Bedøvelse til voksne, information om

Her kan du læse om forskellige former for bedøvelse, og hvad der sker inden og efter bedøvelsen.

Når du skal opereres eller gennemgå særlige undersøgelser, skal du bedøves, så du slapper af og ikke har smerter.

Tre typer bedøvelse

Der findes flere former for bedøvelse; fuld bedøvelse, lokal bedøvelse, rygmarvsbedøvelse og en kombination af disse. Den bedøvelse du får afhænger blandt andet af, hvilken operation eller undersøgelse du skal have udført.

Fuld bedøvelse

Ved fuld bedøvelse får du sprøjtet sovemiddel ind i en blodåre, hvorefter du hurtigt falder i søvn. Under operationen sover du og er fri for smerter. Når du er faldet i søvn, får du eventuelt et plastikrør lagt ned i dit luftrør for at sikre, at 
du kan trække vejret uhindret.

Lokalbedøvelse/blokade

Ved lokalbedøvelse sprøjter anæstesilægen (narkoselægen) et bedøvende middel ind nær det område, hvor du skal opereres. Derved bliver kun det enkelte område bedøvet. En blokade kan virke op til 18 timer afhængig 
af, hvilket bedøvelsesmiddel der bruges.

Rygmarvsbedøvelse

Hvis du skal opereres i den nederste del af kroppen, vil du ofte få bedøvelsen i ryggen. Dette kaldes en rygmarvsbedøvelse. Der findes to former for rygmarvsbedøvelse; 

  • Spinalbedøvelse: En tynd kanyle indføres mellem to ryghvirvler i lænden. Igennem kanylen sprøjtes lokalbedøvelse ind i rygmarvsvæsken. Der kommer hurtigt varme og snurren i den nederste del af kroppen. Efter kort tid er du slap og følelsesløs i underkroppen, men stadig vågen. Bedøvelsen holder som regel 2-4 timer afhængigt af, hvor meget lokalbedøvelse du får.
  • Epiduralbedøvelse: En tynd plastikslange (et epidural-kateter) føres ind gennem en kanyle mellem to ryghvirvler i den nederste del af brystrygsøjlen eller øverst i lænden. Huden lokalbedøves først. Du får lokalbedøvelse igennem katetret, og det er herved muligt at bedøve nervebanerne til eksempelvis maven uden at benene bedøves. Epiduralbedøvelsen kan fortsætte så længe, der er brug for den. Efter operationen kan du få smertestillende medicin gennem epiduralkatetret ved hjælp af en lille infusionspumpe.

Inden bedøvelsen

Samtale med anæstesilæge

Inden operationen gennemgår Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling din journal, og du taler med en anæstesilæge lige inden bedøvelsen og operationen. 

Hvis der er behov for det, kommer du til en samtale med en anæstesilæge i dagene inden operationen (evt. i længere tid inden). Stamafdelingen afklarer dette behov sammen med dig. Ved denne samtale informerer anæstesilægen om bedøvelsen.

Anæstesilægen gennemgår din journal og spørger dig bl.a. om du tidligere er blevet bedøvet, om du har allergi, og om du har løse tænder eller tandprotese.  Når du er blevet grundigt informeret, beslutter anæstesilægen sammen med dig, hvilken form for bedøvelse, der er bedst for dig, og om du skal have foretaget yderligere undersøgelser inden bedøvelsen. Du skal give samtykke til den planlagte bedøvelse og evt. blodtransfusion.

Faste

For at mindske risikoen for at du kaster op under bedøvelsen, er det vigtigt, at din mavesæk er tom. Du skal derfor faste 6 timer før operationen. 

6 timer inden bedøvelsen må du ikke spise fast føde eller spise/drikke mælkeprodukter.

Indtil 2 timer før operationen må du drikke klare væsker. Klare væsker er ikke-alkoholiske væsker, f.eks. vand, saft, te eller kaffe uden mælk/fløde, sodavand og juice uden frugtkød.

Hvis du skal opereres næste dag, skal du faste fra kl. 02.00 om natten og tørste fra kl. 06.00 om morgenen, medmindre du får anden besked.

Hvis du tager medicin

Som udgangspunkt skal du på operationsdagen tage al sædvanlig medicin, som du plejer med lidt vand til. 

Undtaget herfra er sukkersygemedicin (både tabletter og insulin) og blodfortyndende medicin. Du vil modtage nærmere besked om 
dette fra stamafdelingen.

Den dag du skal bedøves 

Beroligende medicin

Hvis lægen har ordineret beroligende medicin eller medicin, der forebygger kvalme, får du den, inden du skal på operationsgangen. Hvis sengeafdelingen har ordineret forebyggende smertestillende medicin, vil du samtidig få denne medicin.

Briller, smykker, make-up, mv.

Du må gerne tage briller, høreapparat og tandprotese med til operationsgangen.
Du skal lade ur, smykker, hårspænder, mobiltelefon og lignende blive på afdelingen.

Af hensyn til din sikkerhed skal du fjerne kontaktlinser og piercinger, før du skal på operationsgangen.

