Atezolizumab og Bevacizumab, behandling med

Til patienter med primær kræft i leveren med spredning.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om behandling ved primær kræft i leveren med spredning, eller hvor der ikke er mulighed for lokalbehandling.

Tilbagefald og/eller fremskreden primær i leveren kan i nogle tilfælde behandles med målrettet kræftbehandling. Det er en behandling, der virker ved at hæmme væksten af kræftområderne og nedsætte blodforsyningen til dem. Hvilken type af målrettet behandling vi kan tilbyde dig, afhænger af dine ønsker for behandlingen, kræftens genetiske sammensætning, sygdommens spredning og din samlede helbredstilstand.

Lægens vurdering er, at vi kan tilbyde dig målrettet behandling med 2 stoffer, der hedder Atezolizumab og Bevacizumab. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere tid.

Atezolizumab styrker immunforsvarets evne til at genkende og bekæmpe kræft. Vi giver behandling for at ramme kræftceller forskellige steder i kroppen. Der opstår bivirkninger, fordi kroppens raske celler også reagerer på behandling. Der er størst risiko for bivirkninger under behandlingen, og de kan i sjældne tilfælde være livstruende. På trods af behandlingen er der fortsat risiko for, at din sygdom udvikler sig. Vi ved, at du står i en vanskelig situation, og vi håber, at denne information kan hjælpe dig til at få overblik over behandlingen og forløbet med behandling. Vi anbefaler, at dine pårørende også læser informationen.

Kontrol inden behandling

Samtale  I forbindelse med hver behandling taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Blodprøver  Behandlingen kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodlegemer midlertidigt. Du skal derfor have taget blodprøver forud for hvert besøg. Prøverne skal tages, før du skal tale med en læge/sygeplejerske. Du kan få taget blodprøverne på hospitalets laboratorium senest en time før behandling eller lægekonsultation. Hvis du ønsker det, kan du få taget prøverne på et andet hospital eller laboratorium. Dette skal du aftale med lægen eller sygeplejersken

Behandlingen

Du bliver behandlet med Atezolizumab og Bevacizumab hver 3. uge.

Behandlingen består af serier, hvor én serie strækker sig over 3 uger.

Vi behandler i perioder af ca. 2 måneder, hvorefter vi vurderer, hvordan det går. Hver periode består af 3 serier efterfulgt af en scanning. Efter hver scanning gør du og eventuelt din familie status over din sygdomstilstand sammen med din patientansvarlige læge. Ved disse møder planlægger I det videre forløb.

Hvis du tåler behandlingen godt, og scanningsresultatet viser, at behandlingen har effekt, tilbyder vi behandling i en periode på yderligere 2 måneder. Dette gentager sig, så længe du kan tåle behandlingen og har effekt af den.

1 Serie

Efter ca. 3 uger møder du i klinikken med henblik på næste serie.

Bivirkninger generelt

Den målrettede behandling påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan opstå bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle de nævnte bivirkninger hos dig, og vi kan ikke udelukke andre bivirkninger end de nævnte på forhånd.

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for dødsfald. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Bivirkninger opstår ofte, fordi immunsystemet aktiveres af Atezolizumab. I nogle tilfælde kan det betyde, at det normale væv angribes, så du får symptomer. Disse symptomer kaldes immunmedierede bivirkninger eller autoimmune bivirkninger.

Bivirkningerne kan opstå under hele dit behandlingsforløb og kan som regel behandles med en pause fra medicinen, eventuelt suppleret med anden medicin som for eksempel binyrebarkhormon. Hvis du får en autoimmun bivirkning, kan den være måneder om at forsvinde. Der kan også opstå bivirkninger, efter at behandlingen er afsluttet.

Risikoen for, at en alvorlig bivirkning kommer igen efter, at du har holdt pause med behandlingen på grund af den alvorlige bivirkning, kender vi ikke med sikkerhed. Det er derfor vigtigt, at vi diskuterer den risiko, inden vi eventuelt genoptager behandlingen.

Autoimmune bivirkninger

Mave-tarm  En hyppig autoimmun bivirkning er diarre.

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis du tidligere har haft tarmsygdomme. Der kan forekomme diarre. Diareen kan også forekomme i kombination med betændelse i tarmen og smerter. Diarre som er opstået på grund af behandlingen kan variere fra at være let til alvorlig med blødning. Nogle tilfælde af diarre kan starte som et let tilfælde og kan udvikle sig til et svært tilfælde. Normalt behandles diarre ved, at man holder en pause med Atezolizumab og ved at diareen behandles med medicin. En sjælden gang kan Atezolizumab give forstoppelse.

Husk!

Du skal kontakte din behandlende afdeling, hvis du får

 • diarre
 • forstoppelse
 • blod i afføringen
 • mavesmerter.

Dette kan kræve supplerende undersøgelser af din tarm og blodprøver, eventuelt under indlæggelse.

Huden  Du kan få forskellige problemer med huden under behandlingen. Det kan for eksempel være udslæt, kløe, rødme, tør hud og øget følsomhed overfor sollys. Det sker sjældent, men vitiligo kan forekomme. Vitiligo er en tilstand, hvor huden taber pigment og bliver hvid. Tilstanden er harmløs, men vil formentlig være permanent.

