BCG, blæreskylning med

Læs her om, hvordan en blæreskylning med BCG foregår.

Formål med behandlingen

Ved visse typer af polypper eller celleforandringer i urinblæren tilbyder vi blæreskylning med BCG (svækket tuberkel baciller). BCG forårsager en betændelsesreaktion, som bekæmper celleforandringerne i blæreslimhinden eller mindsker risikoen for tilbagefald af polypper.

Forberedelse

Før behandlingen bør du drikke sparsomt for at undgå at producere urin. Det gør, at du bedre er i stand til at holde på opløsningen i blæren 2 timer efter behandlingen. 

Du skal aflevere en urinprøve i klinikken ved hver skylning. Skylningen udføres ikke, hvis der er symptomer på blærebetændelse eller synligt blod i urinen. 

Sådan foregår behandlingen

Sygeplejersken fører et tyndt kateter gennem dit urinrør til blæren, som tømmes for eventuel resterende urin. Via kateteret gives 50 ml BCG-opløsning i blæren. Kateteret fjernes efterfølgende. Du får behandlingen i klinikken 1 gang ugentligt i 6 uger. Behandlingen varer cirka ½ time. 

Efter behandlingen

Du skal beholde opløsningen i blæren i 2 timer efter behandlingen, men aldrig længere. Hvis du får kraftig vandladningstrang før de 2 timer er gået, så gå på toilettet og lad vandet. Det er vigtigt, at du ved efterfølgende behandling oplyser, hvor længe du beholdte BCG-opløsningen i blæren. 

Du bør undgå at få urin fra de første vandladninger på hænderne. Mænd anbefales at lade vandet siddende på et toilet. 

Almindelig håndvask efter toiletbesøget vil fjerne eventuel urin med BCG-bakterier, der er svækkede og dør hurtigt.

Ubehag og gener

Inden for de første døgn kan du opleve svie ved vandladningen, hyppig vandladningstrang og blærekramper. 

Dette kan ofte afhjælpes ved at drikke 1 - 2 liter væske udover det, du normalt plejer resten af dagen. 

Blod i urinen i mindre mængder ses ofte i de første døgn efter behandlingen og er uden betydning. Ved større mængder blod i urinen, eventuelt med klumper, bør du henvende dig til klinikken / Akuttelefonen 1813.

Du kan blive utilpas med let feber og influenzalignende symptomer, såsom kuldefornemmelse og muskelsmerter. Du kan tage 1 g Panodil eller lignende medicin for at mindske ubehaget. Disse symptomer kan vare i op til et par dage og forsvinder ofte af sig selv. Hvis symptomerne ikke forsvinder, eller hvis du får feber over 39 °C, skal du henvende dig til klinikken / afdelingen i dagtiden. 

I sjældne tilfælde kan der opstå en mere alvorlig infektion som følge af BCG-skylningerne. Infektionen kan opstå under behandlingen eller i ugerne og månederne efter behandlingen.

Du skal kontakte Urinvejssygdomme, klinik 1, hvis du oplever følgende symptomer: 

  • Feber over 39°C
  • Påvirket almentilstand
  • Udtalt træthed
  • Utilpashed

Livsstil

Behandlingen kan have betydning for dit seksualliv. Du bør anvende kondom ved seksuel omgang i en uges tid efter hver BCG-behandling, da der kan være risiko for, at du smitter din partner med BCG-bakterier. 

Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, bør du anvende prævention i hele behandlingsperioden for at undgå graviditet.

Videre behandlingsforløb

Afhænger af årsagen til skyllebehandlingen. Lægen vil informere om det videre behandlingsforløb. 

Henvendelse ved komplikationer

Hvis du får brug for hjælp, kan du i dagtimerne henvende dig til Urinvejssygdomme, klinik 1 hverdage kl. 08.00 -15.00 på telefon 38 68 01 40. Uden for dagtimerne og i weekenden skal du henvende dig til Akuttelefonen 1813, hvorefter du kan blive henvist til nærmeste Akutmodtagelse. 

Redaktør