BEACOPP - behandling af lymfekræft

BEACOPP er medicinsk kemoterapibehandling, der gives i flere serier. For at modvirke bivirkningerne af kemoterapien, gives der supplerende medicin. Der kan opstå senfølger efter BEACOPP-behandling.

BEACOPP er en medicinsk kræftbehandling, som du skal have i flere serier. Her kan du læse om, hvordan du får BEACOPP, og hvordan behandlingen kan påvirke dig.

Behandling

Behandlingen BEACOPP består af 7 forskellige stoffer. Da stofferne kan have forskellige navne, er de øvrige navne skrevet i parentes:

 • Bleomycin (kemoterapi)
 • Etopofos (Etopofos®) (kemoterapi)
 • Adriamycin® (Hydroxyrubicin) (kemoterapi)
 • Cyklofosfamid (Sendoxan®)(kemoterapi)
 • Oncovin® (Vincristin)(kemoterapi)
 • Procarbazine (Natulan®)(kemoterapi)
 • Predinison (Prenisolon) (binyrebarkhormon)

Behandlingsforløb

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Hver serie er ens, og der er 21 dage mellem hver.

I en behandlingsserie gives medicin de første 14 dage. Kemoterapien bliver givet som væske ind i en blodåre (infusion) på dag 1, 2, 3 og 8. De øvrige dage tager du kemoterapi samt Prednisolon-tabletter.

Du kan få BEACOPP i 2 forskellige styrker, Escalated eller Baseline. Lægen informerer dig om, hvilken styrke du skal have.

Undersøgelser i behandlingsforløbet

Inden hver serie skal du have taget blodprøver, enten 1 - 2 dage forinden eller samme dag, samt på dag 8. Der kan også nogle gange være behov for, at du får taget blodprøver imellem serierne.

Du får lavet en scanning (PET-CT) og knoglemarvsundersøgelse, før du starter behandling, for at se hvor udbredt din sygdom er. Du får lavet en ny PET-CT-scanning efter 2 eller 3 serier, og når du har afsluttet din behandling.

Du får eventuelt også taget en ny knoglemarvsundersøgelse, hvis du inden behandlingen havde lymfekræftceller i din knoglemarv.

Styrken af BEACOPP og antallet af behandlinger du skal have, bliver afgjort ud fra, hvor udbredt din sygdom er, dine blodprøver og din risikoprofil. Det præcise antal af behandlinger afhænger også af, hvor godt din sygdom reagerer på kemoterapien, og hvordan din krop tåler den.

Du får som regel lagt et centralt venekateter (CVK), inden du påbegynder din behandling.

Under hele forløbet holder lægen dig orienteret om planen og om eventuel supplerende strålebehandling.

Når du er blevet rask, får du et tilbud om fortsat at komme til kontrol i klinikken.

Hvis du har en kendt lunge- eller hjertesygdom, får du, inden din første kemoterapi, undersøgt både lunger (lungefunktionsundersøgelse) og hjerte (f.eks. ultralyd af hjertet). I nogle tilfælde bliver du også kontrolleret i løbet af behandlingsforløbet.

Resultatet af undersøgelserne kan få betydning for dit behandlingsforløb.

Du skal være forberedt på, at en behandling kan blive udsat, hvis din tilstand eller dine blodprøver ikke tillader, at du får behandling. Det tager lægen stilling til fra gang til gang.

Sådan får du behandlingen

Behandling med BEACOPP bliver normalt givet klinisk. Det vil sige, at du går hjem samme dag. Du skal dog regne med at være i klinikken en hel dag. Kommer du langvejs fra, kan du bo på Patienthotellet eller blive indlagt. Det er muligt, at du skal være indlagt under den første behandling.

Behandlingen gives både som infusion i en blodåre og som tabletter.

Dag 1 får du behandling ind i en blodåre med 3 forskellige typer kemoterapi: Etopofos, Adriamycin® og Cyklosfamid. Det tager mellem 1½ - 3 timer.

 • Dag 2 og 3 får du behandling ind i en blodåre med en enkelt type kemoterapi:
 • Etopofos.
 • Det tager cirka 1 time.

