Boston B behandling

Til patienter efter operation for østrogenreceptor-positiv brystkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi håber, du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have gavn af at læse informationen.

Du har nu overstået operationen for brystkræft. 

Selvom hele svulsten er blevet fjernet ved operationen, er der risiko for, at enkelte kræftceller er efterladt i operationsområdet eller andre steder i kroppen. Vi giver derfor i mange tilfælde medicinsk behandling og strålebehandling mod operationsområdet for at hindre, at disse kræftceller begynder at vokse igen og danne nye kræftsvulster på et senere tidspunkt. 

I afsnittet om strålebehandling kan læse, om du hører til en af de grupper, der får tilbud om strålebehandling.

Medicinsk Kræftbehandling

Vi tilbyder dig behandling med 

 • et celledræbende stof (kemoterapi)
 • et antistof
 • et antiøstrogen.

Vi tilbyder desuden behandling med Bisfosfonat (Zoledronsyre)

 • hvis du har passeret overgangsalderen
 • hvis du ikke er kommet i overgangsalderen, men har fået en behandling, der stopper dannelsen af østrogen i dine æggestokke.

Kemoterapi og antistof  Først modtager du kemoterapi og antistofbehandling. Når du er færdig med kemoterapien, fortsætter du behandlingen med antistoffet, til du har fået det 17 gange i alt. 

Antiøstrogen  Når kemoterapien er afsluttet, begynder behandlingen med antiøstrogen. 

Bisfosfonat  Hvis du skal have Bisfosfonat begynder du også på behandlingen med Bisfosfonat, efter at kemoterapien er afsluttet. Du får særskilt skriftlig information om behandling med antiøstrogen, og hvis det er relevant også om behandling med Bisfosfonat.

Kemoterapi 

Kemoterapi virker ved at slå kræftceller ihjel. Der findes mange forskellige slags kemoterapi, der har forskellig virkning og forskellige bivirkninger. Det kemoterapistof, som du bliver behandlet med, hedder Paclitaxel. 

Hvordan foregår behandlingen? 

Kemoterapi  Du får kemoterapi (Paclitaxel) i en blodåre gennem et drop. Det tager ca. en 1 time. 

Forbehandling  Før de første 4 behandlinger skal du også have forbehandling. Det varer ca. 2 timer. 

Du modtager Paclitaxel hver uge i 4 serier. 1 serie varer 3 uger. Det vil sige, at du modtager Paclitaxel i 12 uger i alt. Antistofbehandlingen modtager du også via drop, og du begynder behandlingen ved 1. serie kemoterapi. Du modtager antistofbehandlingen hver 3. uge, og du skal have behandlingen 17 gange i alt.

Du skal være til observation i klinikken i 6 timer efter den 1. behandling og 2 timer efter den 2. behandling, fordi der kan opstå forbigående feber og utilpashed i timerne efter behandlingen. 

Bivirkninger 

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde.

Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Celler, som deler sig, er følsomme overfor kemoterapi. Det er derfor, kemoterapien virker mod kræftcellerne. Også kroppens raske celler kan blive påvirket. Det drejer sig især om celler i 

 • hårsække
 • tarm
 • slimhinder
 • celler i knoglemarven, der danner blodlegemer. 

Efter behandlingen kan der i de første døgn opstå bivirkninger i form af 

 • almen utilpashed
 • diarre 
 • irritation af slimhinder i øjne og mund. 

1-2 uger efter behandlingerne kan der også være en let øget risiko for infektioner. Der kan også opstå muskel- og ledsmerter og i visse tilfælde nedsat og/eller ændret følesans i hænder og/eller fødder. 

Vigtigt

Hvis du efter behandlingerne får 

 • udtalte bivirkninger
 • feber

skal du kontakte afdelingen. 

De fleste af bivirkninger kan lettes med medicin. 

Kemoterapien medfører gradvist hårtab, og du kan i en periode få brug for en paryk.

Hos kvinder før overgangsalderen, kan behandlingens påvirkning af hormonbalancen betyde, at menstruationerne bliver uregelmæssige, eller at de ophører. Hvis menstruationerne ophører under behandlingen, vil de i nogle tilfælde, specielt hos yngre kvinder, komme igen et stykke tid, efter at behandlingen er afsluttet. Hvis de ophører helt, betyder det, at overgangsalderen indtræder. 

