene holdes nede og hold stillingen 10 sek. Slip langsomt. Gentag 8-10 gange.

Udspænding af brystmusklen

Udfør øvelsen stående. Før begge arme bagud så langt som muligt til du møder den første stramning. Hold til stramningen slipper. Gentag øvelsen 2 - 3 gange.

Et billede af en kvinde, der står med hænderne bag ryggen og udspænder brystmusklen.

Bevægelighed af skulderen

Stå med ansigtet mod en væg. Bøj begge arme og placer hænderne på væggen med flad hånd. Før armene op mod loftet, så højt du kan og før armene ned igen. Gentag 8 - 10 gange.

Et billede af en kvinde, der står med hænderne mod væggen.
Et billede af en kvinde, der holder armene op over hovedet og ind mod væggen.

Udspænding af brystkasse

Lig på ryggen med bøjede knæ. Læg håndfladerne mod hinanden og før armene så langt op over hovedet til du møder den første stramning. Hold stillingen til stramningen slipper. Det er vigtigt, at du lægger en pude under armene, hvis det kniber med at kunne slappe af i yderstillingen. Gentag 2 - 3 gange.

Et billede af en kvinde, der ligger i en seng med armene over hovedet.

Udspænding af brystkasse

Lig på ryggen med hænderne bag nakken. Før albuerne mod hinanden og læg dem derefter ned mod underlaget til du mærker en stramning. Hold stillingen til stramningen slipper. Støt eventuelt den opererede sides arm på en pude. Gentag øvelsen 2-3 gange.

Et billede af en kvinde, der ligger med hænderne bag nakken.

Udspænding med rotation

Lig på ryggen med armene ud til siden. Benene skal være bøjede, og håndfladerne skal vende op ad. Drej begge knæ væk fra den opererede side. Varier øvelsen ved at lægge armen i forskellige vinkler ud fra kroppen. Find det sted, der strækker mest. Læg evt. den anden hånd på det stramme sted og træk let i området. Hold stillingen til stramningen slipper. Gentag øvelsen 2 - 3 gange. Skift evt. til den anden side

Et billede af en kvinde, der ligger i en seng med armene ud til siden.

Sidestræk

Udfør øvelsen stående og med god balance. Bøj ned i knæene og skyd hoften ud til venstre. Hold venstre arm strakt over hovedet (eller så højt du kan få den) og træk med højre hånd i venstre arm. Rund lidt i den øverste del af ryggen. Du skal mærke strækket i venstre arm og på venstre side af kroppen. Hold strækket til stramningen slipper og husk åndedrættet. Gentag øvelsen 2 - 3 gange til hver side.

Et billede af en person, der laver sidestræk.

Udspænding af bryst

Stå i gangstående stilling med hele underarmen på dørkarmen – overarmen er vandret udfra kroppen og du bøjer 90 grader i albuen. Læn dig frem/tilbage i knæet for enten at opnå mere eller mindre stramning af brystområde/arm. Find stillingen, hvor det strammer og bliv til det slipper. Brug åndedrættet, når det strammer og læg evt. din anden hånd over det stramme sted på brystet. Øvelsen udføres 2-3 gange med hver arm. Når/hvis det er muligt, udfør da øvelsen med strakt albue.

Et billede af en person, der står med hele underarmen på dørkarmen.

To uger efter operation kan styrketræning startes

Styrkeøvelse for øvre ryg

Læg dig på maven evt. med en pude under maven og armene ned langs kroppen. Spænd ballerne, saml skulderbladene og træk hagen tilbage. Løft hele overkroppen. Udfør øvelsen 2 x 10 gentagelser.

Et billede af en person, der ligger på maven og laver styrkeøvelse.

Bevægelighed af skuldre

Stå med armene ned langs kroppen. Tommelfingrene pegende opad og løft armene, så langt op du kan. Sænk armene roligt igen. Gentag øvelsen 8-10 gange.

Et billede af en person, der peger tommelfingrene opad og løfter armene.

Udspænding af brystkasse og skuldre

Stå foran et bord/stol. Placer armene strakt frem på bordet. Bøj let i knæene. Pres kroppen nedad og bagud, så den synker ned. Find den første stramning og bliv stående til stramningen slipper. Gentag øvelsen 3-4 gange.