Herefter får du en pause med infusionerne til dag 8, hvor du skal have Bleomycin og Oncovin®. Det tager cirka 30 minutter.

Hvis du får BEACOPP Escalated, vil du på dag 8 også få en indsprøjtning i låret eller maveskindet med Pegfilgrastim (Neulasta®)

Du skal derudover tage kemotabletterne Procarbazine (Natulan®) i 1 uge, og du får udleveret tabletterne Predinisolon til 2 uger.

Sådan forløber behandlingsdagene

 • Når du ankommer til Afdeling for Blodsygdomme, måler sygeplejersken dit blodtryk, din puls og din temperatur og vejer dig. Hvis du ikke har et centralt venekateter, får du lagt en lille plastikslange/venflon i en blodåre over håndleddet.
 • Når lægen har set dine blodprøver og talt med dig, bestilles kemoterapien på hospitalets apotek. Kemoterapien bliver blandet i saltvandsposer.
 • I ventetiden får du udleveret kvalmestillende medicin og Prednisolon. De første tabletter skal du tage cirka 1 time inden kemoterapien.
 • Du får udleveret al den medicin, der er en del af behandlingen.
 • Når kemoterapien er klar, tilslutter sygeplejersken den til din venflon med en dropslange.
 • Dropslangen skylles med saltvand imellem hvert stof og til slut, for at sikre at medicinen ikke blandes i slangen, og at du får hele den dosis, du skal have.
 • Du får udleveret kvalmestillende og øvrig understøttende medicin til at tage derhjemme. Du får også en medicinoversigt med hjem.
 • Når du har fået din behandling, fjerner sygeplejersken din venflon fra armen, og du kan tage hjem.
 • Efter du har fået din behandling bør du drikke 2 til 3 liter væske om dagen den efterfølgende uge. Det skåner din krop, når affaldsstofferne skal udskilles.
 • Det er vigtigt, at du holder armen i ro, når du får kemoterapien. Det mindsker nemlig risikoen for, at medicinen kommer ud i vævet. Det ene stof, Adriamycin® kan skade vævet alvorligt, hvis det løber uden for blodåren. Fortæl derfor straks til sygeplejersken, hvis du får svie og smerter omkring venflonen. Sygeplejersken vil da stoppe infusionen og give dig en modgift med det samme.

Supplerende behandling

For at modvirke bivirkningerne ved kemoterapien får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som beskrevet, da det er en del af den medicinske kræftbehandling.

Tablet Allopurinol (Apurin®)

Allopurinol forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller hobes op i din krop. Disse affaldsstoffer kan skade dine nyrer og kan give urinsur gigt (podagra). Det er ikke alle, der har brug for Allopurinol.

Tablet Ondansetron (Zofran®)

Tabletterne virker mod kvalme og skal tages 2 gange om dagen i forbindelse med kemoterapien.

Tablet Gastro-Timelets®

Tabletterne virker mod kvalme.

Injektion Pegfilgrastim (Neulasta®)

Hvis du får kemoterapi af styrken Escalated, får Pegfilgrastim som indsprøjtning under huden i maveskindet eller på låret 1 gang i hver behandlingsserie, cirka på dag 8.

Tablet Prednisolon

Prednisolon er et binyrebarkhormon, der også virker mod kvalme.

BIVIRKNINGER

Bivirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre bivirkninger er sjældne men kan være alvorlige. I dit behandlingsforløb kan der være bivirkninger, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Der kan også opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet - eventuelt flere år efter.

Allergi

Alle præparater har risiko for at give allergiske reaktioner. Informer læge og sygeplejerske, hvis du har allergi.

Allergi kan vise sig ved høfeber, øjenirritation, hoste, astma, hududslæt og diarre. I værste fald (yderst sjældent) kan den allergiske reaktion påvirke kredsløbet med cock til følge.

Kvalme og opkastning

Du får forebyggende medicin mod kvalme og opkast i forbindelse med kemoterapien, og du får udleveret kvalmestillende tabletter, som du skal tage derhjemme de første dage. Du kan alligevel opleve appetitløshed, og at din mad smager anderledes i dagene efter behandlingen. Munden kan blive øm, og spyttet kan blive sejt.

