Behandling med Pemigatinib

Til patienter med kræft i galdevejene med spredning

Udover den mundtlige information om behandlingen får du også denne skriftlige information. Informationen giver oplysninger om behandling med stoffet Pemigatinib, som du er blevet tilbudt for din sygdom.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, og vi håber, at denne information kan hjælpe dig til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden kræft i galdevejene kan i særlige tilfælde behandles med Pemigatinib. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde delvist i kortere eller længere tid. 

Vi giver behandlingen for at ramme kræftceller forskellige steder i kroppen. Der kan opstå bivirkninger, som følge af behandlingen. Der er størst risiko for bivirkninger under behandlingen, og de kan i sjældne tilfælde være livstruende.

På trods af behandlingen er der fortsat risiko for, at sygdommen udvikler sig.

Hvad er Pemigatinib

Pemigatinib tilhører en ny type målrettede lægemidler i kræftbehandlingen kaldet tyrosin-kinasehæmmere. Det blokerer virkningen af proteiner i cellen kaldet fibroblast-vækstfaktor-receptor type 1, 2 og 3 (FGFR1, FGFR2, og FGFR3) som hjælper med at regulere cellevækst. Kræftceller kan have en unormal form af dette protein. Ved at blokere FGFR kan Pemigatinib forhindre væksten af sådanne kræftceller. 

Du tilbydes denne behandling, da der i en vævsprøve fra din kræftknude er fundet en unormal form af proteinet, og derfor tilhører du den gruppe, der kan have gavn af behandlingen.

Kontrol inden behandling

Samtale I forbindelse med hver behandling taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. Det er vigtigt, at du fortæller os om eventuelle bivirkninger ved behandlingen. 

Blodprøver Pemigatinib kan påvirke balancen af salte i blodet og nyrefunktionen. Du skal derfor have taget blodprøver forud for hvert besøg. Prøverne skal tages, før du taler med en læge eller sygeplejerske. Du kan få taget blodprøverne på hospitalets laboratorium dagen før samtalen. Hvis du ønsker det, kan du få taget prøverne på et andet hospital eller laboratorium. Dette skal du aftale med lægen eller sygeplejersken.

Behandlingen 

Pemigatinib er en tablet, som man tager én gang om dagen i 14 dage efterfulgt af 7 dage uden behandling. En sådan periode på 3 uger kaldes en serie. Efter de 7 dage uden behandling starter en ny serie.

Behandlingen fortsætter så længe, der er effekt af behandlingen, og så længe bivirkningerne er håndterbare. Du skal møde i klinikken hver 3. uge til blodprøver, samtale med læge og udlevering af piller. Efter 4 serier (12 uger) vil der blive foretaget en ny CT-scanning, så vi kan vurderer effekten af behandlingen - på samme måde som da du fik kemoterapi.

 • Synk tabletten hel med et glas vand på samme tidspunkt hver dag.  
 • Tabletten må ikke knuses, tygges, deles eller opløses.
 • Du skal undgå mad og drikke, der indeholder grapefrugt, mens du er i behandling med Pemigatinib. 
 • Pemigatinib må gerne tages med mad eller mellem måltider.
 • Hvis du glemmer en dosis Pemigatinib efter 4 timer eller mere, eller hvis du kaster op efter at have taget Pemigatinib, må du ikke tage en anden Pemigatinib-tablet som erstatning for den glemte dosis. Tag din næste dosis Pemigatinib på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis du tager anden medicin 

Du bør oplyse din læge eller sygeplejerske, om hvilken anden medicin du eventuelt tager, da der kan være uforligelighed mellem Pemigatinib og anden medicin. 

Fortæl det altid, inden du tager anden medicin, kosttilskud eller naturlægemidler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Nogle typer lægemidler kan påvirke Pemigatinibs virkning eller øge sandsynligheden for, at du får bivirkninger. Pemigatinib kan også påvirke andre lægemidlers virkning. Det gælder: 

 • Perikon: et lægemiddel til behandling af depression. Du må ikke tage perikon under behandlingen med Pemigatinib.
 • Lægemidler, som indeholder aktive stoffer, der ender med “-prazol”, og som bruges til at reducere frigivelsen af mavesyre. Undgå at bruge disse lægemidler under behandling med Pemigatinib.
 • Itraconazol: et lægemiddel til behandling af svampeinfektioner.
 • Rifampicin: et lægemiddel til behandling af tuberkulose eller visse andre infektioner.
 • Carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, primidon: lægemidler til behandling af epilepsi.
 • Efavirenz: medicin til behandling af HIV-infektion.
 • Cyclophosphamid, ifosfamid: andre lægemidler til behandling af kræft.
 • Methadon: et lægemiddel til behandling af stærke smerter eller til behandling af afhængighed.
 • Digoxin: et lægemiddel til behandling af hjertesygdomme.
 • Dabigatran: et lægemiddel til forebyggelse af blodpropper.
 • Colchicin: et lægemiddel til behandling af anfald af urinsyregigt.

Mulige bivirkninger ved Pemigatinib

Meget almindelige bivirkninger, som kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter:

 • lavt indhold af natrium i blodet
 • nyrepåvirkning med forhøjet kreatinin i blodet
 • høje eller lave fosfatniveauer i blodet
 • smagsforstyrrelse
 • tørre øjne
 • kvalme
 • betændelse i indersiden af munden
 • diarré
 • forstoppelse
 • mundtørhed
 • hudreaktioner med rødme, hævelse og
 • smerter i håndfladerne og fodsålerne, kaldet
 • hånd-fod-syndrom
 • negletoksicitet, herunder negle, der løsner sig
 • fra neglelejet, neglesmerter, negleblødning
 • knækkede negle, ændringer i neglenes farve
 • eller tekstur, inficeret hud omkring neglen
 • hårtab
 • tør hud
 • ledsmerter
 • træthed.

Almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger, som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter:

 • væskeophobning under nethinden (det
 • lysfølsomme lag bagerst i øjet)
 • betændelse i hornhinden (det klare yderste lag
 • af øjet)
 • nedsat syn
 • ændringer i øjenvipper, herunder unormalt
 • lange øjenvipper, indgroede øjenvipper
 • unormal hårvækst.

Hvis du oplever bivirkninger, så tal med din læge om det. Det gælder også mulige bivirkninger, som ikke står i denne information.

Redaktør