Blod- og vævsprøver i Biobank

I Dansk CancerBiobank opbevarer vi blod- og vævsprøver fra patienter, der kan have en kræftdiagnose. Prøverne anvendes til forskning inden for kræftsygdomme.

Om Biobank

I Dansk CancerBiobank opbevarer vi blod og vævsprøver fra danske patienter, der kan have en kræftdiagnose. Vi indsamler prøver samtidigt med de andre undersøgelser, du får lavet på Afdeling for Blodsygdomme (blod-, knoglemarvs- og vævsprøver).

Formål

Vi anvender prøverne fra Biobanken til forskning inden for kræftsygdomme. Din deltagelse har stor betydning for forskernes udvikling af nye metoder til at diagnosticere og behandle kræftsygdomme.

Vi registrerer og opbevarer dine prøver sammen med oplysninger om din sygdom fuldt fortroligt og ifølge Datatilsynets regler.

Når vi udleverer prøver og oplysninger fra Biobanken til forskningsprojekter, sker det kun efter ansøgning og godkendelse fra Den Videnskabsetiske Komité og Datatilsynet.

Dit valg

Det er frivilligt, om du vil tillade, at vi opbevarer oplysninger og vævsmateriale fra dig i Biobanken. Du kan til enhver tid fortryde dit tilsagn, uden at det vil få betydning for din behandling i afdelingen. Hvis du fortryder, skal du udfylde og indsende frameldingsblanketten i patientinformationen ”Dit væv, dit valg”.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at spørge personalet på afdelingen, kontakte Dansk CancerBiobank på www.cancerbiobank.dk eller Dansk CancerBiobanks sekretariat på Afdeling for Patologi på Herlev Hospital.

Samtykkeerklæring

Hvis du tillader, at vi opbevarer blod- og vævsmateriale fra dig i Biobanken, skal du underskrive den vedlagte samtykkeerklæring og aflevere den til personalet i afdelingen.

Vi takker dig, fordi du tog dig tid til at læse denne patientinformation og tog stilling til spørgsmålet om registrering i Biobank.

Redaktør