At mærke liv under graviditeten

Information og vejledning om at mærke liv under graviditeten.

At mærke liv under graviditeten er et vigtigt tegn på, at dit barn har det godt inde i livmoderen. Det er forskelligt, hvornår man begynder at mærke liv, men jo længere du når hen i graviditeten, jo vigtigere er det, at du mærker barnets bevægelser. Her får du information om, hvornår du kan forvente at mærke liv, hvordan det oftest føles, og hvordan du skal forholde dig, hvis du skulle blive bekymret for, om du har mærket tilstrækkeligt med liv.

  • Din oplevelse af at mærke liv er en vigtig informaiton, når barnets velbefindende skal vurderes, da bevægelser er et udtryk for overskud hos barnet.
  • Det er forskelligt, hvornår man begynder at mærke de første bevægelser, men oftest vil du mærke liv omkring graviditetsuge 18-22.
  • Fra graviditetsuge 24 og frem til fødslen er det vigtigt, at du er opmærksom på barnets bevægelser og mærker liv hver dag.
  • Du skal henvende dig til Akutmodtagelsen for gravide, hvis du mærker markant mindre liv.

Barnets bevægelser igennem graviditeten

Allerede tidligt i graviditeten bevæger barnet sig i form af spjæt, som du ikke vil kunne mærke, da barnet stadig er for lille. Generelt gælder det, at barnet bevæger sig langt mere i hele graviditeten, end du selv kan mærke, da det kun er de kraftigste bevægelser, du mærker. de første bevægelser beskrives ofte som bobler, sommerfugle eller blide strøg. De kan også føles som tarmbevægelser eller luft i maven.

Det er derfor helt normalt, at du i starten kan være i tvivl om, hvorvidt du har mærket barnet. De første bevægelser vil ikke kunne ses eller mærkes udefra. Efterhånden vil du kunne mærke små puf og spark, som vil blive flere og kraftigere i de kommende uger.

Generelt er aktiviteten størst mellem graviditetesuge 28-32, hvorefter pladsen i livmoderen bliver mindre, og bevægelserne derfor kan føles mindre kraftige. Bevægelserne opfattes ofte som mere glidende og rullende eller møvende med små puf eller stræk. Du kan måske se barnets fødder, der stikker ud til den ene side eller mærke barnets hoved dreje i bækkenet. Måske har du en oplevelse af, at maven bliver skæv, og det kan være, at du kan mærke - og i nogle tilfælde nærmest høre barnet hikke. Hikke er dog som udgangspunkt ikke at forveksle med bevægelser, dvs. at det ikke er nok kun at mærke hikke. Som barnet vokser, kan det gå hen og medføre ubehag i form af smerter under ribbenene eller jag i underlivet, når barnet bevæger sig.

At mærke liv før graviditetsuge 24

Det er forskelligt fra gravid til gravid, hvornår man begynder at mærke liv, og det afhænger af flere faktorer. De fleste førstegangsgravide registrerer som regel bevægelser lidt senere end gravide, der tidligere har født. Oftest hænger det sammen med, at man som flergangsfødende har nemmere ved at genkende følelsen fra forrige graviditet.

Er det første gang, du er gravid, kan det være svært at vide, hvordan det føles at mærke liv, og du kan længe være i tvivl, om det er barnet, du mærker. Nogle gravide vil begynde at kunne mærke liv allerede fra graviditetsuge 13, men langt de fleste gravide vil dog først begynde at mærke bevægelser omkring graviditetsuge 18-22. Selvom du er begyndt at mærke liv tidligere i graviditeten, forventes det ikke, at du mærker liv hver dag før efter graviditetsuge 24.

Barnets bevægelser er et udtryk for overskud hos barnet. Overordnet kan man sige, at et barn der bevæger og et livligt, har gode ressourcer og får tilført tilstrækkeligt med ilt og næringsstoffer. Omvendt kan mangel på bevægelser være udtryk for, at barnet ikke længere trives optimalt og derfor sparer på ressourcer. Derfor skal du reagere, hvis du mærker markant mindre liv efter graviditetsuge 24.

At mærke liv fra graviditetsuge 24 og frem til fødslen

I løbet af graviditeten vil du lære dit barn og dets bevægelser bedre at kende, og du vil erfare, hvor meget aktivitet der er normalt for netop dit barn. Børn har forskellige aktivitetsmønstre, nogle er generelt meget aktive, og andre er generelt mindre aktive og det er derfor vigtigt, at du bliver god til at mærke efter, hvordan netop dit barn bevæger sig i løbet af dagen.

