Aubagio®, behandling med (Teriflunomid)

Denne patientinformation beskriver kort anvendelsen af Aubagio som forebyggende behandling ved MS. Aubagio er en nyere tabletbehandling, der af og til er det første valg, når diagnosen MS stilles.

Hvem kan tilbydes behandling?

Aubagio er en såkaldt 1. linje-behandling til attakvis multipel sklerose (RRMS), der har været anvendt siden 2013. Nogle patienter med CIS (clinically isolated syndrome) kan også blive sat i Aubagio-behandling.

Hvordan virker Aubagio?

Ved multipel sklerose (MS) angriber immunsystemet fejlagtigt hjernen og rygmarven, hvor betændelsesreaktioner beskadiger nervefibre og deres isolerende fedtlag (myelin). Aubagio har en dæmpende effekt på immunsystemet. 

Aubagio reducerer antallet af nye attakker med 31-36 % sammenlignet med ingen behandling. Effekten af Aubagio er således sammenlignelig med effekten af injektionsbehandlinger med interferon-beta og Copaxone.

Dosering

Du skal tage en Aubagio-tablet på 14 mg dagligt. Det er en god idé at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag, men hvis du glemmer at tage medicinen, kan du godt tage den senere samme dag. 

Det er vigtigt, at du husker at tage medicinen hver dag, men hvis du en enkelt gang skulle glemme at tage medicinen, skal du ikke tage to tabletter næste dag.

Bivirkninger

Op mod 15 % af de patienter, der behandles med Aubagio, vil opleve lettere hårtab.

Det vil sige at der lidt flere hår i børsten eller hestehalen bliver tyndere. Det er hos langt hovedparten (90 %) et forbigående problem, der ophører ved fortsat brug af Aubagio. 

Diaré og kvalme kan også ses under behandling med Aubagio. Der kan ses forhøjede levertal i blodprøver, og da det er muligt, at Aubagio kan give alvorlige leverskader, skal der tages hyppige blodprøver under behandlingen (hver 14. dag det første halve år og derefter hver 2. måned). 

Forhøjet blodtryk forekommer også lidt hyppigere under behandling med Aubagio. Omkring 1-2 % af patienterne, der får Aubagio, får nervebetændelse (polyneuropati). 

Nervebetændelse kan give symptomer, der kan ligne MS-symptomer, med føleforstyrrelser eller nedsat kraft i hænder og fødder. Det er derfor vigtigt, at du fortæller os, hvis du får tegn på nervebetændelse.

Du vil blive henvist til neurofysiologisk undersøgelse, og hvis undersøgelsen viser, at du har fået nervebetændelse, stopper vi Aubagiobehandlingen.

Alvorlige bivirkninger

Behandling med Aubagio sænker de hvide blodlegemer, hvilket er meningen for at kunne reducere risikoen for nye MS-attakker. Dette kan formentlig føre til en lidt højere risiko for infektioner, og det er muligt, at der ved langvarig behandling er en lidt højere risiko for at få visse kræftsygdomme, men man har ikke set øget risiko for infektion eller kræftsygdom i de undersøgelser, der hidtil er gennemført med Aubagio.

Forsigtighedsregler

Da Aubagio kan påvirke funktionen af leveren og nyrerne og antallet af hvide blodlegemer, skal der tages blodprøver før og under behandlingen.

Du må ikke have en svær aktiv infektion, kronisk infektion, nedsat immunforsvar eller svært nedsat nyre- eller leverfunktion, hvis du skal starte behandling med Aubagio. Du må heller ikke få Aubagio samtidig med andre forebyggende behandlinger mod MS. 

Aubagio påvirker måden, hvorpå en lang række andre lægemidler nedbrydes i kroppen, og det er derfor vigtigt, at man inden behandling vurderer, om du får anden medicin, hvis effekt kan påvirkes af behandling med Aubagio.

Vaccination

Infektioner øger risikoen for nye attakker ved MS. Vaccination kan derfor være en god ide. Inaktiverede vacciner er generelt sikre, også ved brug af forebyggende MS-behandlinger, herunder Aubagio. Influenzavaccine er for eksempel sikker uafhængig af den forebyggende behandling, men levende svækkede vacciner frarådes derimod generelt.

Du bør ikke blive vaccineret under et MS-attak (vent 4-6 uger).

Graviditet, amning og sædkvalitet

Aubagio har formentlig fosterskadende effekter. Er du kvinde, skal du altså bruge sikker prævention. Da Aubagio ophobes i kroppen, og kan være op til 2 år om at blive udskilt, anbefales Aubagio generelt ikke til kvinder, der ønsker at blive gravide inden for 1-2 år. Og du skal bruge prævention i op til 2 år efter endt behandling. 

Skulle en kvinde i behandling med Aubagio ønske at blive gravid er det muligt at fremme udskillelsen med en særlig behandling (Questran 2 breve 3 gange dagligt i 11 dage). Effekten af denne behandling skal dog kontrolleres med blodprøver for at sikre, at der ikke længere er Aubagio i kroppen. Før dette er bekræftet, skal der fortsat bruges effektiv prævention.

Der kræves 2 blodprøver med et interval på mindst 14 dage. Og du må først blive gravid 1½ måned efter at koncentrationen af Aubagio i plasma første gang måles lavere end 0,02 mg/l.

Bemærk at p-piller måske ikke virker under udvaskningen med Questran!
 

Aubagio må ikke bruges under amning. Behandling med Aubagio menes ikke at påvirke sædkvaliteten hos mænd. 

Før start af behandling

Der skal måles blodtryk, tages blodprøver og foretages lægeundersøgelse, før du kan starte behandling med Aubagio. Når det er besluttet, at du skal starte på Aubagio, får du efterfølgende en tid hos en sygeplejerske, som kan give yderligere information om behandlingen og eventuelt udleverer graviditetstest.

Skift fra anden forebyggende behandling

Behandling med Aubagio kan påbegyndes umiddelbart efter ophør med interferon-beta og Copaxone. Derimod skal der gå 4 uger efter sidste behandling med Tysabri og Gilenya.

Der skal gå 3 måneder efter sidste behandling med Mitoxantron.

Der kan behandles efter Mavenclad, hvis der er normale hvide blodlegemer.

Skiftes der fra Tecfidera til Aubagio skal lymfocytterne i blodet være normaliseret eller mindst være steget til 0,8.

Efterfølgende kontroller

Kontroller hos sygeplejersken foregår efter 1 måned og derefter hver 3. måned. Sygeplejersken spørger til bivirkninger og symptomer, måler blodtryk og sørger for bestilling af blodprøver og udleverer medicinen. Du skal ses af en læge efter 3 og 6 måneders behandling. Herefter hvert halve år.

Der skal tages blodprøver hver 2. uge det første halve år, du er i behandling med Aubagio - derefter hver 2. måned. Ved mistanke om attak eller uventede symptomer bedes du kontakte sklerosesygeplejersken telefonisk, så der kan aftales tid til vurdering i klinikken. 

Der vil som regel blive bestilt en MR-skanning 3 måneder efter du er startet på behandling. Herfter én gang årligt, så effekten af behandlingen kan følges.

Redaktør