Biopsi - ultralydsvejledt eller CT-vejledt

Information om biopsi og vigtige forholdsregler

Du skal have foretaget en biopsi. Ved en biopsi tages en vævsprøve med henblik på udredning af din sygdom. Undersøgelsen foretages på Afdeling for Røntgen og Skanning og tager en halv til en hel time. 

Du skal kunne ligge stille i forbindelse med undersøgelsen. Hvis du har behov, kan du få udleveret beroligende medicin inden biopsien. Det aftaler du på forhånd med sygeplejersken i Áfdeling for Urinvejssygdomme, klinik 1. 

Mødetid

Forud for undersøgelsen får du tilsendt et brev med mødedato, tidspunkt og mødested. 

Forberedelse

Du skal være opmærksom på, at du muligvis skal have taget nye blodprøver før biopsien. Hvis dette er nødvendigt, vil det fremgå af det brev, som du modtager. 

Du skal ikke være fastende. 

Blodfortyndende medicin

Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal du holde pause med det før biopsien. Det aftaler du med lægen, da det er individuelt og afhængigt af præparatet.

Undersøgelsen

Du ligger på et leje, og undersøgelsen foregår enten med ultralyd eller ved hjælp af en CT-skanner. Din undersøgelse er planlagt som:

 Biopsi ved hjælp af ultralyd
 Biopsi ved hjælp af CT-skanner

Du får lagt en lokal bedøvelse i huden, som kan spænde lidt. Når lokal bedøvelsen virker, udtages vævsprøven med en kanyle. Det mærker du enten slet ikke eller blot som et lille stød.

Der tages sædvanligvis 1-2 vævsprøver, men nogle gange kan det være nødvendigt at stikke flere gange for at få en god biopsi.

Efter undersøgelsen

Du skal observeres i Afdeling for Urinvejssygdomme efter undersøgelsen for at sikre, at det ikke bløder efter biopsien. 

Du skal observeres i en halv time, og du må gerne komme ud af sengen. Herefter kan du udskrives af sygeplejersken, hvis du har det godt. 

I sjældne tilfælde kan der forekommet komplikationer, der betyder, at dit ophold i afdelingen forlænges. 

Hvis du har fået taget biopsi af nyren, kan der ses blod i urinen de første dage efter nyrebiopsien. Det betyder ikke noget og forsvinder i løbet af få dage.

Forholdsregler efter udskrivelsen

Hvis du bliver svimmel og utilpas, får ondt i maven, kraftig blødning med blodklumper i urinen eller får feber, skal du i det første døgn efter biopsien ringe til sygeplejersken fra det sengeafsnit, som du er udskrevet fra. Telefonnummer til sygeplejersken vil du får udleveret inden, du går hjem fra afdelingen. 

Efter det første døgn skal du i dagtiden henvende dig til Afdeling for Urinvejssygdomme, klinik 1 eller til din egen læge. Efter klokken 15.00 skal du henvende dig til din egen læge eller på Akuttelefonen 1813.

Svar på undersøgelsen

Du får svar på vævsprøven af lægen i Afdeling for Urinvejssygdomme, klinik 1 cirka 1-2 uger efter undersøgelsen. 

I nogle tilfælde kan lægen være usikker på, om vævsprøven er taget det rigtige sted. Hvis det er tilfældet, kan det være nødvendigt, at gentage vævsprøven. Du vil så blive tilbudt en hurtig tid til en ny vævsprøve. 

Afbud

Skulle du blive forhindret i at møde til undersøgelsen, beder vi dig give besked til Urinvejssygdomme, klinik 1. 

Redaktør