Axitinib, behandling med

Til patienter med kræft i nyrerne.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Informationen giver oplysninger om behandlingen med stoffet Axitinib, som du er blevet tilbudt for din sygdom.

I øvrigt henviser vi til afdelingens øvrige skriftlige informationsmateriale.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen, for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden kræft i nyrerne behandles med Axitinib. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde delvist i kortere eller længere tid. 

Hvad er Axitinib

Axitinib tilhører en ny type målrettede lægemidler i kræftbehandlingen. Axitinib virker ved at bremse væksten og mindske blodforsyningen til kræftsvulsten. Det er to vigtige mål for at forhindre kræftcellerne i at vokse og sprede sig.

Behandlingen

Axitinib udleveres som tabletter, og startdosis er 5 mg 2 gange dagligt. Du skal tage medicinen 2 gange dagligt på de samme tidspunkter hver dag. Tabletterne skal sluges hele ved at drikke et glas vand til. Du skal undgå mad og drikke, der indeholder grapefrugt, mens du er i behandling med Axitinib, da det kan øge risikoen for at få bivirkninger. Efter 2 ugers behandling vil vi vurdere, om det er muligt at øge dosis til 7 mg 2 gange dagligt. Efter 4 ugers behandling vil vi eventuelt yderligere øge dosis til 10 mg 2 gange dagligt. Du må IKKE selv øge dosis uden aftale med os.

Hvis du glemmer at tage en dosis Axitinib, skal du ikke tage den senere. Tag den næste dosis som planlagt.

Behandlingen foregår i klinikken. Du får taget blodprøver hver 4. uge, hvor du også taler med en læge og/eller en sygeplejerske. 

I løbet af dit behandlingsforløb med Axitinib vil der blive foretaget en vurdering af din sygdomsstatus hver 12. uge. Din sygdomsstatus vurderes ud fra lægens undersøgelse og ved hjælp af scanninger. Behandlingen ophører, hvis CT-scanningerne viser, at Axitinib ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger, eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes, eller det kan blive nødvendigt at mindske dosis af Axitinib. Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, bliver behandlingen afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion for eksempel: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter.

 • Hvis du får feber over 38,5 grader, eller tegn til blødning skal du kontakte afdelingen. 

Det kan være nødvendigt, at vi behandler infektionen eller blødningstendensen eventuelt under indlæggelse.

Hvis du tager anden medicin

Du bør oplyse din læge/sygeplejerske, om hvilken anden medicin du eventuelt tager, da der kan være uforligelighed mellem Axitinib og anden medicin. Fortæl det altid, inden du tager anden medicin, kosttilskud eller naturlægemidler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Nogle typer lægemidler kan påvirke Axitinibs virkning eller øge sandsynligheden for, at du får bivirkninger. Axitinib kan også påvirke andre lægemidlers virkning. Det gælder: Clarithromycin, Ketoconazol, Itraconazol, Rifampicin, Telithromycin, Voriconazol (bruges til behandling af infektioner), Atazanavir, Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir, Saquinavir (bruges til behandling af HIV) og Nefazodon (bruges til behandling af depression).

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens pjece om Medicinsk Kræftbehandling)

Der udskilles kun ubetydelige mængder af Axitinib via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Axitinib kan skade et foster, så du eller din partner skal anvende svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter ophør. Du må ikke amme, når du er i behandling med Axitinib. Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du møder til behandling, får du lejlighed til at tale med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. 

Blodprøver

Behandling med Axitinib kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, derfor skal du have taget blodprøver, hver gang du begynder en ny behandlingsserie.

Scanning

Du vil få foretaget CT-scanning efter hver 12. behandlingsuge. Undersøgelsen vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger

Axitinib påvirker ikke alene kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan det blive nødvendigt, at du sygemelder dig helt eller delvist i den periode, du får behandling.

Blodmangel, infektion og blødning  Axitinib nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Du kan derfor risikere at få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektion kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og røde prikker i huden. Ved tegn på feber eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Forhøjet blodtryk  Da Axitinib påvirker karvæggen (blodårerne) kan der forekomme forhøjet blodtryk. Du skal derfor regelmæssigt have målt dit blodtryk. Hovedpine og/eller sløret syn kan være symptomer på forhøjet blodtryk, hvis disse symptomer opstår, skal du kontakte afdelingen.

