Atezolizumab og Nab-paclitaxel, behandling med

Til patienter med brystkræft, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information om behandlingen. 

Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved brystkræft, der har spredt sig. Vi håber, du kan bruge informationen til at få overblik over den behandling, vi anbefaler.

Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Du har netop afsluttet en række undersøgelser, der har vist, at du har fået tilbagefald afbrystkræftsygdommen. Vi vil derfor foreslå dig behandling med lægemidlerne Atezolizumab (immunterapi) og Nab-paclitaxl (kemoterapi). 

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer og få sygdommen til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere tid. 

Atezolizumab og Nab-paclitaxel

Atezolizumab virker ved at ophæve kræftcellernes evne til at undgå immunforsvaret. Kræftceller har et protein på celleoverfladen kaldet PD-L1. Når proteinet ikke er blokeret, kan kræftceller skjule sig for immunforsvaret. Hvis PD-L1 derimod blokeres af en PD-L1 hæmmer, såsom Atezolizumab, bliver immunforsvaret i stand til at genkende, angribe og ødelægge kræftcellerne.

Nab-paclitaxel er kemoterapi, som hæmmer kræftcellernes deling og herved deres vækst. Kemoterapien kan desuden øge effekten af Atezolizumab.

Behandlingen

Behandlingen foregår i klinikken og gives i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 4 uger (fra dag 1 til dag 28), og i hver serie gives flere behandlinger. 

På 1. behandlingsdag (dag 1) og på dag 15 får du Atezolizumab. 

På dag 1, 8 og 15 får du også Nab-paclitaxel.

Atezolizumab gives i et drop i en blodåre hver anden uge. Ved første behandling får du Atezolizumab i løbet af 60 minutter. 

Hvis du tåler den første behandling med Atezolizumab, får du Atezolizumab i løbet af 30 minutter ved de efterfølgende behandlinger.

På dag 1 og 15 får du umiddelbart efter behandlingen med Atezolizumab også behandling med Nab-paclitaxel. Behandlingen med Nab-paclitaxel varer ca. 30 minutter. 

Varigheden af behandlingen afhænger af virkningen på din sygdom. Behandlingen bliver afbrudt, hvis den ikke virker, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe med behandlingen.

Undersøgelser

Samtale med læge og/eller sygeplejerske

Du taler med en læge og/eller sygeplejerske, inden hver behandlingsserie startes. Her får du mulighed for at stille spørgsmål og drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da behandlingen midlertidigt kan påvirke en række funktioner i din krop, skal du have taget blodprøver hver 4. uge. Hvis dine blodprøver ikke er i orden, bliver behandlingen udskudt, indtil blodprøverne viser, at du kan få behandling igen.

Røntgenundersøgelse/scanning

Undervejs i behandlingen foretager vi gentagne CT-scanninger af din hals, lunger og bughule og/eller MR-scanning af hele kroppen (hver 8-12. uge). Hvilke undersøgelser, du får udført, afhænger af, hvor kræften er lokaliseret. Undersøgelsen viser, om behandlingen har effekt på din sygdom. Hvis din sygdom fortsat er i ro, og du tåler behandlingen godt, fortsættes behandlingen.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. 

Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruendebivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Mulige bivirkninger ved Atezolizumab

Atezolizumab påvirker ikke kun kræftcellerne, men kan også påvirke kroppens raske celler.

Bivirkningerne opstår ofte på grund af immunsystemet, som påvirkes af Atezolizumab. Atezolizumab aktiverer dit immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe dine normale celler og dit normale væv, ligesom de angriber kræftcellerne. Disse bivirkninger kaldes autoimmune bivirkninger.

Der kan opstå bivirkninger under hele behandlingsforløbet - også efter endt behandling. De kan sædvanligvis alle behandles med en pause fra Atezolizumab, eventuelt suppleret med Prednisolon, som er et binyrebarkhormon. Hvis du får en autoimmun bivirkning, kan den være måneder om at forsvinde. Det er derfor vigtigt, at du kender symptomerne på de autoimmune bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan heller ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Det er en træthed, du ikke altid kan sove dig fra, og du kan opleve ikke at have overskud til det, du plejer at kunne. Nogle patienter har behov for at være sygemeldt helt eller delvist fra deres arbejde.

Hud  Du kan få problemer med huden under behandlingen. Det kan for eksempel være udslæt, kløe, rødme og tør hud. Hudsymptomerne kan ofte behandles med fed creme. I nogle tilfælde er der dog behov for behandling med steroidcreme.

