Brigatinib - Alunbrig, behandling med

Til patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi ved, du står i en vanskelig situation, som måske kan synes overskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Hvordan virker Brigatinib

Brigatinib er et lægemiddel til behandling af lungekræft og virker ved at hæmme et enzymsystem (tyrosinkinase), som er mere aktivt i nogle kræftceller end i normale celler. Brigatinib er ikke kemoterapi. Brigatinib findes som tabletter á 30, 90 eller 180 mg. Vi tilbyder denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine symptomer. Behandlingen kan ofte bremse sygdommen eller få den til at svinde i en periode.

Behandlingen

Brigatinib tages 1 gang dagligt efter aftale med lægen. Dosis er som udgangspunkt 90 mg x i de første 7 dage, herefter 180 mg dagligt. men dosis kan mindskes, hvis du får bivirkninger.

Sådan tager du Brigatinib

 • Tag tabletten 1 gang dagligt på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges, knuses eller deles.
 • Glemt dosis kan tages, hvis der er 6 timer eller mere, til du skal tage næste dosis. Tag derefter den næste tablet til sædvanlig tid.
 • Hvis der er mindre end 6 timer til næste dosis, skal du springe den glemte tablet over. Tag derefter næste dosis til sædvanlig tid.

Tag ikke dobbeltdosis for at kompensere for en glemt dosis. Fortæl det til lægen, hvis du ofte glemmer at tage en tablet.

Hvis du kaster tabletten op, skal du ikke tage en ekstra dosis.

Undgå altid grapefrugt og grapefrugtjuice under behandlingen.

Behandlingen fortsætter, så længe den har effekt på din kræftsygdom. Får du alvorlige bivirkninger ophører behandlingen.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Medicinsk kræftbehandling påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Når det sker, giver det bivirkninger. Bivirkninger opleves forskelligt og varierer fra person til person. Det er derfor ikke muligt på forhånd at sige, om du får én efter flere bivirkninger.

Samme behandling kan give sig udslag i meget forskellige grader af bivirkninger hos forskellige personer. Derfor tilpasser vi din behandling undervejs, og du kan af samme grund ikke sammenligne din behandling med andre patienters behandling.

Almindelige bivirkninger

Hududslæt  Der kan forekomme hududslæt især i ansigtet og på kroppens forside. Udslættet kan ligne bumser eller eksem. Der kan desuden forekomme tør hud, kløe og overfølsomhed overfor sollys. Undgå derfor direkte sollys, og brug solcreme med høj faktor. Får du alvorlige hudbivirkninger behandler vi det med antibiotika.

Der kan forekomme appetitløshed, mavesmerter og diarre.

Diarre  Du kan få mild diarre. Får du udtalt diarre, (mere end fire gange dagligt ) bør du kontakte Afdeling for Kræftbehandling, inden du fortsætter behandlingen med Brigatinib. I nogle tilfælde kan der opstå forstoppelse.

Kvalme og opkastninger  Kvalme og opkastninger forekommer sjældent, men kan forebygges med kvalmestillende medicin. Både sygdommen og behandlingen kan gøre, at din appetit bliver mindre og din lugteog smagssans ændrer sig. Mange patienter oplever derfor, at behandlingen får maden til at smage af metal. Følelser og psyke kan også påvirke din lyst til at spise.

Irritation af slimhinder  Øje, næse og mundslimhinder kan blive irriterede. Det kan vise sig som rødme og svie - og øjne og næse kan have tendens til at løbe i vand. Munden og svælget kan blive præget af tørhed, følsomhed og svie.

Blodmangel, infektion og blødning  Du vil kunne opleve blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden. Ved feber over 38,5 eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Syns- og føleforstyrrelse r Der kan forekomme synsforstyrrelser i form af lysglimt, sløret syn og dobbeltsyn. der kan også forekomme prikkende eller stikkende fornemmelser i fungre og tæer.

Hoste  Der kan forekomme hoste og åndenød og i nogle tilfælde også lungebetændelse.

Træthed  Træthed er en hyppig bivirkning. Det er en træthed, du ikke altid kan sove dig fra og du kan opleve, at du ikke har overskud til det, du plejer at kunne.

Andre bivirkninger

Leverens og nyrernes funktion kan blive påvirket, hvilket du nok ikke kan mærke, men det kan ses i dine blodprøver. Ligeledes kan dine salte i blodet blive påvirkede. Derudover kan du opleve feber, svimmelhed og få føleforstyrrelser, væskeophobning i kroppen, forhøjet blodtryk, hovedpine, søvnløshed og muiskel- og ledsmerter.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde giver behandlingen med Brigatinib forstyrrelser i hjerterytmen. Det kan opleves som ureglmæssig hjerterytme eller åndenød. Gør lægen opmærksom på det, hvis du i forvejen har problemer med hjertet. Hvis du får symptomer fra hjertet i løbet af dit behandlingsforløb, skal du straks kontakte afdelingen.

Alvorlige bivirkninger

Bindevævsændringer i lungerne  Denne bivirkning kaldes pneumonitis og forekommer sjældent, men du skal kontakte afdelingen straks, hvis du får nye lungesymptomer i form af åndenød, hoste og feber, fordi det kan være tegn på, at der er kommet bindevævsforandringer i lungerne på grund af Brigatinib. Denne tilstand behandles med binyrbarkhormon.

Gode råd og forebyggelse af bivirkninger

 • Gå i brusebad, som du plejer, men brug kun mild, uparfumeret sæbe og shampoo.
 • Brug dagligt en god, fed og uparfumeret ansigts- og hudcreme. Brug også specielt fed creme til hænder og fødder.
 • Undgå direkte sol, og husk at bruge solcreme.
 • Hvis dine øjne føles tørre, kan du dryppe dem med viskøse øjendråber (købes på Apoteket).
 • Gener ved tørre slimhinder i skeden kan mindskes med glidecreme (købes på Apoteket).
 • Vi anbefaler desuden, at du bruger bomuldshandsker og gummihandsker ved vådt arbejde.
 • Revner på hænder og fødder kan du udbedre med Compeed plaster (købes på Apoteket).
 • Brug rummeligt fodtøj gerne sandaler, så tæerne ikke trykkes.

Ved hudkløe kan antihistaminer som for eksempel Kestine, Clarityn, Zyrtec eller lignende være til hjælp (købes uden recept på Apoteket).

Vigtigt!

Hvis du får symptomer fra hjertet skal du straks kontakte afdelingen. Hvis du får

 • blødning
 • udtalt diarre
 • åndenød og hoste
 • feber over 38,5 grader

skal du kontakte afdelingen.

Amning

 • Du må ikke amme, når du tager Brigatinib, fordi Brigatinib kan skade barnet.

Samtidig brug af andre lægemidler

Samtidig behandling med andre lægemidler kan ændre virkningen af både Brigatinib og de andre lægemidler. Det er derfor vigtigt, at du informerer lægen om alle de lægemidler, du tager. Det gælder også naturlægemidler.

Redaktør