Bilkørsel efter epilepsi

Information til patienter og pårørende om forholdsregler til bilkørsel efter epilepsi.

Efter epilepsi anfald eller anfald af anden type med bevidsthedspåvirkning må må man i henhold til Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning (Vejledning om helbredskrav til kørekort, august 2017) ikke køre almindelig personbil eller motorcykel i en periode efter sygdomstilfældet.

Det betyder

For dig betyder det, at du desværre tidligst må genoptage kørsel med almindelig personbil eller motorcykel den

________________________ (dato)

Men kun hvis der IKKE har været fornyede anfald i den angivne observationsperiode.

Snak med din læge

Inden du genoptager kørsel, bør du drøfte det med din behandlende læge (egen praktiserende læge - eller kontaktlæge på hospitalsafdelingen eller på klinikken, hvis du fortsat følges der).

Hvis det drejer sig om erhvervskørekort gælder andre regler, og beslutningen om kørselsforbuddets længde afgøres af embedslægen.

Vi er med hensyn til ovenstående forpligtet af loven og dermed også forpligtet til at underrette myndighederne, såfremt aftalen ikke overholdes.

Vi gør dig opmærksom på, at din forsikring ikke dækker i den ovennævnte periode såfremt du bliver impliceret i færdselsuheld som fører af motorkøretøj.

Redaktør