Synet  I sjældne tilfælde kan Atezolizumab give inflammation i øjet. Det kan medføre nedsat syn og blindhed, hvis det ikke behandles. Der kan i sjældne tilfælde forekomme dobbeltsyn på grund af muskelsvaghed. Du skal øjeblikkelig kontakte afdelingen, hvis du mener, der er en ændring af dit syn, eller hvis du får ondt i øjnene.

Hormonsystemet  Atezolizumab kan påvirke de hormonproducerende organer i kroppen. Det drejer sig om hypofysen, skjoldbruskkirtlen og binyrerne, som enten producerer for meget eller for lidt hormon. De symptomer, som kan være forbundet med disse bivirkninger er træthed, forvirring, vægttab, impotens, hovedpine, dobbeltsyn, hurtig puls, øget svedtendens, vægttab, vægtstigning, hårtab, kuldefornemmelse, forstoppelse, svimmelhed, dybere stemme eller muskelsmerter. Vi holder øje med dine kirtelfunktioner ved hjælp af blodprøver, men det du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer. De fleste af disse bivirkninger kan behandles med binyrebarkhormon eller andre hormontilskud.

Leverpåvirkning  Der kan opstå en påvirkning af leverens funktion. Påvirkningen kan være af let grad eller svær grad, og leversvigt med dødelig udgang er set hos mindre end 1 % af patienter i behandling med Atezolizumab. I de fleste tilfælde kan påvirkningen af leveren behandles effektivt med binyrebarkhormon.

Symptomer, som kan være forbundet med leversygdom, er træthed, svaghed, kvalme, opkastning, gullig misfarvning af hud og øjne eller mavesmerter. Hvis du udvikler symptomer, eller blodprøverne tyder på leverpåvirkning, kan det blive nødvendigt at foretage videre undersøgelser i form af hyppigere blodprøver og vævsprøve fra leveren.

Nyrebetændelse  Der er set nyrebetændelse hos enkelte patienter behandlet med Atezolizumab. Nyrebetændelse kan medføre pludselig eller gradvist nedsat nyrefunktion.

Lungerne  Påvirkning af lungevævet kan vise sig ved åndenød.

Allergisk reaktion  Atezolizumab kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion. Overfølsomhedsreaktionen kan opstå, mens du får behandlingen. Ofte viser reaktionen sig i form af rødme og varmefornemmelse, kulderystelser og feber. Allergisk reaktion kan behandles med antihistamin og med binyrebarkhormon.

Herudover kan der også ses immunrelaterede reaktioner fra andre organer som for eksempel led og muskler. Dette kan give smerter og hævelser.

Andre organer  I sjældne tilfælde har patienter i behandling med Atezolizumab udviklet problemer i mere end et organ på samme tid (lever, nyrer, hjerte, lunger og kredsløb).

Vigtigt! - du skal kontakte os omgående

Atezolizumab kan, som vi har beskrevet det tidligere, give en række sjældne men meget alvorlige bivirkninger, der kræver hurtig behandling. Du skal derfor kontakte os omgående, hvis du får 

 • nyopstået eller øget åndedrætsbesvær eventuelt ledsaget af forværring af hoste med slim og/eller feber
 • ændret syn, for eksempel dobbeltsyn
 • kraftig hovedpine
 • kraftig diarré (afføring mere end 4-6 gange dagligt)
 • sort, tjæreagtig, klisteret afføring, eventuelt med blod eller slim
 • kraftige mavesmerter
 • ændret farve (te farvet) eller ændret mængde af urin
 • feber med temperatur over 38,5
 • øget tendens til næseblod, eller at du lettere får blå mærker.

Specielt ved Bevacizumab

Bevacizumab kan give forhøjet blodtryk. Hvis du får forhøjet blodtryk afbrydes din behandling med Bevacizumab, indtil blodtrykket er velbehandlet. Dette skal foregå i samarbejde med din praktiserende læge. Derudover kan Bevacizumab i sjældne tilfælde give problemer med blødninger eller blodpropper. Du skal kontakte afdelingen hvis du oplever tegn på blødning som for eksempel rosafarvet urin eller sort afføring.

Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Risici for kvinder i den fødedygtige alder – og risici for mænd 

Hvis du er gravid eller ammer, kan du ikke modtage behandlingen. Der kan være ukendte risici for dig eller fostret, hvis du bliver gravid under behandlingen. Laboratorie- og dyreforsøg er udført for at teste eventuelle risici, men resultaterne kan ikke nødvendigvis overføres til mennesker.

Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, skal du bruge en sikker præventionsmetode (p-piller, sterilisering, spiral eller depot gestagen).

Hvis du er mand og modtager denne behandling anbefaler vi, at du bruger kondom, og din kvindelige partner skal derudover anvende en sikker præventionsmetode (p-piller, sterilisering, spiral eller depot- gestagen.

Fortæl om dine bivirkninger, så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får uacceptable bivirkninger, bliver din behandling udsat eller afbrudt.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og dine venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Redaktør