Hvis du får kvalme, starter den som regel nogle timer efter, at du har fået behandlingen. Kvalmen kan vare fra nogle få timer til flere døgn.

Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage din medicin mod kvalme i den aftalte periode.

Tal med sygeplejersken eller lægen om din kvalme, da det kan være nødvendigt at ændre på den kvalmestillende medicin.

Hvad kan du selv gøre for at modvirke kvalme:

 • Spis, når du føler dig sulten, gerne mange små måltider i løbet af dagen.
 • Drik rigeligt.
 • Sid op, når du spiser.
 • Spis let fordøjelig mad, fx frugt, desserter, kiks og lignende.
 • Anret maden pænt; få eventuelt en anden til at anrette maden for dig.
 • Hvil dig i løbet af dagen.
 • Lyt gerne til musik, du kan lide eller se en god film, imens du får kemoterapi.
 • Dyrk motion.

Nogle har mere tendens til kvalme end andre. Hos enkelte er kvalmen også psykologisk betinget, dvs. at kvalmen kan opstå ved tanken om kemoterapi (såkaldt ”forventningskvalme”). Hvis det er tilfældet for dig, kan du have gavn af at få beroligende medicin på forhånd.

Hårtab

Du vil delvist eller helt tabe håret på hovedet, eventuelt også andre steder på kroppen. Håret begynder som regel at falde af 2-4 uger efter, at du er begyndt at få behandling. Hvor meget hår du taber, afhænger bl.a. af, hvor mange behandlinger du skal have. Håret vokser ud igen hos langt de fleste, når behandlingen er helt afsluttet. Det nye hår kan være anderledes i farven eller have en anden struktur.

Du kan få tilskud fra afdelingen til en paryk.

Gode råd:

 • Brug altid solcreme med høj faktor for at beskytte hovedbunden, når du går med bart hoved.
 • Beskyt hovedet mod kulde med en hue eller et tørklæde.
 • Smør hovedbunden ind med en fed, uparfumeret creme, hvis huden er tør eller klør.

Hud og negle

Kemoterapien kan give forandringer af huden og neglene.

Du kan under og efter behandlingsforløbet få øget pigmentering i huden (brune pletter) og lettere blive skoldet, når huden bliver udsat for sollys. Du vil have øget risiko for hudkræft efter at have fået behandlingen. I sjældne tilfælde kan du få udslæt på grund af kemoterapien eller anden medicin, du bliver behandlet med.

Hvad kan du selv gøre:

 • Anvend dagligt en fed uparfumeret fugtighedscreme.
 • Brug solcreme med høj faktor (gerne +50) og beskyt huden med tøj og hat, når duopholder dig i stærkt sollys. Vær ikke i solen mellem kl. 12.00 og 15.00.
 • Kontakt afdelingen, hvis du får udslæt, så lægen kan vurdere, om du skal have medicin for udslættet, og om der eventuelt skal ændres i din behandling.

Mens du får behandling, kan dine negle blive fortykkede, få striber eller bliver skøre og flossede så neglens yderste lag falder af. I nogle tilfælde kan neglene også løsne sig. Det kan tage ½ - 1 år, inden neglene er normale igen.

Hvad kan du selv gøre:

 • Klip skøre og flossede negle tæt.
 • Forsegl eventuelt neglene med klar lak.

Træthed

Du skal forvente, at du i stigende grad føler dig i løbet af behandlingerne. Tal med personalet om trætheden, og hvad du eventuelt kan gøre for at afhjælpe den.

Påvirkning af leveren

Din lever kan blive påvirket af behandlingen. Derfor får du kontrolleret levertal ved blodprøven før hver behandling.

Påvirkning af blodcellerne

Alle blodceller bliver påvirket af kemoterapien. Mellem 5 - 18 dage efter start på hver behandlingsserie er antallet af blodceller nedsat. Som oftest vil antallet af blodcellerne blive normale igen af sig selv, inden du starter på næste serie. Eventuelt kan knoglemarven stimuleres til at danne flere hvide blodlegemer med en indsprøjtning med Neulasta®. Din læge fortæller dig, om du skal behandles med Neulasta® i din behandling.

