Behandling med Lenvatinib, behandling med (Kræftbehandling, klinik 2)

Til patienter med primær kræft i leveren.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Lenvatinib

Primær kræft i leveren kan i nogle tilfælde behandles med stoffet Lenvatinib. Lenvatinib kan blokere visse enzymers virkning, hæmme vækst af blodkar til kræftcellerne og dermed bremse væksten af kræftceller.

Valg af behandling

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil holde sygdommen i ro i kortere eller længere tid og lindre dine eventuelle symptomer.

Behandlingen

Behandlingen består af kapsler med Lenvatinib. Antallet af kapsler afhænger af, hvilken dosis, du skal have. Du skal opbevare kapslerne utilgængeligt for børn opbevare kapslerne i blisterpakken under 25 grader

 • tage kapslerne hver dag
 • med et glas vand eller juice
 • med eller uden mad
 • på samme tidspunkt hver dag om aftenen
 • eventuelt om aftenen, hvis du har tendens til kvalme.

Undersøgelser

Samtale med læge og/eller sygeplejerske

Hver gang du møder til en ny behandlingserie - en serie varer 4 uger - kommer du til at tale med en læge og en sygeplejerske. Her vil du blive spurgt om eventuelle bivirkninger, som du har haft.

Husk at medbringe en urinprøve i det prøvesæt, du har fået udleveret. Sygeplejersken vil undersøge urinen for indhold af proteinstoffer. Du får desuden målt dit blodtryk og din puls.

Vi vil også bede dig måle dit blodtryk derhjemme hver dag, notere det ned i et skema - og tage skemaet med, næste gang du skal til samtale med lægen.

Behandlingen stoppes, hvis scanninger viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger,  eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Blodprøver

Da Lenvatinib kan påvirke en række funktioner i din krop, skal du have taget blodprøver i forbindelse med hver ny behandlingsserie. 

Røntgenundersøgelse/scanning 

Før behandlingen får du foretaget en scanning af hele kroppen.

Undersøgelsen vil vise, hvor du har sygdom. Herefter bliver du scannet efter hver 3. behandlingsserie. Hvis din sygdom fortsat er i ro, og du tåler behandlingen godt, fortsætter behandlingen.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Lenvatinib påvirker ikke kun kræftcellerne, men kan også påvirke kroppens raske celler.

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger, da det kan betyde, at dosis af din medicin skal ændres.

Forhøjet blodtryk  I forbindelse med behandlingen kan du få forhøjet blodtryk. Hvis du i forvejen har forhøjet blodtryk, kan det forværres, og der skal måske ændres i din blodtrykssænkende medicin.

Træthed  Du kan blive træt og få behov for at sænke tempoet.

Hud  Du kan få udslæt og udtyndning af håret. Hudsymptomerne kan ofte behandles med fed uparfumeret creme.

Rødme, ømhed og hævelse af hud på håndflader og fodsåler  Vær opmærksom på, at der ikke opstår sår, eller at fodtøjet strammer.

Symptomer fra mave-tarmkanalen  Der kan forekomme lette mavesmerter og ændret afføringsmønster. Der kan også forekomme kvalme, nedsat appetit og ændret smagssans. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig, og spørg os gerne om kostråd.

Hovedpine, led- og muskelsmerter  Der kan under behandlingen opstå varierende grader af smerter i led- og muskler. Du kan også få hovedpine eller svimmelhed.

Organfunktioner  Lenvatinib kan påvirke flere funktioner i kroppen som for eksempel saltog kalk-balancen,og påvirke de hvide blodceller og blodpladerne. Dette kontrollerer vi med blodprøver.

Der kan forekomme en lang række symptomer, som er mere sjældne. Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger, så vi kan lindre eller behandle dem. I nogle tilfælde kan bivirkningerne betyde, at vi må nedsættes dosis eller helt stoppe behandlingen.

Særlige forholdsregler

Lenvatinib må ikke bruges under graviditet og amning.

Du og din partner skal bruge sikre svangerskabsforebyggende midler som p-piller, spiral eller kondom under behandlingen og indtil 6 måneder efter for at undgå graviditet, da der ellers kan være risiko for fosterskader.

Du må ikke være bloddonor under behandling med Lenvatinib.

Vigtigt!

Lenvatinib kan give en række sjældne, men meget alvorlige bivirkninger, der kræver hurtig behandling.

Kontakt 112, hvis du får

 • kraftige brystsmerter
 • svær åndenød
 • kraftige mavesmerter
 • bevidsthedstab eller forvirring.

Du skal kontakte afdelingen, hvis du får

 • stærkt forhøjet blodtryk
 • kraftig hovedpine.
 • ændret syn, evt. dobbeltsyn.

Hvis du skal opereres, må du ikke bruge Lenvatinib, da det kan påvirke sårhelingen.

Redaktør