Med overgangsalderen kan der opstå forskellige, som regel forbigående, symptomer på grund af den ændrede hormonbalance. Hyppigst ses 

 • hedeture
 • humørsvingninger
 • ledsmerter. 

Behandling med Paclitaxel kan i sjældne tilfælde medføre en overfølsomhedsreaktion med hudkløe, åndenød og fald i blodtrykket i forbindelse med behandlingen. For at forebygge disse bivirkninger, modtager du forebyggende medicin før de 4 første behandlinger. Hvis du alligevel får en overfølsomhedsreaktion, får du behandling med en speciel medicin, der virker mod reaktionen. 

Andre bivirkninger kan eventuelt forekomme, og hvis det sker, vil vi forsøge at behandle og lindre dem bedst muligt. 

De fleste bivirkninger aftager gradvist og forsvinder, når behandlingen er afsluttet. Enkelte kan dog, selv efter lang tid, opleve gener efter behandlingen, som for eksempel træthed og føleforstyrrelser. 

Forholdsregler 

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. 

Hvis du kan blive gravid, skal du bruge sikker svangerskabsforebyggelse i hele behandlingsforløbet og indtil seks måneder efter afsluttet behandling, fordi der kan være risiko for fosterskader. Lægemiddelstyrelsen i Danmark vurderer, at brug af spiral er sikker svangerforebyggelse. 

Strålebehandling 

Efter kemoterapien får du tilbudt strålebehandling: 

 • hvis du har fået foretaget en brystbevarende operation 
 • hvis sygdommen på tidspunktet for operationen havde bredt sig til lymfeknuder i armhulen 
 • hvis svulsten i brystet var større end 5 cm.

Du vil få tilbud om mellem 15 og 28 strålebehandlinger mod brystet eller mod forsiden af brystkassen. Du får særskilt information om strålebehandlingen.

Du bestemmer

Det er frivilligt at modtage behandlingen, og du kan altid vælge at stoppe med at få behandlingen.

Undersøgelser under behandlingen 

Hver 3. uge under kemoterapien skal du have taget blodprøver og tale med en sygeplejerske. 

I forbindelse med den 4. behandling taler du også med læge. Her kan du stille spørgsmål om sygdom og behandling. 

Både før og under behandlingen med antistoffer undersøges dit hjertes pumpefunktion ved en MUGA (multiple gated acquisition). Du får særskilt information om denne undersøgelse.

Når din behandling er afsluttet 

Når den efterfølgende behandling med antistof og antihormon er afsluttet, aftaler vi din videre kontakt med afdelingen. 

Vi anbefaler, at du med regelmæssige mellemrum får foretaget mammografi. Ud over dette anbefaler vi ikke yderligere undersøgelser med henblik på tidlig opsporing af tilbagefald eller ny kræftsygdom. 

Hvilke symptomer skal du være opmærksom på?

Hvis du under eller efter behandlingen får nye symptomer, som du tror kan have med brystkræftsygdommen at gøre, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan tale med dig og eventuelt foreslå yderligere undersøgelser. 

Vi henviser også til informationen, du har fået udleveret sammen med denne information: ”Hvilke symptomer skal man være opmærksom på efter behandling for brystkræft?”.

Hvad kan du selv gøre? 

Vi anbefaler, at du

 • motionerer regelmæssigt
 • holder dig så normalvægtig som muligt
 • spiser sundt og varieret. 

Vi anbefaler ikke, at du tager kosttilskud. 

Hvem kan få oplysninger fra din journal? 

I Danmark foregår behandlingen af brystkræft efter vejledning af Den Danske Brystkræftgruppe (DBCG), som blev oprettet i 1977 for at forbedre behandlingsresultaterne og for at sikre, at alle patienter i Danmark, uanset afdeling, får tilbudt behandling efter helt samme retningslinjer. Det betyder også, at visse oplysninger om sygdommen i din journal vil blive registreret af DBCG og senere indgå i videnskabelige rapporter. Det samme gælder eventuelle videnskabelige undersøgelser foretaget på vævsprøver fra knuden, som blev fjernet, eller på blodprøver. 

Der vil dog på intet tidspunkt blive offentliggjort oplysninger, som kan henføres til dig personligt. 

Redaktør