Undlad make-up og neglelak, da vi skal kunne se farven på dine læber og negle under bedøvelsen.

På operationsstuen

På operationsgangen modtager vi dig på den stue, hvor du skal opereres eller undersøges. Vi spørger om dit navn og CPR-nummer og sikrer os, at du er indforstået med operationen eller undersøgelsen. 

Du får elektroder på huden, så vi kan overvåge dit hjerte. Du får målt dit blodtryk og får lagt en kanyle (et tyndt plastikrør) i en blodåre på hånden eller i armen. Gennem kanylen får du væske og eventuelt bedøvende middel.

Under hele operationen eller undersøgelsen er anæstesisygeplejersken eller anæstesilægen hos dig.

Efter bedøvelsen

Opvågning

Hvis bedøvelsen har været kortvarig, og du hurtigt er vågen, bliver du eventuelt kørt direkte tilbage til den sengeafdeling, hvor du er indlagt. Ellers kommer du til opvågning på Opvågning. Her bliver du overvåget og plejet af specialuddannet personale, som også sikrer, at din smertestillende behandling er  tilfredsstillende. Det er normalt, at du kan mærke, du er blevet opereret, men målet er, at du kan bevæge dig uden større ubehag.

Hvor længe du skal være på Opvågning er individuelt og afhænger af, hvilken bedøvelse og operation du har gennemgået. Mange patienter har brug for at ligge et par timer på Opvågning, enkelte har behov for at ligge der til næste dag.

Hvis du har fået en spinalbedøvelse, kan opvågningsfasen variere meget, da bedøvelsen skal aftage helt, og vi skal sikre os, at du har fået optimal smertebehandling, før du kan udskrives til sengeafdelingen – som regel 
efter 2-4 timer.

Pårørende og besøg på Opvågning

Du og dine pårørende skal være opmærksomme på, at et helt operationsforløb varer længere end selve operationen. I et helt operationsforløb indgår der både forberedelser til bedøvelsen, det kirurgiske indgreb (operation/ undersøgelse) og opvågningsfasen.

Du bliver tilbudt at låne en trådløs telefon, så du kan ringe til dine pårørende, når du vågner. Hvis dine pårørende ønsker at få oplysninger om din tilstand efter operationen eller besøge dig på Opvågning, kan de enten henvende sig 
til din sengeafdeling, eller kontakte personalet på Opvågning 1 på telefon 38 68 32 71 eller Opvågning 2 på telefon 38 68 22 30.

Hvis du hurtigt kommer tilbage til afdelingen, er det bedst du får besøg der. Besøg skal af hensyn til de andre patienter være kortvarige. Vi opfordrer til, at der kun kommer få besøgende, da pladsen er trang. Blomster og lignende skal man aflevere på sengeafdelingen.

Når du skal udskrives samme dag

Hvis bedøvelsen har været kortvarig, bliver du eventuelt kørt direkte tilbage til den sengeafdeling, hvor du er indlagt. Du skal blive på hospitalet, til du er helt vågen - i reglen 2-3 timer. Du må gerne spise og drikke, men du bør undgå større måltider, da du kan få kvalme.

Du må ikke drikke alkohol, da du kan reagere stærkere end normalt. Du må ikke selv køre bil, motorcykel, cykle eller arbejde med maskiner før næste dag.

Bivirkninger og risici ved bedøvelsen 

Efter fuld bedøvelse

Du kan måske føle dig hæs eller øm i halsen. Du kan også få kvalme eller kaste op. Dette kan vi behandle med medicin. Du kan føle dig træt efter bedøvelsen, men trætheden kan også skyldes selve operationen.

Efter en operation vil du som oftest have smerter, og du vil få smertestillende medicin.

I sjældne tilfælde kan dine tænder blive beskadiget i forbindelse med bedøvelsen. Hvis du konstaterer dette, skal du gøre opmærksom på det i sengeafdelingen.

Ved akutte operationer eller kejsersnit, hvor du ikke er fuldt fastende, er der en lille risiko for, at du kaster op, så maveindhold kan løbe ned i lungerne. Dette kan medføre en form for lungebetændelse.

Efter rygmarvsbedøvelse

Der er risiko for at du kan få kvalme og kaste op, især lige i starten af bedøvelsen. Du kan få svært ved at lade vandet, mens bedøvelsen 
virker, og du kan få smerter i ryggen i en periode efter bedøvelsen. 

I sjældne tilfælde kan du få hovedpine i dagene efter bedøvelsen. Det er ufarligt, men det kan være meget ubehageligt. Vi er opmærksomme på disse komplikationer og vil forebygge og behandle dem bedst muligt.

Meget sjældne komplikationer

Det er generelt meget sikkert at blive bedøvet, men hvis du har betydende medicinske lidelser, kan du have øget risiko for komplikationer i hjerte og lunger. I sjældne tilfælde kan bedøvelsen være livstruende. 

Hvis du har høj risiko for alvorlige komplikationer, vil anæstesilægen drøfte situationen med dig før bedøvelsen.

Redaktør