Irritation af slimhinderne i øjne, mund, svælg  og mavetarmkanal  Irritation af slimhinderne viser sig ofte som tørhed. Der kan også opstå små sår, blister, hvide belægninger, svie og ubehag ved indtagelse af især sure og stærke madvarer. Der kan forekomme lette mavesmerter og diarre. Let diarre forekommer ofte. Hvis du får udtalt diarré (mere end fire gange dagligt) bør du kontakte personalet på afdelingen. I nogle tilfælde kan der opstå forstoppelse i stedet for diarré.

Kvalme og nedsat appetit  I forbindelse med behandlingen kan der opstå kvalme og manglende appetit, og hos enkelte kan der forekomme opkastning. Disse gener kan behandles med kvalmestillende medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig, og spørg os gerne om kostråd.

Hoste og åndenød  Du kan få tør irritationshoste og åndenød. Bliver det generende, kan hosten muligvis lindres med hostestillende midler.

Pneumonitis og pneumoni  Pneumonitis er en tilstand med irritation og fortætning af lungevævet. Dette medfører forværring af hoste og åndenød og giver feber. Lungebetændelse kan give samme symptomer, men skyldes bakterier i lungevævet. Atezolizumab kan give begge tilstande, og det er derfor vigtigt, at du henvender dig til klinikken, hvis du får feber, åndenød og hoste eller forværring af disse symptomer, så du kan blive behandlet. Tilstanden behandles med enten binyrebarkhormon eller antibiotika.

Led- og muskelsmerter  Der kan opstå varierende grader af smerter i led- og muskler under behandlingen. Du kan også få hovedpine,og influenzalignende symptomer.

Nyre- og leverfunktionen  Atezolizumab kan i sjældne tilfælde påvirke funktionen af nyrerne og leveren. Din nyre- og leverfunktion bliver derfor målt med en blodprøve inden hver behandling.

Allergisk reaktion  Atezolizumab kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion. Overfølsomhedsreaktionen kan opstå, umiddelbart efter at behandlingen er begyndt. Ofte er reaktionen mild i form af rødme og en fornemmelse af varme.

Påvirkning af hormonkirtelproduktionen  Atezolizumab kan i enkelte tilfælde påvirke de hormonproducerende organer i kroppen, så de enten producerer for meget eller for lidt hormon. Det overvåger vi via blodprøverne. 

Det kan give en lang række symptomer som f.eks. øget blodsukker, hurtig puls, øget svedtendens, vægttab, vægtstigning, hårtab, kuldefornemmelse, forstoppelse, svimmelhed, dybere stemme eller muskelsmerter. Vi vurderer din hormonproduktion fra de hormonproducerende organer ved hjælp af blodprøver, men du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer.

Vigtigt!

Atezolizumab kan give en række sjældne men meget alvorlige bivirkninger, der kræver hurtig behandling. Du skal derfor kontakte os omgående, hvis du får:

 • Nyopstået eller øget åndedrætsbesvær evt. ledsaget af forværring af hoste med slim og/eller feber
 • Ændret syn, eventuelt dobbeltsyn
 • Kraftig hovedpine
 • Kraftig diarré (afføring mere end 4-6 gange dagligt) sort, tjæreagtig, klisteret afføring eventuelt med blod eller slim
 • Kraftige mavesmerter
 • Ændret farve (te farvet) eller ændret mængde af urin
 • Feber med temperatur over 38,5
 • Øget tendens til næseblod, eller at du lettere får blå mærker.

Mulige bivirkninger ved Nab-paclitaxel

 • Nedsat appetit 
 • Kvalme og eventuelt opkastninger 
 • Smagsforstyrrelser 
 • Træthed
 • Symptomer, der ligner influenza med smerter i muskler og led 
 • Hårtab 
 • Påvirkning af knoglemarven med: 
  • Blodmangel, som kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken 
  • Blødning, som kan vise sig ved næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærkereller røde mærker i huden 
  • Infektion som kan vise sig ved feber 
 • Påvirkning af slimhinderne i både øjne, mund, mave og tarm. Det kan give svie, ømhed og svamp i munden, ondt i maven med forstoppelse eller diarré 
 • Allergisk reaktion på grund af Nab-paclitaxel under behandlingen. Symptomer på allergisk reaktion kan være kulderystelser, åndenød, smerter i lænden, trykken for brystet, kraftig varmefornemmelse, udslæt og påvirket blodtryk og puls. 
 • Føleforstyrrelser i hænder og fødder. 

 

Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Det kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. 

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. 

Immunterapi og kemoterapi  kan dog skade et foster. Du eller din partner skal derfor bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som f.eks. kondom, spiral eller p-piller under behandlingen.

Vi fraråder, at du ammer, mens du er i behandling.

Redaktør