Brystkræft hos mænd, operation for

Læs om de typer operationer, der er for brystkræft. Læs også om, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter operationen.

Operation for brystkræft

Hvis du som mand får konstateret brystkræft, skal hele brystet fjernes under en operation.

Operation i armhulen

Samtidig anbefaler vi operation af lymfeknuderne i armhulen, enten ved skildvagtslymfeknude operation eller fjernelse af alle lymfeknuderne.

Operation for skildvagtslymfeknude (sentinel node)

Operationen i armhulen er nødvendig for at vurdere, om sygdommen har spredt sig uden for brystet.

For at nedsætte risikoen mest muligt for efterfølgende gener, stræber man efter at fjerne så få lymfeknuder som muligt. Sentinel node betyder skildvagtslymfeknude. Det er den eller de få lymfeknuder, der først modtager lymfevæske fra knuden i brystet.

Metoden kan anvendes til stort set alle brystkræftpatienter, hvor man forud for operationen har påvist, at kræften ikke har spredt sig til armhulen. Derfor aftales det mellem dig og din behandlingsansvarlig læge forud for operationen, om forholdene omkring din sygdom gør dig egnet til en sentinel node operation.

Sådan finder vi din skildvagtslymfeknude

Vi finder din skildvagtslymfeknude ved at sprøjte en meget lille mængde af et radioaktivt sporstof i dit bryst. Dette sker på Afdeling for Nuklearmedicin enten dagen før operationen eller om morgenen på operationsdagen. Under operationen sprøjter vi også et blåt farvestof ind omkring knuden i brystet eller ved brystvorten. Området omkring indsprøjtningen bliver blåt. Farven kan være flere måneder om at forsvinde. På den måde bliver skildvagtslymfeknuden blå og desuden synlig for vores søger, som registrerer det radioaktive sporstof. 

Det blå farvestof kan gå over i blodet, så man bliver lidt blålig/bleg i huden. Farvestoffet udskilles med urinen i det første døgn efter operationen, som derfor vil være grønlig eller blålig. Dette er ganske ufarligt. 

I ekstremt sjældne tilfælde ses overfølsomhed for farvestoffet. Vi fjerner typisk 1-4 skildvagtslymfeknuder, som bliver undersøgt nærmere. Hvis celler fra knuden i brystet har spredt sig til skildvagtslymfeknuderne, og området med kræftceller i lymfeknuden er større end 2 mm, fjernes alle lymfeknuderne i armhulen (aksilrømning). Skal alle lymfeknuderne fjernes, gør vi det enten under samme operation eller ved en efterfølgende operation. 

Kan vi ikke finde skildevagtslymfeknuden under operationen anbefales det, at vi fjerner alle lymfeknuderne i armhulen. Dette aftales før operationen med din behandlingsansvarlig læge. 

Operation af alle lymfeknuder i armhulen (aksilrømning)

Hvis vi i forbindelse med udredning af din brystkræft finder kræftceller i en vævsprøve fra lymfeknuderne i armhulen, fjerner vi alle lymfeknuderne i armhulen (aksilrømning) ved operationen. 

Indlæggelse

Huskeliste til indlæggelse ved operation:

 • Medbring egen medicin
 • Evt. pause med naturmedicin (Fx Fiskeolie), aftales med behandlingsansvarlig læge
 • Barbering af armhule (ca. 3 dage før operationen)
 • Barbering af låret, samme side som operationen.
 • Bad med hårvask og sæbevask af krop (om morgenen). Du må efterfølgende ikke bruge fugtighedscreme på overkroppen. 
 • Ingen smykker, piercinger eller ure
 • Følg fastereglerne i patientinformationen ”Når du skal bedøves”
 • Have smertestillende piller hjemme (Paracetamol og Ibuprofen)

Inden operationen

Sammen med din behandlingsansvarlig læge og din kontaktsygeplejerske planlægges alle aftaler om den forestående operation. 

Du får udleveret skriftligt materiale om afdelingen, om din sygdom og den operation du skal have foretaget. Inden operationen skal du forvente at få taget blodprøver. Måske skal du igennem flere undersøgelser. Det afhænger af svaret på dine blodprøver og eventuelt andre sygdomme, som kan påvirke din operation. 

Du kommer til en indlæggelsessamtale med kontaktsygeplejersken, hvor I gennemgår dit indlæggelsesforløb. Nogen patienter har behov for at tale med en anæstesilæge inden operationen, dette aftales med din behandlingsansvarlig læge. Kontaktsygeplejersken tilbyder telefonisk kontakt til dig inden indlæggelsen. 

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen og aftale, at få din behandlingsansvarlige læge eller kontaktsygeplejerske til at kontakte dig. Navnene står på dit mødekort.

Mødetid til operationen

Mødetid aftales ved at ringe til afdelingen dagen før operationen mellem kl. 14.30-15.00 på telefon 38 68 42 82. Skal du opereres en mandag, bedes du ringe om fredagen. 

Du skal medbringe:

 • Din faste medicin
 • Evt. mobiltelefon
 • Behageligt, løstsiddende tøj
 • Evt. en badekåbe
 • Hjemmesko
 • Personlige toiletartikler
 • Noget at læse i, eller anden underholdning

Du skal faste

Læs om faste i patientinformationen ”Når du skal bedøves”.

Når du ankommer på afdelingen

Ved ankomsten til afdelingen bedes du henvende dig i sengeafsnit 1. Det finder du ved at følge den røde streg i gulvet fra receptionen på etage 18 til stue 14.

