Bedøvelse til børn, information til forældre

Her kan I læse om, hvordan bedøvelsen af jeres barn kommer til at foregår, og hvad I skal være opmærksomme på, inden jeres barn skal bedøves.

Inden operations-/undersøgelsesdagen

Før jeres barn skal opereres, skal I mødes med en anæstesilæge (narkoselæge) om bedøvelsen. Af hensyn til jeres barns sikkerhed under operationen stiller lægen jer en række spørgsmål om jeres barn:

 • Har barnet tidligere været bedøvet?
 • Har barnet allergi eller kroniske sygdomme, såsom astma eller bronkitis
 • Er barnet i behandling med medicin?
 • Er barnet forkølet?
 • Har barnet løse mælketænder?
Lille dreng er klar til bedøvelse på operationsstuen.

Mød fastende

Barnet skal faste inden bedøvelsen. Møder barnet ikke fastende, kan vi være nødt til at udskyde den planlagte operation. For børn og unge under 18 år gælder:

 • Barnet må spise og drikke normalt indtil 6 timer før operationen
 • Barnet må få modermælkserstatning indtil 4 timer før.
 • Barnet må få modermælk indtil 3 timer før.
 • Barnet må drikke klare væsker indtil 1 time før. Det kan fx være vand, saft eller juice uden frugtkød.
 • Vi anbefaler, at barnet som det sidste drikker saft med sukker 1 time før den planlagte bedøvelse. Det modvirker kvalme. Børn under 5 år bør drikke cirka ½ dl. saft og børn over 5 år cirka 1 dl.

  Medicin før bedøvelsen

  Jeres barn får lokalbedøvende creme eller plaster (trylleplaster) på håndrygge, albuebøjninger eller fødder ca. 2 timer før bedøvelsen. Hvis jeres barn sover hjemme og skal opereres tidligt på dagen, kan det være, at I selv skal smøre denne creme på hjemmefra.

  Cremen bedøver huden, hvor droppet skal lægges. Det er derfor vigtigt, at cremen smøres på et synligt blodkar – hvis muligt.

  Plasteret/cremen skal sidde på i mindst 90 minutter. Det skal helst tages af 15 30 minutter inden barnet skal stikkes.

  Hvis I har aftalt det med anæstesilægen, får jeres barn lidt beroligende medicin inden bedøvelsen.

  Medicinen kan enten være i form af piller, mikstur (flydende) eller stikpiller. Herefter skal jeres barn blive i sengen. Når jeres barn skal til operationsgangen, bliver han/hun oftest ledsaget af portøren, der kører sengen.

  Jeres rolle som forældre

  Som forældre er I måske nervøse, når jeres barn skal bedøves, men I skal vide, at vi på afsnittet bedøver mange børn, og at vi derfor har stor viden og rutine i det.

  Hvis I er nervøse, så vær opmærksom på ikke at vise jeres barn det. Barnet mærker hurtigt, hvis I er bekymrede.

  Det er en stor hjælp, når barnet er godt forberedt - både for barnet og for os. Det er derfor vigtigt, at I taler med jeres barn om de ting, som I er blevet informeret om af anæstesilægen (narkoselægen), og at I er ærlige om, hvad der skal ske på selve operationsdagen.

  I skal dog ikke fortælle for meget om de ting, som jeres barn måske finder skræmmende, da dette ofte er mere til bekymring end gavn.

  Jeres rolle på operationsstuen er at støtte op om de forberedelser, som jeres barn skal igennem inden bedøvelsen. I er meget velkomne til at være til stede, når jeres barn skal bedøves, men det er helt frivilligt. Mindreårige søskende må ikke deltage.

  I skal have overtrækskittel og operationshue på af hensyn til hygiejnen på operationsstuen. Hvis I ikke ønsker at deltage, når vi bedøver jeres barn, kan en sygeplejerske fra afdelingen være til stede.

  Bedøvelsen

  Inden jeres barn kommer ind på operationsstuen, vil anæstesipersonalet kontrollere navn, fødselsdag og hvilken operation der er planlagt. Dette er nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde.

  Bedøvelsen kan gives på flere måder. Oftest får barnet lagt et drop i hånden eller foden. Hvis jeres barn har haft lokalbedøvende creme på 1-2 timer, kan dette gøres næsten helt smertefrit. Derefter sprøjtes et sovemiddel ind i droppet. Ved denne form for bedøvelse falder jeres barn i søvn efter få sekunder.

  Bedøvelsen kan også gives ved, at barnet indånder sovemidlet gennem en maske og sover efter 1-2 minutter.

  Det er anæstesilægen, der vurderer, hvilken form for bedøvelse, der er bedst i den enkelte situation.

  Når jeres barn er faldet i søvn, forlader I operationsstuen og går enten tilbage til
  sengeafdelingen, eller sidder ved Opvågning.

  Når operationen er slut får I besked. I kan så komme ind på Opvågning til jeres barn og være sammen i hele opvågningsforløbet. Vi prioriterer, at børn får lov til at sove den første halve time efter en operation. Dette giver en mere rolig opvågning.

  Når jeres barn er vågen og frisk, kommer I tilbage på sengeafdelingen.

  Behandling af smerter efter operationen

  Smertebehandlingen er forskellig alt efter operationens type. Det er anæstesilægen og sengeafdelingens læger, der vurderer, hvilken form for smertebehandling jeres barn skal have. Alle børn, der har gennemgået en operation, har fået smertestillende medicin under operationen. Efterfølgende gives fast smertestillende medicin i form af tabletter eller mixture.

  Har I spørgsmål?

  Hvis der er noget, I er i tvivl om vedrørende bedøvelsen, er I velkomne til at henvende jer til en af sygeplejerskerne på afdelingen. Sygeplejerskerne kan formidle kontakten til anæstesilægerne på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling.

  Redaktør