Barn født i uge 28-31 - hvad vi kan forvente

Information til kommende forældre og forældre til for tidligt fødte børn - et supplement til den information, som gives på Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1, på Afdeling for Børn og Unge.

Generelt

De fleste børn, der fødes mellem uge 28 og 31, overlever. Kun få børn får varige problemer af at være født for tidligt.

Hvad sker der lige efter fødslen?

Lige efter fødslen vil børnelægen og evt. personale fra Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1 tage sig af barnet (ved kejsersnit står behandlingsbordet uden for operationsstuen). Barnet vil ofte have brug for hjælp til at folde lungerne ud ved at få luft på en maske. Det kan også være, at barnet skal have suget 
noget fostervand fra næse og mund.

Far er mere end velkommen til at se og røre barnet samt at fotografere. Han kan desuden følge med barnet op på Behadling af Nyfødte, sengeafsnit 1 og være med til at indlægge det.

Kan vi sove hos vores barn?

I er begge to velkomne til at være hos jeres barn, så meget I har lyst til. Når mor bliver udskrevet fra barselsgangen, vil der være plads til, at en af jer kan sove hos barnet på Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1. Man deler dog ofte stue med et andet barn og dets forældre, så pladsen kan være lidt trang.

Hvor længe skal vores barn være indlagt?

Børnene er som regel indlagt på Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1 til omkring terminstidspunktet. Barnet er klar til at blive udskrevet, når det kan spise selv og tager på i vægt. Enkelte børn kan komme hjem med sonde (en tynd plastikslange, der bliver lagt gennem næsen ned i mavesækken, som mælken skal løbe igennem) efter uge 35. Det kalder vi tidligt hjemmeophold (THO).

Et barn, der er født før uge 32, vil efter udskrivelsen blive tilbudt kontrol i Behandling af Nyfødte, klinik 1. 

Godt at vide

Kan barnet trække vejret selv?

På grund af den tidlige fødsel er barnets lunger ikke parate til livet uden for livmoderen, og barnet vil have en anstrengt vejrtrækning. En lille gummidims kaldet CPAP (continuous positive airway pressure), der puster luft i næsen, kan hjælpe med at holde lungerne udfoldet, så barnet ikke skal bruge så mange kræfter på at trække vejret. Barnet kan også få ekstra ilt gennem CPAP’en. Behandlingen med CPAP varer fra dage til uger.

Hvordan holder personalet øje med barnet?

Barnets puls og vejrtrækning skal overvåges. Derfor får barnet tre elektroder på brystkassen samt et gummibånd om den ene fod. Disse tilsluttes en skærm, så vi kan holde øje med, hvordan barnet har det. Enkelte børn vil også få behov for at få et lungemodnende stof (curosurf). Barnet får det lungemodnende stof via et plastikrør i luftrøret. Barnet er under bedøvelse, når lægen giver stoffet. Når lægen har givet det lungemodnende stof, kan plastikrøret ofte fjernes igen, og barnet kan igen klare vejrtrækningen med hjælp fra CPAP.

Skal vores barn ligge i kuvøse?  Hvor længe?

Børn født i uge 28-31 har endnu ikke nået at opbygge et tilstrækkeligt fedtlag, og det kan derfor have svært ved at holde varmen. Barnet bliver derfor lagt i en kuvøse, som personalet kan indstille til at have en bestemt temperatur. Senere - når barnet er blevet større og stærkere - kan det komme over i en vugge, evt. med en varmemadras.

Hvornår kan vi holde vores barn?

Selv det helt lille barn har brug for tæt kontakt til sine forældre. Selvom barnet ligger i kuvøse, er det vigtigt, at I har så meget tæt hudkontakt som muligt. Når barnet ligger hud-mod-hud hos jer, vil det blive roligere og mere stabilt. Det vil samtidig øge tilknytningen mellem jer og barnet. Det er også første skridt på vejen mod en god amning. Det er desuden vigtigt, at I er med til at pusle om barnet. På den måde lærer I barnet og dets signaler at kende.

Hvordan får barnet mad?

Børn født i uge 28-31 har svært ved at sutte. De kan også have andre problemer, der tærer på kræfterne. Barnet vil derfor få mælk gennem en sonde, som er en tynd plastikslange, der bliver lagt gennem næsen ned til mavesækken. Man kan sagtens få en god amning, selv om barnet er født for tidligt. Vi har brystpumper, så mor med det samme kan begynde at stimulere mælkeproduktionen (helst inden for de første 6 timer). De første dråber mælk er vigtige for barnets tarm og immunforsvar, så hver dråbe tæller. Når mors mælk er løbet til, vil barnet få den. Når barnet er modent til det, vil man begynde at amme-træne. De fleste for tidligt fødte børn er fuldt ammede ved terminstidspunktet.

Hvad er gulsot?

Mange for tidligt fødte børn kan udvikle gulsot. Det er en fredelig tilstand, men den kræver behandling. Hvis man ikke behandler, er der risiko for, at barnet bliver syg. Gulsot behandles med lys. Barnet lægges under en eller flere specielle lamper og skal som regel ligge der et par dage for at få behandlingen. Under behandlingen får barnet en tætsluttende stofbrille på, der beskytter øjnene mod lyset. Vi har desuden lystæpper, som vi bruger, når børnene skal ud og ligge hos forældrene.

Sker der noget med barnets hjerne?

Et barn, der bliver født før uge 30, har en lille risiko for at udvikle hjerneblødning. Derfor får barnet rutinemæssigt scannet hjernen flere gange under indlæggelsen. Hjerneblødninger optræder i første leveuge. Det er ofte små blødninger, som ikke har nogen betydning for barnet.

Indlæggelsessamtale

Vi tilstræber at tilbyde alle en såkaldt indlæggelsessamtale inden for de første tre dage på Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1.

Redaktør