Infektioner

Du har især risiko for at få infektioner i de perioder af din behandling, hvor antallet af de hvide blodlegemer er lavest.

Du skal kontakte afdelingen, hvis du oplever en eller flere af følgende gener:

 • Hoste eller åndenød
 • Svie ved vandladningen
 • Smerter eller rifter ved endetarmen
 • Sår med tegn på betændelse i huden
 • Forkølelsessår (Herpes) eller andet udslæt på huden

Lægen vurderer, om du skal indlægges og behandles med antibiotika i en blodåre, eller om du kan være hjemme og få antibiotika som tabletter.

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner:

 • God håndhygiejne efter toiletbesøg og før måltider.
 • Undgå kontakt med personer der hoster, er forkølede eller har feber.

Blodmangel

Du kan have øget risiko for at få blodmangel i perioder af din behandling, og du kan eventuelt få brug for en blodtransfusion. Blodmangel kan give bleghed, hovedpine, svimmelhed, hævede ben og gøre dig kuldskær.

Kontakt afdelingen, hvis du oplever følgende gener:

 • Åndenød
 • Hjertebanken

Hvad kan du selv gøre for at mindske generne ved blodmangel:

 • Undgå større fysisk anstrengelse.
 • Rejs dig forsigtigt, så du ikke falder.

Blødning

Du kan have lidt øget risiko for blødning i perioder, efter at du har fået behandling, og du skal måske have transfusion med blodplader.

Hvis du får en eller flere af de gener, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afdelingen:

 • Blødning fra næse eller mund (ved tandbørstning)
 • Blod i afføring eller urin
 • Mange blå mærker eller blårøde prikker på underbenene

Hvad kan du selv gøre for at undgå blødning:

 • Brug en blød tandbørste.
 • Brug en elektriske barbermaskine i stedet for barberblade.
 • Tag ikke ”gigtpiller” (Ibuprofen®eller Todolac®) eller medicin, der indeholder acetylsalisylsyre (Kodimagnyl® eller Treo®), da de øger risikoen for blødninger og i øvrigt belaster nyrerne.
 • Undgå kraftig fysisk anstrengelse.
 • Du bør ikke drikke alkohol, hvis dit blodpladetal er lavt, da alkohol kan forstærke blødning.
 • Undgå forstoppelse.

Specielle bivirkninger til de enkelte stoffer

Bleomycin

Lungeskader

Stoffet kan virke giftigt på lungerne og give skader, som kan være forbigående men (sjældent) også kan blive varige og give dig nedsat lungefunktion. Hvis du ryger, anbefaler vi, at du holder op.

Høj koncentration af ilt kan forværre skaderne. Derfor vil du kun få ilt-tilskud under behandlingen, hvis det er absolut nødvendigt. Hvis du er dykker og anvender iltflaske, må du ikke dykke det første 6 måneder efter behandlingen er slut.

Du skal fortælle lægen, hvis du under behandlingen får gener som:

 • Åndenød
 • Tør hoste

Influenzalignende gener

Du kan få influenzalignende gener med feber og muskelsmerter. Inden behandlingen får du Paracetamol for at modvirke bivirkningen. Generne kan vare nogle timer og op til flere dage. Du kan selv tage 2 tabletter Paracetamol (1 gram) op til 3 gange i døgnet for at mindske generne.

Kontakt altid afdelingen, hvis du får feber af mere end 1 dags varighed.

Udslæt

Du kan få udslæt på huden – oftest på hænderne, og der kan komme blærer og små sår.

Etoposid (Etopofos®)

Stoffet kan medføre forhøjet blodtryk, svimmelhed, påvirkning af nerverne i fingre og fødder og (sjældent) leverpåvirkning. Du kan også opleve ansigtsrødme under behandlingen. I meget sjældne tilfælde kan Etoposid påvirke synet.

