Behandling med Apalutamid (Erleada)

Information om behandling og bivirkninger ved lægemiddel Apalutamid til patienter med prostatakræft

Hvad er Apalutamid?

Apalutamid er et lægemiddel, som anvendes til at behandle mænd med prostatakræft. Det aktive stof Apalutamid virker ved at blokere aktiviteten med det mandlige kønshormon Testosteron. Herved hæmmes kræftcellernes evne til vækst og deling. Behandlingen gives til mænd, hvor prostatakræften ikke længere reagerer på den medicinske eller kirurgiske kastration, og hvor prostatakræften ikke har spredt sig til andre dele af kroppen. 

Hvordan foregår behandlingen? 

Apalutamid er en tabletbehandling, der tages én gang dagligt. Du skal have 240 mg Apalutamid hver dag. Da hver tablet indeholder 60 mg Apalutamid, skal du tage 4 tabletter på samme tidspunkt hver dag. Vi anbefaler, at du tager Apalutamid, lige inden du går i seng. De 4 tabletter skal synkes hele og kan tages med eller uden mad. Hvis du glemmer at tage tabletterne, skal du ikke tage dem senere. Tag den næste dosis, som du plejer dagen efter.  

Under behandlingen med Apalutamid fortsætter din nuværende behandling med hormonindsprøjtninger (medmindre du er kirurgisk kastreret). 

Kontrol

Vi kontrollerer dine blodprøver hver 3. måned det første halve år. Herefter vil kontrollerne være halvårlige. Kontrollerne foregår enten hos en læge eller specialuddannet sygeplejerske. Til hver kontrol skal der måles blodtryk, og der skal tages blodprøver forinden. Blodtrykket må du gerne måle hjemmefra inden konsultationen, hvis du har mulighed for dette. 

Du vil få lavet statusskanning (PET CT), som ved opstarten, med ca. 1 års interval. Behandlingen fortsætter, så længe vi vurderer, at du har gavn af den. 

Hvilke bivirkninger er der ved behandlingen? 

Bivirkninger er almindelige i enhver medicinsk behandling. Bivirkningerne varierer fra person til person. Tal med lægen hvis du har problemer med eventuelle bivirkninger. De hyppigste bivirkninger er: Træthed, forhøjet blodtryk, hududslæt, diarre, faldtendens, nedsat appetit, hedeture og ledsmerter. 

Opstår der generende hududslæt, skal du i første omgang forsøge at behandle med antihistamintabletter og smører med steroidcreme. Begge dele fås i håndkøb. Ved fortsat generende hududslæt skal du kontakte os. 

Du kan finde en komplet liste over bivirkninger i indlægssedlen i din medicinpakning. 

Opbevaring

Der er ikke krav til opbevaring af Apalutamid. 

Akut sygdom

Du kan kontakte os telefonisk på hverdage. Ved akut opstået sygdom udenfor vores telefontid skal du ringe til Akuttelefonen 1813, hvorefter du vil blive henvist til nærmeste Akutmodtagelse. 

Redaktør