Diarre  Diarre er meget almindeligt under behandlingen. Der er tale om diarre, når der er en øgning til 4-6 afføringer om dagen og/eller afføring om natten. Hvis du får diarre, skal den behandles. Det er vigtigt, at du følger afdelingens anbefaling for behandling af diarre.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få nedsat appetit, kvalme og eventuelt opkastning. Disse gener kan vi forebygge og behandle med kvalmestillende medicin, som du får udleveret i afdelingen.

Hudreaktioner  Der kan forekomme udslet i ansigtet eller på kroppen af vekslende karakter. Vi vil hjælpe med gode råd vedrørende behandling af udslet.

Hånd/fodreaktion  Hånd/fodreaktion er en hudreaktion, der giver prikken i håndflader og fodsåler, og som eventuelt kan ledsages af rødme, hævelse, vabler, ømhed, smerter, revner i og udtørring af huden. Vi hjælper med gode råd vedrørende behandling af hånd/fodreaktion. Det kan eventuelt blive nødvendigt at mindske dosis af Axitinib. Medicin og andre præparater, der kan blive nødvendige under behandlingen med Axitinib, bliver udleveret af os, og vi vejleder i brugen af det enkelte præparat. 

Mundbetændelse  Mundbetændelse viser sig ved ømhed, smerter i munden og eventuelt blister- eller sårdannelse. Vi vil instruere dig i at benytte mundskyllevæske, hvis du får symptomer.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær mindskes. Det kan skyldes, at du er i en såvel fysisk som psykisk belastet situation.

Problemer med skjoldbruskkirtlen  Axitinib kan nedsætte mængden af det hormon, der produceres i skjoldbruskkirtlen i kroppen. Du bliver undersøgt for det, mens du er i behandling med Axitinib.

Mulige bivirkninger ved Axitinib

Meget almindelige bivirkninger:

Det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter:

 • højt blodtryk
 • hovedpine
 • nedsat stofskifte
 • blødning
 • stemmeændringer - hæshed.
 • prikken eller følelsesløshed i hænderne, armene benene eller fødderne
 • rødmen eller hævelse af håndfladerne eller fodsålerne
 • diarre
 • kvalme eller opkastning
 • forstoppelse
 • appetitløshed
 • smagsforstyrrelser eller ingen smagssans
 • manglende energi
 • protein i urinen
 • øresusen
 • vægttab
 • generede slimhinder.

Almindelige bivirkninger:

Det sker hos op til 1 ud af 10 patienter:

 • fordøjelsesbesvær, oppustethed, luft i maven
 • næseblod
 • væskemangel
 • svaghed eller træthed
 • unormal døsighed
 • søvnproblemer
 • svimmelhed
 • blodpropper 
 • åndenød
 • hoste
 • halssmerter
 • mavesmerter
 • hududslæt, rødme, kløe og tør hud
 • muskel eller ledsmerter
 • usædvanligt hårtab eller tyndere hår.

Almindelige bivirkninger, der kan ses i dine blod- eller urinprøver:

 • blodmangel
 • forhøjet niveau af leverenzymer
 • unormal leverfunktion
 • fald i antallet af blodplader i blodet (celler, der får blodet til at størkne)
 • forhøjet lipase-niveau (et fordøjelsesenzym)
 • ændringer i niveauet af andre stoffer/enzymer i blodet. 

Lægen vil informere dig om resultaterne af dine blodprøver. 

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos op til 1 ud af 100 patienter:

 • fald i antallet af hvide blodlegemer
 • slagtilfælde
 • midlertidigt fald i blodtilførslen til hjernen 
 • blodprop til en del af hjertet (myokardieinfarkt)
 • nedsat hjertepumpefunktion (kardieldysfunktion)
 • blodprop i lungen
 • alvorlig blødning i mave-tarmsystemet, eller i lungerne, nyrerne, munden, skeden og hjernen
 • hul (perforation) i maven eller tarmen
 • dannelse af unormale passager mellem dele af tarmen (fistler)
 • pludselig markant øgning af blodtrykket.

Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i dine blod- eller urinprøver:

 • forhøjet kreatinin-niveau (et stof, der dannes i musklerne)
 • forhøjet niveau af calcium eller kalium i blodet 
 • forhøjet bilirubin-niveau (et stof, der dannes af leveren)
 • ændringer i niveauet af forskellige stoffer/enzymer i blodet. 

Hvis du får bivirkninger

Tal med lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre. Tal også med lægen, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Redaktør