Smerter

Nogle har smerter lige efter operationen, mens andre stort set ikke har ondt. Afdelingen har en fast procedure for behandling af smerter. Hvis du har behov for mere medicin, vil sygeplejersken tale med dig om det. Du skal sørge for at have Paracetamol (fx Pinex, Panodil eller Pamol) samt Ibuprofen (fx Ipren, Brufen eller Ibumetin) hjemme til de første dage efter operationen. De kan fås i håndkøb.

Opvågning efter operationen 

Efter operationen foregår opvågning enten på Afdeling for Brystkirurgi eller Opvågning opgang 4, 4. etage. De fleste patienter er oppegående samme eftermiddag/aften, du skal dog tage den med ro. De fleste kan spise normalt om aftenen. Morgenen efter operationen må du tage brusebad.

Indlæggelsestid

De fleste patienter udskrives om aftenen efter operationen. Andre patienter har behov for at forblive indlagt til dagen efter. Dette afklares med din behandlingsansvarlig læge og kontaktsygeplejersken. Nogen patienter får indlagt et dræn i sårhulen i forbindelse med operationen, som ofte fjernes samme dag.

Forskning

Herlev Hospital er et universitetshospital, hvor der både foregår megen undervisning og forskning. Det er meget sandsynligt, at din behandlingsansvarlige læge vil spørge dig, om du vil deltage i et eller flere forskningsprojekter. Resultaterne af forskning i brystkræft kommer forhåbentlig både dig og fremtidige patienter til gode.

Du vil sandsynligvis også møde både læge- og sygeplejerskestuderende og muligvis blive spurgt om deltagelse i studenterundervisning. Det er frivilligt at deltage i begge dele.

Efter operationen

Udskrivelse

Det er vigtigt at du forholder dig i ro det første døgn efter operationen. Ved udskrivelsen sørger vi for, at du ved, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål efter behandlingen.

Mulige komplikationer

I forbindelse med operationen er der altid en lille risiko for:

 • Betændelse i såret
 • Blodansamling i såret

Begge dele kan oftest behandles med punktur. Det betyder, at vi prikker hul og suger væske ud af såret. I yderst få tilfælde er det nødvendigt at operere igen. Ved alle slags operationer er der risiko for generelle komplikationer, såsom lungebetændelse eller blodprop. Risikoen for blodpropper nedbringes væsentligt ved at komme hurtigt i gang med at bevæge sig.

Serom (væske i sårhulen)

Hos mange patienter dannes der væske i sårhulen. Det er vævsvæske, der tømmes med punktur, hvis væskemængden giver gener. Det foregår i afdelingen, og er hurtigt og næsten smertefrit. Væsken kan gendanne sig, så det kan være nødvendigt, at det skal tømmes flere gange. Du kan se en video om seromtømning på afdelingens hjemmeside.

Du kan opleve at få en blodansamling under huden. Du kan kende det på, at det ligner et blåt mærke. Det forsvinder af sig selv og kræver sjældent behandling. 

Gener efter fjernelse af alle lymfeknuder i armhulen

Bevægeligheden af armen kan være nedsat som følge af operationen, især efter fjernelse af mange lymfeknuder i armhulen. De fleste får deres fulde bevægelighed tilbage i armen, men det kan tage flere måneder. Du vil blive tilbudt genoptræning i kommunen. Ca. 10 % af patienterne får vedvarende gener i større eller mindre grad.

Nogle patienter får føleforstyrrelser ud i armen efter fjernelse af mange lymfeknuder i armhulen. Det kan være udstrålende smerter f.eks. til overarmen og albuen og nedsat følesans langs overarmen eller ved skulderbladet. Som oftest vil generne fortage sig inden for de første måneder. Ca. 10 % bliver ved med at have gener.

Hos 5-30 % af patienterne optræder varierende grad af hævelse af armen (lymfødem) efter fjernelse af mange lymfeknuder i armhulen. Lymfødemet kan opstå måneder til år efter operationen. Hospitalet råder over en specialklinik for behandling af kronisk lymfødem, som du kan henvises til.

Efter udskrivelsen

Svar på operationen

Når operationen planlægges, aftales samtidig en ambulant opfølgning med sygeplejersken. Den finder sted et par dage efter udskrivelsen. Cirka 2 uger efter operationen har du en samtale i afdelingen med en læge. Under besøget tilser vi dit operationssår, gennemgår mikroskopisvaret og dit efterbehandlingsforløb. Det er en god ide at tage en pårørende med til samtalen.

Behandling efter operationen

Mange patienter henvises til Afdeling for Kræftsygdomme til efterbehandling, uanset om det drejer sig om strålebehandling, kemoterapi, biologisk behandling eller behandling med anti-hormon-tabletter. 

Efterbehandlingen afhænger af mange faktorer, såsom:

 • Knudens størrelse
 • Graden af celleforandringer 
 • Eventuel spredning af kræftceller til lymfeknuder i armhulen
 • Hvorvidt cellerne er hormonfølsomme eller ej
 • Om knuden er følsom over for biologisk behandling (herceptin)
 • Din alder

Kontrol efter operationen

Afhængig af operationstype og efterbehandling bliver du tilbudt kontrol hos enten:

Afdeling for Brystkirurgi
Afdeling for Kræftsygdomme
Egen læge

Hjemmesider

Afdelingen har en hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse alle afdelingens patientinformationer, finde kontaktoplysninger og læse mere om forløbet på afdelingen. Du kan læse mere om afdelingen her www.herlevhospital.dk/brystkirurgi

Du kan også læse mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk

Du kan også læse mere om det offentlige sundhedsvæsen på www.sundhed.dk

Du kan også læse mere om Danish Breast Cancer Cooperative Group 
på www.dbcg.dk

Redaktør