Et billede af en person, der står foroverbøjet og holder fast i en stol.

Styrkeøvelse

Stil dig ca. 30 - 40 cm fra en væg. Placer dine hænder på væggen i skulderhøjde. Sænk skuldrene. Bøj langsomt armene - så kroppen nærmer sig væggen og stræk langsomt op igen. Hold kroppen lige og undgå at stritte med enden. Udfør 2 x 10 gentagelser i langsomt tempo.

Et billede af en person, der står og læner sig mod en væg.

Tre uger efter kan vævsforskydning af opererede område startes

Vævsforskydelighed

Huden skal være bar og uden creme sådan, at hånden ligger fast. Når du er færdig, skal du have påført vævet i det opererede område træk fra fire retninger: ovenfra (2 træk), nedefra, fra siden og fra midten. Hvert træk holdes til du mærker varme og stramningen slipper.

Et billede af en kvinde, der holder for sit ene bryst.

Du kan med fordel gå ind på: www.sundhed.dk 
Søg på brystkræft, brystkræftrehabilitering og dernæst træningsvideoer og se, hvordan du udfører vævsforskydelighed og øvrig træning/øvelser.

 • Placer dine hænder under kravebenet på den opererede side, som vist på billedet.
 • Tryk let ned i dybden og træk nedad.
 • Gå en håndsbredde længere ned og gentag med endnu et træk nedad.
 • Herefter lægges hænderne under brystet (ved brystbevarende operation) ellers en håndsbredde under arret - træk nu opad.
 • Placer en hånd på siden af brystkassen og træk ind mod midten.
 • Placer dine hænder oven på hinanden, midt på brystkassen. Pres let ned og træk fra midten og ud.

Arvævsudspænding kan startes 4- 6 uger efter operationen, når opheling er opnået

Arvævsudspænding

Udføres på bar hud og uden creme. Sæt 2 eller flere fingre på arret med cirka 2 centimeters afstand. Tryk ned i dybden og hold fingrene på samme sted, så huden strækkes i arrets længderetning. Hold strækket 10- 15 sekunder. Stræk arret stykke for stykke, indtil du har arbejdet hele arret igennem. Afslut med at sætte et par fingre i hver ende, og stræk hele arret i længderetningen.

Et billede af en person, der laver arvævsudspænding med fingrene.

Udspænding på tværs af arret

Sæt et par fingre på hver side af arret. Tryk ned i dybden og skub og træk vævet fra side til side. Skub og træk i vævet, indtil du har arbejdet hele arret igennem. Hold hvert stræk 10 - 15 sekunder.

Et billede af en person, der har placeret sine fingre på hver side af arret.
Ovenstående øvelser er vist liggende, men kan med fordel udføres foran et spejl, hvor det vil være nemmere at se arret.
Et billede af en kvinde, der holder om sit bryst.
Ovenstående teknikker anvendes også ved brystbevarende operation (som vist på billedet)

Introduktion til lymfødem/drænage/strygninger

Lymfødem kan opstå i din arm og/eller bryst/brystområde efter fjernelse af lymfeknuder og som bivirkning til strålebehandling.

Lymfesystemet transporterer væske rundt i kroppen. Når lymfeknuder bliver fjernet ved en operation, bliver den normale gennemstrømning af væske i armen forringet og lymfødem kan opstå. Du kan stimulere dit lymfesystem til en bedre gennemstrømning med strygninger. Du kan lave strygningerne så tit du vil, fx hvis din arm føles tung. Du kan lave strygningerne siddende, stående eller liggende. Udfør dem så vidt muligt på bar hud og altid som opadgående strygninger. Undgå at stryge direkte op i armhulen, stryg op over skulderen.

Et billede af oversiden af en arm, der ligger på en flade.
Et billede af en hånd og underarm, der ligger på en flade.

Ved vedvarende hævelse kan du blive henvist til individuel vurdering.

Du skal kontakte din stamafdeling og blive henvist derfra.

Ved udarbejdelse af denne pjece har vi taget udgangspunkt i Kirsten Tørsleffs øvelseshæfte og supervision. Der henvises til hjemmeside www.kirstentoersleff.dk

Desuden er der taget udgangspunkt i kliniske retningslinjer for genoptræning efter brystkræft 2021.

Redaktør