Brud på rygsøjlen, information om

Information om brud på rygsøjlen, samt indlæggelse, udskrivelse og behandling.

Du er blevet indlagt på Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, fordi du har et eller flere brud på din rygsøjle. 

Symptomer

Symptomerne på brud i ryggen er oftest udelukkende smerter. I nogle tilfælde kan der i forbindelse med bruddet komme en nerve i klemme eller komme tryk på rygmarven. 

Afhængig af hvor bruddet er, vil der kunne komme føleforstyrrelser i arme eller ben, samt tab af kontrol over blære- og tarmfunktionen.

Når du kommer ind i Akutmodtagelsen skal du ligge fladt på ryggen i en seng, og du vil blive undersøgt af en læge. Lægen vil vurdere dine skader ud fra røntgenbilleder og eventuelle skanninger. Afhængigt af dit brud vil lægen bedømme om dine undersøgelsesresultater skal sendes til Rigshospitalets Rygsektion til vurdering og videre behandlingsplan. Hvis du er kvinde, får du muligvis anlagt et kateter i blæren, som skal blive den tid, du er sengeliggende. 

Efter du er blevet undersøgt i Akutmodtagelsen, kommer du op til os på Afdeling for Led- og Knoglekirurgi. Her vil du blive modtaget af plejepersonalet. Du vil formentligt fortsat skulle ligge fladt på ryggen i din seng, eller med hovedgærdet hævet til maksimalt 30 grader.

Indlæggelsen

I afdelingen vil du dagligt blive undersøgt for neurologiske udfald. Fx om du har vandladningsbesvær eller besvær med at komme af med afføring, og om du har føleforstyrrelser i dele af kroppen. Når du skal lade vandet eller have afføring, vil du få kolbe eller bækken i sengen. Du skal også forvente at skulle spise, og drikke, liggende i sengen.

Såfremt der er taget kontakt til Rigshospitalet med henblik på vurdering af dit brud, kan der gå nogle hverdage, før der kommer svar, afhængig af tidspunkt og dag for hvornår henvisningen er sendt. Hvis du bliver indlagt en fredag, kan du tidligst forvente at få svar mandag.

Mange vil have svært ved at ligge fladt i en seng og pludselig være afhængig af hjælp til selv de mindste gøremål. Ventetiden kan føles meget lang, når man ligger og venter på afklaring om den rette behandling. Personalet vil være opmærksomme på dig og de følelser, der kan være forbundet med ventetiden. Det kan være en god ide at få dine pårørende til at komme ind med noget adspredelse til dig, eventuelt en god bog, eller en tablet – gerne med høretelefoner.

Behandlingsmuligheder

Operation 

Hvis Rigshospitalet vurderer, at du skal opereres, vil vi arrangere, at du bliver overflyttet til deres rygsektion til den planlagte operationsdag. Efter operationen på Rigshospitalet vil du sandsynligvis blive overflyttet tilbage til vores afdeling, hvor vi vil stå for din videre smertebehandling og mobilisering, samt tilsyn med dit operationssår (se informationen ”Patientinformation om forbinding”).

Konservativ behandling (korset)

Hvis det besluttes, at du ikke skal opereres, vil du få udleveret og påsat et såkaldt 3-punkts-korset af plejepersonalet. (se informationen ”Anvendelse af korset”).

Udskrivelse

Inden du udskrives skal vi sikre os at du får den rigtige mængde smertestillende medicin, og at der er taget stilling til din smertebehandling efter udskrivelsen. Ligeledes skal du være ordentligt mobiliseret med eller uden et gangredskab.

Sammen med afdelingens fysioterapeuter finder vi ud af, om du har behov for hjælpemidler efter udskrivelsen, såsom badebænk, toiletforhøjer eller et gangredskab. Vi vurderer sammen med dig, om der bliver behov for iværksættelse af hjemmehjælp eller hjemmesygepleje før du udskrives.

Udskrivelse efter operation

Hvis du er blevet opereret, skal du gå til kontrol enten på Rigshospitalet eller hos os. Vi orienterer dig om, hvor det bliver, inden du bliver udskrevet. Forbindingen, der sidder over operationssåret skal tilses og skiftes efter behov. Stingene skal tages ud efter 2-3 uger. Det sker enten ved egen læge eller ved første ambulante kontrol. 

Udskivelse og behandling med korset

Hvis dit brud behandles med korset, vil du blive indkaldt til kontrol i vores klinik efter 2, 6 og 12 uger. Her vil vi tage røntgenbilleder af din ryg, for at se om bruddet heler som det skal. 

Inden din udskrivelse fortæller vi dig, hvordan du skal forholde dig derhjemme i forhold til korsettet.

Herunder kan du se, hvad der gælder for dig.

 • Du må tage korsettets forlænger ved brystbenet af. Ja ☐ / Nej ☐
 • Du må tage korsettets forlænger ved skulderbladene af. Ja ☐ / Nej ☐
 • Du må sove uden korset Ja ☐ / Nej ☐
 • Du må bade uden korset. Ja ☐ / Nej ☐
 • Du skal sidde på badebænk / stå op ved bad
 • Du skal ligge / sidde / stå, når du tager korsettet af og på 

Forholdsregler

Uanset om du er opereret eller behandles med korset, er der nogle gode råd, du kan følge efter din udskrivelse.

 • Undgå at vride eller bøje i ryggen de første 3 måneder efter bruddet.
 • Løft kun lette ting de første måneder, og maksimalt 5 kg.
 • Gå ture hver dag, og gør dem gradvist længere og længere. Stop hvis du får smerter.
 • Begræns bilkørsel som passager de første uger.
 • Kør først selv bil eller cykel når du ikke længere anvender korset, og du kan orientere dig ordentligt i trafikken.
 • Træn på kondicykel efter nogle uger. Husk at sidde med rank ryg.
 • Begynd først løbetræning efter 6 måneder.
 • Husk at lytte til din krop! Giv dig selv daglige hvil, gerne liggende helt fladt på ryggen.
 • Kontakt klinikken eller din praktiserende læge, såfremt der skulle opstå problemer efter udskrivelsen.


Egne noter

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Redaktør