Botulinumtoksin, behandling med

Patientinformation om behandling af spasticitet og spasmodisk torticollis.

Hvad er spasticitet?

Spasticitet er en lidelse i kroppens nerve- og muskelsystemer. Det betyder, at nogle af musklerne er trukket sammen hele tiden. De er faste og stive. Dette medfører problemer med at klæde sig på samt udføre bevægelser med arme, ben og krop i det daglige. Bevægelser i nogle led kan også være reduceret. 

De vigtigste tegn på spasticitet

  • Musklerne bliver faste
  • Et antal af hurtige kontraktioner af musklerne
  • Overdrevne reflekser i senerne
  • Muskelkramper
  • Krydsning af benene, som man ikke kan kontrollere (saksning)
  • Fikserede ”låste” led, som ikke kan bevæges

Andre tegn kan være smerte, samtidig sammentrækning af muskler eller bevægelser, som medfører en anden bevægelse, du ikke har kontrol over. Eksempelvis bøjning af et knæ, som medfører bevægelse i hoften. 

Formålet med behandlingen

Behandling med Botulinumtoksin dæmper aktiviteten i de spastsiske muskler, så musklerne slapper mere af. Formålet med behandlingen kan være fx. færre smerter, forbedret gang, nemmere ved at træne eller klare daglige gøremål som at klæde sig på. 

Patientinformation om behandling af spasticitet og spasmodisk torticollis. Behandling med Botulinumtoksin (Botox, Xeomin eller Dysport).

Undersøgelsen

Undersøgelse og behandling varer ½ - 1 time afhængigt af, hvor mange muskler der skal behandles. Inden undersøgelsen må du spise og drikke som sædvanligt. Du må IKKE smøre dig ind i creme af nogen art på selve undersøgelsesdagen, da dette kan forstyrre måleresultaterne. 

Under behandlingen sidder du enten i din stol eller ligger på en seng. Det er en god idé, at have tøj på, der er nemt at trække op eller tage af, så det er let at komme til musklerne. 

Ved selve undersøgelsen får du påsat elektroder på huden. Lægen vurderer på baggrund af en neurologisk undersøgelse, hvilke muskler der skal behandles. Herefter indsættes en speciel muskelkanyle i musklen. Dette gør det muligt for lægen at se og høre muskelaktiviten, inden der gives medicin. De stik der gives, svarer til følelsen af at få en indsprøjtning. De fleste oplever intet større ubehag ved behandlingen. 

Bivirkninger

Der kan efter behandlingen opstå bivirkninger. Det kan være smerte eller blå mærker på indsprøjtningsstedet, allergi eller overfølsomhed, kløe og hududslæt, træthedsfølelse, influenzalignende symptomer, almindelig svaghedsfølelse, skuldersmerter. Informer din læge om eventuelle bivirkninger. 

Om Botulinumtoksin

Du behandles med Botulinumtoksin, som er et protein, der findes naturligt i en særlig type bakterier. Det anvendes til at få musklerne til at slappe af. Der sprøjtes ganske små mængder ind under huden i den muskel, som er angrebet. Det nedsætter de nervesignaler, som får musklerne til at trække sig sammen. 

Hvornår og hvor længe virker Botulinumtoksin?

Du kan forvente at se en forbedring inden for to uger efter indsprøjtningen. Virkningen er altid midlertidig. Ofte varer den ca. 3 måneder. Genbehandling planlægges efter behov, men må ikke foretages hyppigere end fremstillerens anbefalinger. 

Hvis du tilses af en anden læge

Hvis du tilses af en anden læge for en anden lidelse, skal du for en sikkerhedsskyld informere om, at du er i behandling med Botulinumtoksin. 

Redaktør