BEAM - behandling af lymfekræft

Behandling med BEAM bruges forud for en stamcelletransplantation. Behandlingen gives som infusioner.

BEAM er en behandling af kræft i lymfeknuderne, der går forud for en stamcelletransplantation.

Behandling 

I BEAM indgår der 4 stoffer. Du får de nævnte stoffer som infusioner. Det betyder, at de bliver blandet med væske og sprøjtet ind i din blodbane. Da stofferne kan have forskellige navne, er de øvrige navne skrevet i parentes:

  • B: BCNU (Carbustine), Du får BCNU over 1 time, dag 1.
  • E: Etopofos (Vepesid = VP – 16). Du får Etopofos over cirka ½ - 1 time, dag
  • 1 – 4.
  • A: ARA-C (Cytosar). Du får ARA-C over ½ - 1 time 2 gange i døgnet, dag 1 – 4.
  • M: Melphalan (Alkeran). Du får Melphalan over 1 time, dag 5.

Herefter skal du holde 2 ”hviledage” uden behandling. På dag 8 får du dine stamceller tilbage (stamcelletransplantation).

Bivirkninger

Knoglemarven

Cirka 7 dage efter behandlingen begynder din knoglemarvs funktion at blive påvirket. Det betyder, at knoglemarvens evne til at danne røde og hvide blodlegemer samt blodplader er midlertidigt nedsat.

Du får taget blodprøver for at kontrollere antallet af dine blodceller. Dine stamceller vil efter 7 - 14 dage finde tilbage i knoglemarven, så den igen begynder at danne røde og hvide blodlegemer samt blodplader.

Hårtab

Behandlingen medfører helt eller delvist hårtab efter 3 - 4 uger. Du får tilbudt en paryk, som afdelingen betaler. Håret vokser ud igen efter din behandling er slut, men det kan dog ændre farve og struktur

Kvalme og opkastning

Kemoterapi kan give kvalme, og derfor får du samtidig en behandling, der forebygger kvalme og opkastning. Hvis du får kvalme, er det vigtigt, at du
siger det til personalet, så du kan få justeret behandlingen.

Diarré

Behandlingen kan give diarré. Hvis du får diarré, skal du sige det til personalet.

Mundgener

Der kan opstå sår og belægninger i din mund. Derudover kan du få gener i form af øget slimproduktion i munden. Derfor får du en skyllevæske, som du forebyggende skal skylle munden med. Hvis du alligevel får gener i munden, skal du sige det til personalet.

Andre bivirkninger

Der kan opstå andre bivirkninger end de nævnte. Det er normalt, at du kan føle dig træt og uoplagt i tiden efter behandlingen.

Andet

Det være en god ide at læse, sove, høre musik eller have en pårørende med til behandlingen.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os eller du kan hente oplysninger om bivirkninger og senfølger på www.medicin.dk eller www.indlaegsseddel.dk.

Du kan også læse mere generel information om din kræftsygdom, og hvordan den påvirker dit liv i patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling”. 
 

Redaktør