Behandling med Methotrexat (MTX)

Beskrivelse af behandling med Methotrexat, hvis du har en inflammatorisk tarmsygdom

Methotrexat bruges til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme, kronisk leddegigt, psoriasisgigt samt andre leddegigt- og bindevævssygdomme. Denne vejledning omhandler kun de inflammatoriske tarmsygdomme.

Hvordan virker Methotrexat?

Methotrexat bruges i små doser til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme. Det bruges både til at bremse en aktiv sygdom og til at holde sygdommen i ro. Methotrexat er et stof, der rammer de mest aktive celler og derved dæmper sygdomsaktiviteten. 

Methotrexat virker som regel først efter 4-12 ugers behandling. Virker Methotrexat godt, skal du forvente at være i behandling i flere år.

Hvordan tages Methotrexat?

Behandlingen gives som en injektion én gang om ugen. Vi oplærer dig i, hvordan du skal stikke. Methotrexat kan i særlige tilfælde også gives af hjemmesygeplejersken eller din egen læge.

Det kan komme på tale, at du på et senere tidspunkt kan overgå til tabletter. Tabletterne sluges hele og tages ligeledes én gang om ugen. Den dosis, som lægen har ordineret, skal følges nøje. 

Hvis du glemmer en dosis, skal du ikke tage dobbeltdosis næste gang men den sædvanlige ordination.Methotrexat udleveres af afdelingen og skal opbevares ved stuetemperatur.

Folinsyre tilskud på 5 mg x 1 ugentlig skal indtages forskudt af Methotrexat dosis. Dette nedsætter risikoen for bivirkninger, men ved meget høje doser Folinsyre er der risiko for at effekten af Methotrexat mindskes.

Methotrexat og anden medicin

Du må ikke tage medicin, som indeholder salicylsyre for eksempel Albyl, Treo, Kodimagnyl, Aspirin og Magnyl, når du er i behandling med Methotrexat. Du må gerne tage Paracetamol, Pinex, Pamol og Panodil. 

Stærkere smertestillende medicin som for eksempel Ibuprofen, Diclon, Todolac og Celebra, som er ordineret af lægen, kan tages sammen med Methotrexat .

Sulfa- og trimethoprimpræparater, der anvendes for eksempel til blærebetændelse, må du ikke tage sammen med Methotrexat . Hvis du tager p-piller, kan du forsætte med det. 

Bivirkninger ved Methotrexat 

De fleste kan tåle behandlingen i mange år uden at få bivirkninger. Der kan dog forekomme mangel på appetit, kvalme og diare - specielt i begyndelsen. Kun i meget få tilfælde er det nødvendigt at ophøre med behandlingen på grund af disse bivirkninger. Enkelte kan opleve et lettere hårtab. 

I sjældne tilfælde kan leveren eller knoglemarven blive påvirket af behandlingen. I meget sjældne tilfælde kan der opstå en påvirkning af lungerne i form af feber, hoste eller kort-åndethed. 

Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du ophøre med behandlingen og straks kontakte den behandlende læge.

Graviditet og amning

Både kvinder og mænd, der er i behandling med Methotrexat, skal anvende svangerskabsforebyggende midler og behandlingen med Methotrexat skal ophøre tre måneder før en planlagt graviditet. Methotrexat må ikke tages under amning.

Alkohol

Alkohol kan øge Methotrexats belastning af leveren. Du bør derfor kun maksimalt indtage syv genstande om ugen. Alkoholindtag over denne grænse kan være forbundet med leverskade.

Kontrol

Regelmæssig blodprøvekontrol er nødvendig for at imødegå eventuelle bivirkninger af Methotrexat -behandling.

Det er vigtigt, at disse kontroller overholdes. Ved den kliniske kontrol vil det også blive vurderet, om Methotrexat har den ønskede virkning på sygdommen.

Hvor får jeg mere information?

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen, hvis du har spørgsmål om Methotrexat eller din tarmsygdom.

Endvidere henviser vi til informationssedlen fra medicinæsken.

Methotrexat opstart:

Forudgået af blodprøver. Uge 1: 15 mg Methotrexat blpr: d________Inj d.________
Forudgået af blodprøver. Uge 2: 15 mg Methotrexat blpr: d________Inj d.________
Forudgået af blodprøver. Uge 3: 15 mg Methotrexat blpr: d________Inj d.________
Uge 4: 25 mg Methotrexat 
Uge 5: 25 mg Methotrexat 

Herefter gives 25 mg Methotrexat x 1 hver uge, blodprøver kontrolleres herefter hver 2 til 3 måned.

Du får udleveret medicin i forbindelse med kontrol på klinikken eller efter aftale med sygeplejersken. Der vil dog maks blive udleveret seks til otte pakker ad gangen. 

Redaktør