Dit barn kan for eksempel være mere rolig, når du selv er aktiv og omvendt være mere livlig, når du slapper af eller skal sove. Dit barn kan også være mere aktivit en dag, for at være mindre aktivt næste dag. Det er ikke nødvendigt at tælle, hvor mange gange du mærker bevægelser. Det, der er afgørende, er, at du lægger mærke til netop dit barn, og dets aktivitetsniveau på forskellige tidspunkter og reagerer, hvis du skulle blive bekymret for, om du har mærket nok til barnet.

Når du begynder at få kraftige veer ifm. fødslen vil dit fokus ofte skifte over til håndtering af veerne, og du vil derfor ikke i samme omfang have fokus på barnets bevægelser. Derfor er det normalt, at du kan komme i tvivl om, hvor meget du har mærket barnet bevæge sig ifm. selve fødslen.

Hvad vil det sige at mærke mindre liv?

Der er tale om mindre liv, hvis du mærker markant færre eller ingen bevægelser fra graviditetsuge 24+0. Færre bevægelser kan være udtryk for, at barnet ikke har de nødvendige ressourcer til at være aktiv og prioriterer at bruge energien på det mest nødvendige. Barnet vil ligge mere stille og på sigt vokse mindre end forventet. Det er derfor, at det er vigtigt, at du hver dag følger med i dit barns aktivitet.

Der kan dog være andre årsager til, at du mærker dit barn mindre, end du plejer. Mod slutningen af graviditeten bliver pladsen i livmoderen trang, og barnets hoved stiller sig fast i bækkenet, hvilket kan få barnets bevægelser til at føles og opleves anderledes. I nogle tilfælde kan barnet ligge med ryggen ud mod din mave og sparke mod rygsøjlen, og det kan være svært at mærke. Barnet sover generelt også længere ad gangen i de sidste uger af graviditeten.

Det kan også være, at du har haft travlt eller været stresset eller haft fokus på meget andet, og du derfor ikke har registreret barnets bevægelser i samme omfang. Hvis din moderkage ligger fortil på livmoderen, eller hvis du har en del plukkeveer, kan dette også mindske fornemmelsen af liv.

Om sommeren, når det er meget varmt, eller når du har feber, kan barnet også være mere sløvt. Husk at drikke rigeligt med væske.

Medicin, rygning, alkohol og rusmidler kan også påvirke barnets aktivitet.

Det er generelt en god idé hver dag at afsætte tid til at være særligt opmærksom på barnet i maven. Afsæt en halv time hver dag, eventuelt sidst på dagen, hvor du ligger behageligt og gerne på din venstre side, og slappe godt af. Sluk for fjernsynet eller mobilen og ret fokus på barnet. Læg evt. dine hænder på maven og prøv at forestille dig, hvad dit barn laver derinde.

Mærk efter dit barns bevægelser og lær derigennem dets væsen at kende. Nogle gange kan det være en god idé at snakke til eller synge for barnet eller lytte til musik. Det kan være en hyggestund for jer som kommende forældre, og jeres barn vil efterhånden kunne genkende jeres stemmer og musikken, og vil oftest føle sig tryg ved det samme, når det er kommet til verden.

Venter du tvillinger, kan du nogle gange have svært ved at skelne imellem børnenes bevægelser, idet du eventuelt mærker liv over det hele på maven. I disse tilfælde kan det være svært for dig at vide, hvilket barn du kan mærke. Her er det særlig vigtigt, at du tager dig god tid til at mærke efter bevægelser hver dag. Det samme gælder, hvis du i graviditeten bliver fulgt af lægen pga. bekymringer for barnets vækst og trivsel.

Hvornår skal du henvende dig?

Hvis du har haft komplikationer i din graviditet eller bliver fulgt med ultralydsskanninger og/eller af lægen pga. mulige komplikationer, sygdom eller pga. skærpet opmærksomhed på barnets velbefindende, opfordrer vi dig til at kontakte Akutmodtagelsen for Gravide, hvis du bliver bekymret for, om du har mærket mindre liv. 

Hvis din graviditet har været ukompliceret, vil vi i første omgang anbefale, at du drikker et glas meget koldt vand, som kan være med til at vække barnet. Herefter lægger du dig godt til rette med hænderne på maven og slapper af. Puf eventuelt en smule til maven og mærk godt efter, om du inden for en halv time kan mærke dit barn bevæge sig på vanlig vis. Hvis du efterfølgende fortsat er i tvivl eller bekymret, skal du ringe til Akutmodtagelsen for Gravide.

Du er altid velkommen til at  kontakte os, hvis du af den ene eller anden grund, er bekymret for, om du har mærket tilstrækkeligt med liv. Vi har stor forståelse for, at det kan være svært at vurdere, om man har mærket normalt til barnets bevægelser og tager alle henvendelser alvorligt.

Redaktør