Behandling med Abirateron

Beskrivelse af behandling med Abirateron til patienter med prostatakræft.

Hvad er Abirateron?

Abirateron er et middel til behandling af kræft i prostata. Abirateron hindrer kroppen i at fremstille testosteron, hvilket kan nedsætte væksten af prostatakræft.

Hvornår anvendes Abirateron?

Undersøgelser har vist, at behandling med Abirateron ved prostatakræft kan have effekt, når sygdommen udvikler sig, selvom niveauet af mandligt kønshormon (testosteron) i blodet er lavt. Når Abirateron gives før kemoterapi i sygdomsforløbet, skal det være udelukket, at sygdommen har spredt sig til lever eller lunger.

Hvordan tages Abirateron?

Abirateron er en tabletbehandling, der tages én gang dagligt. Du skal have 1000 mg Abirateron hver dag. Medicinen skal tages på nogenlunde samme tidspunkt hver dag. Vær opmærksom på, at du skal tage tabletterne mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid. 

Vi anbefaler derfor, at du tager Abirateron, lige inden du går i seng. Tabletterne skal tages hele med et glas vand. Hvis du glemmer at tage tabletterne, skal du ikke tage dem senere. Tag den næste dosis, som du plejer dagen efter. 

Abirateron skal tages sammen med en lav dosis Prednisolon (binyrebarkhormon). Du skal derfor hver morgen i behandlingsforløbet også tage 10 mg Prednisolon. 

Hvilke bivirkninger er der ved behandlingen?

De almindeligste bivirkninger er nævnt nedenfor:

Prednisolon

Prednisolon kan øge appetitten og give mere energi. Stoffet kan have positiv effekt på smerter og kvalme. De hyppigste bivirkninger er søvnbesvær, sure opstød og halsbrand. Hvis du har sukkersyge, kan den blive vanskeligere at regulere med større udsving i blodsukkeret. Ved meget langvarig behandling kan man få tynd og skrøbelig hud med tendens til hudblødninger, og man kan få tendens til afkalkning af knoglerne.

Ødemer

Du kan få hævelse af fødderne og benene eller en let vægtstigning, som tegn på væskeophobning. Prednisolon kan beskytte mod svær væskeophobning. Det er derfor vigtigt, at du tager Prednisolon, som det er beskrevet ovenfor.

Forhøjet blodtryk

Abirateron kan påvirke blodtrykket, så du kan få brug for medicin mod forhøjet blodtryk. Det skal reguleres af din egen læge.

Lavt kalium i blodet

Abirateron kan påvirke kaliumniveauet i blodet. Dette kontrolleres med blodprøver under behandlingen og kan behandles med ekstra kalium som tabletbehandling. Kalium er vigtig for hjertets pumpefunktion.

Påvirkning af leveren

Abirateron kan påvirke leverens enzymer, så leveren ikke fungerer, som den skal. Ved at kontrollere dine levertal hyppigt kan vi ændre på behandlingen, hvis du får tegn på leverpåvirkning.

Urinvejsinfektion

Hvis du får tegn på urinvejsinfektion med svie og/eller hyppig vandladning, skal din urin undersøges for bakterier.

Påvirkning af hjertets pumpefunktion eller rytme

Abirateron kan påvirke hjertets pumpefunktion og rytme. Hvis du udvikler tegn på påvirket pumpefunktion eller rytme, bliver behandlingen med Abirateron stoppet.

Kontrol

Du skal have kontrolleret levertal og kaliumtal samt dit PSA-tal (prostataspecifikt antigen) efter 3, 6 og 12 uger. Disse kontroller foretager vi for at undersøge, om du tåler behandlingen, og hvordan Abirateron påvirker PSA. Du skal derudover have taget blodprøver før hver kontrol. Blodprøverne kan tages på dit lokale hospital.

Kontrol efter 3 uger

Den første kontrol efter 3 ugers behandling er blot en blodprøvekontrol. Du hører kun om resultatet af blodprøverne, hvis de giver anledning til ændringer i din behandling. 

Kontrol efter 6 uger

6 uger efter opstart af behandling vil du få en tid til en telefonsamtale med en sygeplejerske/læge fra Afdeling for Urinvejssygdomme, klinik 1, hvor vi taler om eventuelle bivirkninger til behandlingen med mere. Inden samtalen skal du have taget nye blodprøver, målt dit blodtryk og din vægt skal kontrolleres. 

Kontrol efter 12 uger - og fremadrettet

12 uger efter opstart af behandling vil du få en tid i Afdeling for Urinvejssygdomme, klinik 1. Herefter vil du fremadrettet blive kontrolleret hver 3. måned. Til hver kontrol skal der måles blodtryk, du skal vejes, og der skal tages blodprøver forinden. Blodtrykket må du gerne måle hjemmefra inden konsultationen, hvis du har mulighed for dette. 

Kontrollerne varetages af læge eller specialuddannet sygeplejerske. 

Du vil få lavet statusskanninger (PET-skanning) med ca. 1 års interval. 

Så længe Abirateron ser ud til at have effekt på sygdommen, fortsættes behandlingen. 

Hvis dit PSA-tal stiger væsentligt, eller dine symptomer ændrer sig, vil vi dog foretage nye skanninger udover de planlagte halvårlige. Herefter besluttes det, om behandlingen skal ophøre. Behandlingen kan stoppes med det samme, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det.

Redaktør