Av-fistel

Patientinformation om anlæggelse af AV-fistel og pleje af denne.

På tegning ses hvordan av-fistel indsættes i underarmen.
AV- fistel. Tegning: Hans Berglund

Hvad er en AV-fistel

Ved en operation udført af karkirurgerne på Gentofte Hospital forbindes en vene og en arterie på underarmen eller overarmen.

Den vene, der bliver forbundet med arterien får nu en højere blodgennemstrømning og venen vil begynde at vokse. Efter 6-8 uger har fistlen udviklet sig, så den kan bruges til dialyse.

Ved hver dialyse lægges der to kanyler i fistlen. 

I de første uger udleveres en lokal bedøvende creme fra afdelingen for at tage det største ubehag i forbindelse med stikkeprocessen. Patientinformation om anlæggelse af AV-fistel og pleje af denne.

På tegning ses hvordan man kan træne armen, ved at trykke på en træningspude, efter anlæggelse af AV-filsten.
Træning af AV-fistel. Tegning: Hans Berglund

Forberedelse til anlæggelse af en AV-fistel

Du vil, kort efter henvisningen er lavet til anlæggelse af AV-fistel, blive indkaldt til etambulant besøg hos karkirurgerne i Gentofte. 

De vurderer ved dette besøg, om dine blodkar er velegnede til det operative indgreb. Hvis det er tilfældet, vil en læge optage journal, og du vil tale med narkoselægen om bedøvelsen.

På operationsdagen skal du møde på Gentofte Hospitals Karkirurgiske Klinik. Du skal ikke være fastende og skal tage din vanlige medicin, medmindre du har fået besked på andet fra hospitalet.

Efter anlæggelse af AV-fistel

Du køres via opvågningen tilbage til sengeafsnittet. Du vil i optil 12 timer efter operationen have en sovende fornemmelse i armen. Da du godt kan opleve ømhed ved operationssåret, vil du blive tilbudt smertestillende medicin. Ved sengeleje er det en fordel at lægge armen på en pude, ligesom du skal huske at bevæge dine fingre.

Når du kommer hjem fra hospitalet, er det en god ide at træne med fistlen i hånden (se tegning til venstre). Trådene fjernes efter ca. 3 uger hos karkirurgerne på Gentofte Hospital.

Træning af arm med AV-fistel

Det er en god ide, hvis du træner den arm, du skal have anlagt en fistel i. Træningen foregår ved hjælp af en skumgummibold. Selve øvelsen består af knytning af hånden rundt om bolden. Du vil få forevist øvelsen af sygeplejersken, som også vil udlevere bolden og en beskrivelse.

Formålet med træningen

 • Øget blodcirkulation til fingre.
 • Forhindrer evt. føleforstyrrelser.
 • Fremmer udviklingen af fistlen.

Forholdsregler

Det er vigtigt at passe godt på fistlen

 • Af hensyn til fistlens funktion må der aldrig måles blodtryk eller tages blodprøver i denne arm.
 • Undgå at bruge fistelarmen til store fysiske udfoldelser f.eks. som at banke søm i, grave have, løfte meget tunge ting og lign.
 • Undgå tøj med stramtsiddende ærmer, da det kan hæmme blodcirkulationen i armen.
 • Undgå at få rifter og sår på armen, da det øger risikoen for infektion.
 • Det er en god ide at holde fistelarmen varm.

Det er vigtigt at kontrollere fistlens funktion hver dag

 • Du kan lægge to fingre over sammensyningen og mærke en ”snurren”.
 • Du kan også lægge øret mod fistlen og høre en ”snurren”. Lyden er ikke altid lige kraftig. Den er i almindelighed kraftigere jo mere blod, der strømmer igennem fistlen. Ved lavere blodtryk aftager strømmen og tilsvarende også tit lyden.
 • Hvis lyden mangler, er det sandsynligt, at fistlen ikke fungerer. Kontakt da straks afdelingen.

Hvis fistlen begynder at bløde

 • Efter endt dialysebehandling er der to sår, hvor nålene har ligget. Disse sår er dækket med et plaster eller bind.
 • Plasteret/bindet kan fjernes efter ca. 6 timer. Kraftig brug af armen skal undgås den dag, du har været i dialyse for at forhindre at indstiksstederne ”springer op” og begynder at bløde.
 • Hvis fistlen begynder at bløde, er det vigtigt straks at sætte en gazetampon over hullet og trykke på den indtil blødningen standser. Det kan vare 5-10 min. Gazetampon og plaster medgives fra afdelingen.
 • Hvis blødningen ikke er stoppet inden for en ½ time, skal du kontakte dialyseafdelingen eller vagthavende læge.

Du skal kontakte afdelingen straks, hvis

 • Du ikke kan mærke eller høre ”snurren” i fistlen.
 • Du ikke kan stoppe en blødning.
 • Din hånd eller arm hæver.
 • Området omkring din fistel bliver rødt, varmt eller ømt.
 • Du får temperaturforhøjelse, da det kan være tegn på infektion.
 • Der er smerter, kraftesløshed eller kuldefornemmelser i hånden eller armen.
 • Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.
Redaktør