Adriamycin® (Doxorubicin)

Vævsskade

Hvis stoffet kommer udenfor blodåren, kan det give smerter og skade vævet omkring venflonen. Der findes en modgift, som skal gives så hurtigt som overhovedet muligt indenfor de første 24 timer efter skaden. Hvis du skulle være nået hjem og får smerter, så kom et koldt omslag på stedet og kontakt straks afdelingen.

Rødfarvet urin

Stoffet indeholder et farvestof, der kan farve din urin og tårer rødt. Det betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter.

Hjertepåvirkning

Der kan (sjældent) forekomme forstyrrelser i hjertets rytme i forbindelse med infusion. Hjertets muskulatur kan blive skadet, og pumpekraften derfor blive svækket. Denne sjældne men meget alvorlige bivirkning kan opstå både tidligt i forløbet og flere år efter, at behandlingen er afsluttet.

Fortæl lægen, hvis du får gener som f.eks. åndenød og hævede fødder/ben, der kan være tegn på, at dit hjerte er svækket.

Cyklofosfamid (Sendoxan®)

Stoffet kan påvirke blæreslimhinden, så du kan have smerter og blødning ved vandladning. Det sker dog sjældent ved den dosis, du får.

Hjertefunktionen kan i sjældne tilfælde påvirkes, som beskrevet under Adriamycin®. I meget sjældne tilfælde kan Cyclophosphamid påvirke hørelsen. Nogle oplever metalsmag i munden i forbindelse med infusion.

Oncovin® (Vincristin)

Føleforstyrrelser

Stoffet kan give føleforstyrrelser i form af prikken, stikken og sovende fornemmelser, specielt i fingre og tæer.

Hvis du oplever føleforstyrrelser, vanskeligheder med at sy og strikke, knappe knapper, gå på trapper eller rejse dig fra en stol, så giv lægen besked. Det kan være nødvendigt at nedsætte mængden af Oncovin® eller helt stoppe med præparatet. Som regel vil føleforstyrrelserne forsvinde, når du ikke længere får Oncovin®, men det kan tage meget lang tid og i værste fald kan forandringerne være kroniske.

Forstoppelse

Du kan få forstoppelse eller diarré. Det kan være nødvendigt at tage afføringsmiddel både under kuren og op til 1 uge efter. Tal med lægen og sygeplejersken om det, så du kan få de rigtige afføringsmidler.

Vævsskade

Hvis stoffet kommer udenfor blodåren, kan det give smerter og skade vævet omkring venflonen. Tilkald altid sygeplejersken, hvis du oplever svie og smerter ved din venflon under behandlingen.

Procarbazine (Natulan®)

Antabus-lignende reaktion

Stoffet kan give antabus-lignende reaktion, hvilket vil sige, at hvis du drikker alkohol under din behandling, kan du opleve at få ansigtsrødme, hjertebanken, hovedpine og i værste fald kvalme, opkastninger, bleghed og besvimelse. Det er selvsagt meget ubehageligt. Du bør derfor ikke drikke noget, der indeholder alkohol under din behandling og 1 - 2 dage efter ophør med Procarbazine.

Du bør også undgå ost, bananer, bønner, vin, yoghurt og andre tyraminholdige produkter under behandlingen og 1 - 2 dage efter, da de også kan give en lignede antabus-reaktion.

Nældefeber

Stoffet kan give nældefeber, som er et hævet blegrødt til rødt udslæt på huden. Nældefeber kan give voldsom kløe. Du kan dæmpe kløen med kløestillende creme, som kan købes i håndkøb på apoteket.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen om det, hvis du har kløe eller udslæt under behandlingen med BEACOPP.

I sjældnere tilfælde opstår reaktionen dybere i hudens lag på områder, hvor huden er løsere bundet, som f.eks. læber, mund, tunge, svælg, øjenomgivelser og kønsorganer, og der opstår hævelser lokalt (Quincke´s ødem).

Hvis du får sådanne hævelser og synke- eller vejrtrækningsbesvær, skal du straks ringe
1813 og søge læge.

Prednisolon

Immunforsvar

Prednisolon nedsætter immunforsvaret og er med til at øge din risiko for infektion.

