Blærekateter, midlertidigt

Gennemgang af, hvordan et midlertidigt blærekateter tømmes, holdes rent og bruges både morgen og aften.

Hvad er årsagen til, at jeg skal have et kateter i blæren midlertidigt?

Årsagerne kan blandt andet være:

 • At du ikke kan lade vandet efter operation
 • At du skal aflaste blæren efter operation
 • At du ikke selv kan tømme dig med et kateter

Hvad er et kateter, og hvordan anlægges det?

Et kateter er en blød slange, som består af vævsvenligt materiale. Du vil få lagt noget lokalbedøvende creme i urinrøret inden anlæggelsen af kateteret. 

Kateteret føres op i blæren gennem urinrøret. Gennem et siderør fyldes en ballon, der bliver siddende på kateteret, med steril væske. Ballonen sikrer, at kateteret ikke falder ud. Når kateteret skal fjernes, tømmes ballonen for væske, og kateteret kan trækkes ud.

I begyndelsen kan kateteret give en fornemmelse af konstant vandladningstrang og irritation i urinrøret. Efter et par dage plejer generne gradvist at forsvinde.

Hvordan skal jeg håndtere kateter og pose?

Der må ikke komme knæk på eller trækkes i kateterslangen. Læg det i en blød bue i trusserne, og fikser kateterslangen med et plaster på dit lår. Kateteret tilsluttes en steril urinpose, som du kan sætte fast på låret eller underbenet ved hjælp af velcrobånd og/eller en poseholder. 

De hjælpemidler du skal bruge for at kunne håndtere dit kateter, får du udleveret i klinikken.

Du får udleveret to forskellige urinposer:

 • Dagpose
 • Natpose

Om dagen skal du bruge dagposen og om natten skal du bruge både dagposen og natposen.

Hvordan tømmer jeg urinposen?

Urinposen tømmes gennem en ventil i bunden. Posen skal senest tømmes, når den er 3/4 fuld. 

Når du skal tømme urinposen, skal du:

 • Vaske dine hænder inden, så de er rene
 • Stille dig ved toilettet, åbne bundventilen og lade urinen løbe ud i toilettet
 • Lukke bundventilen og aftørre studsen med toiletpapir
 • Vaske hænder efterfølgende

Hvordan gør jeg om natten?

Til natten skal du tilslutte natposen (Den sterile urinpose med den lange slange). Det gør du på følgende måde:

 • Vask dine hænder.
 • Afsprit bundventilen på dagposen.
 • Tilslut natposen til bundventilen på dagposen. Det er vigtigt at bundventilen på dagposen er lukket når du gør det.
 • Åben bundventilen på dagposen, så urinen kan løbe videre ud i natposen.
 • Sæt natposen fast på dit ben under blærehøjde. Det er for at sikre bedst muligt afløb.
 • Vask dine hænder efterfølgende.

Om morgenen gør du følgende:

 • Vask dine hænder.
 • Tøm natposen (se afsnit om hvordan du tømmer urinposen).
 • Luk bundventilen på dagsposen og fjern natposen.
 • Sæt beskyttelseshætten på studsen til natposen, når denne ikke er i brug.
 • Vask dine hænder.

Begge urinposer skal udskiftes én gang om ugen af hensyn til hygiejnen. Poserne bortskaffes som almindelig husaffald.

Hvordan med den personlige hygiejne?

Vask altid hænder før og efter berøring af kateter og urinpose. En gang daglig bruses eller vaskes omkring kateteret med mild sæbe. 

Hvad og hvor meget skal jeg drikke?

Vi anbefaler et væskeindtag på 1½-2 liter i døgnet. Hvis urinen bliver grumset, uklar og ildelugtende, kan dette som regel afhjælpes ved at drikke rigeligt, ca. 1 liter ekstra. 

Det kan være en god idé at drikke tranebærsaft.

Hvornår skal jeg kontakte læge?

Du skal kontakte Kvinde- og Bækkenbundssygdomme, klinik 1 eller Kvindesygdomme, sengeafsnit 1 ved:

 • Feber
 • Blod i urinen
 • Smerter i blæren
 • Tilstopning af kateteret
Redaktør