Sukkersyge

Prednisolon kan fremprovokere en sukkersyge, specielt hvis du er disponeret for at få sukkersyge. Du vil med mellemrum få kontrolleret dit blodsukker, og hvis det er forhøjet, vil du blive instrueret i både at måle blodsukker og i at tage insulin. Dit blodsukker bliver som regel normalt igen, når du holder op med Prednisolon. Enkelte udvikler en varig sukkersyge og skal fortsætte med behandling, enten i tabletform eller med insulin.

Humørændringer

Prednisolon kan påvirke humøret, både i positiv og negativ retning. Meget sjældent kan Prednisolon give en depression eller en psykose. Du kan blive opstemt og rastløs og eventuelt have svært ved at sove. Det er derfor en god ide at indtage Prednisolon om morgenen.

Tal med din læge om det, hvis du har svært ved at sove, da det kan være nødvendigt at få sovetabletter.

Mavesyre

Prednisolon kan forværre elle give tendens til sure opstød, halsbrand og mavesmerter. Meget sjældent kan der komme mavesår og blødning.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen eller sygeplejersken, hvis du har problemer med maven. Det kan hjælpe at få mavesyredæmpende medicin under behandlingen med Prednisolon.

Knogleafkalkning

Ved længere tids behandling med Prednisolon bør du supplere kosten med en kombineret kalk og D-vitaminpille (f.eks. Unikalk® med D-vitamin) for at undgå knogleafkalkning.

Bivirkninger til den supplerende behandling

Ondansetron (Zofran®)

 • Forstoppelse
 • Hovedpine
 • Leverpåvirkning
 • Meget sjældent: forstyrrelse af hjerterytmen og brystsmerter

Allopurinol

 • Hudkløe
 • Hududslæt
 • Diarré

Pegfilgrastim (Neulasta®)

 • Influenzalignende symptomer
 • Knogle- og ledsmerter, specielt smerter i ryg, hofter og knæ
 • Eventuelt feber
 • Hovedpine
 • Reaktion på indstiksstedet
 • Leverpåvirkning
 • Ekstremt sjældent: væske i lungerne

Gastro Timelets®

Der er sjældent bivirkninger til dem, men du kan opleve:

 • Døsighed.
 • Løs mave.

Senfølger

Når du er færdig med din behandling, kan der i nogle tilfælde også være bivirkninger. Det kaldes senfølger.

Påvirkning af kønshormoner (fertilitet)

Din evne til at få børn kan blive nedsat i en periode eller måske permanent.

Hvis du er mand, kan du vælge at deponere sæd, inden din behandling starter, så du senere har mulighed for at få børn.

Hvis du er kvinde, så tal med lægen, om der er mulighed for, at du kan få taget æg ud, eller om du senere kan få hormonbehandling.

Øget risiko for anden kræftsygdom

Der er en let øget risiko for at få en anden kræftsygdom, herunder leukæmi eller forstadie hertil, når du har fået medicinsk kræftbehandling.

Tiden hjemme imellem behandlingerne

Nogle patienter kan passe deres arbejde mellem behandlingerne og have en hverdag, næsten som de plejer. Andre har brug for et par ekstra dage fri, nedsat tid eller helt at holde op med at arbejde under hele behandlingsforløbet. Det afhænger også af, hvilket arbejde du har.

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. Det er ikke tiden til slankekur, så længe du bliver behandlet for din sygdom.
 • Sørg for frisk luft og daglig motion, f.eks. gå-ture.
 • Sørg for god nattesøvn, og tag gerne en middagslur.
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os, eller du kan hente oplysninger om bivirkninger og senfølger på www.medicin.dk eller www.indlaegsseddel.dk.

Du kan også læse mere generel information om din kræftsygdom, og hvordan den påvirker dit liv, i patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Spørgsmål

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid Afdeling for Blodsygdomme ved:

 • Temperaturstigning over 38,5˚C
 • Tegn på infektion
 • Blødning, som ikke stopper af sig selv
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som rækker ud over 1 - 2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1 - 2 dage
Redaktør