Apalutamid , behandling med (Erleada)

Til patienter med prostatakræft.

Anvendelse af Apalutamid

Apalutamid er et lægemiddel, som anvendes til at behandle mænd med prostatakræft. Det aktive stof Apalutamid blokerer for det mandlige kønshormon testosteron.

Herved hæmmes kræftcellernes evne til vækst og deling. Behandlingen gives til mænd, hvor prostatakræften ikke længere reagerer på den medicinske eller kirurgiske kastration. Prostatakræften må ikke have spredt sig til andre dele af kroppen.

Behandlingen

Apalutamid er en tabletbehandling, som du skal tage dagligt. Du skal have 240 mg Apalutamid hver dag. 

Da hver tablet indeholder 60 mg Apalutamid, skal du tage 4 tabletter på samme tidspunkt hver dag. 

Vi anbefaler, at du tager Apalutamid lige inden, du går i seng. De 4 tabletter skal synkes hele og kan tages med eller uden mad. Hvis du glemmer at tage tabletterne, skal du ikke tage dem senere. Du skal tage den næste dosis, som du plejer dagen efter. 

Under behandling med Apalutamid fortsætter din nuværende behandling med hormonindsprøjtninger (med mindre du er kirurgisk kastreret).

Kontrol

Første kontrol er en måned efter påbegyndt behandling og består af en blodprøve. Den tager vi for at sikre, at behandlingen har den ønskede effekt på sygdommen. 

Bagefter kontrollerer vi din blodprøve hver 3. måned. 

Du vil, så længe din sygdom er velbehandlet, primært blive kontrolleret af en specialuddannet sygeplejerske. 

Til kontrollerne får du også målt dit blodtryk. Du vil få lavet statusskanning (PET-CT), som ved opstarten, med cirka et års interval. Behandlingen fortsætter så længe vi vurderer, at du har gavn af den. 

Mulige bivirkninger

Bivirkninger er almindelige i enhver medicinsk behandling. Bivirkningerne varierer fra person til person.

Tal med lægen, hvis du har problemer med evt. bivirkninger. 

De hyppigste bivirkninger er 

  • Træthed.
  • Forhøjet blodtryk.
  • Hududslæt.
  • Diarré.
  • Tendens til at falde.
  • Nedsat appetit.
  • Hedeture.
  • Ledsmerter.

Opstår der generende udslæt, skal du i første omgang forsøge at behandle med antihistamin tabletter og smøre udslættet med steroidcreme. Begge dele fås i håndkøb. Ved fortsat generende hududslæt, skal du kontakte os.

Du kan finde en komplet liste over bivirkninger i indlægssedlen i din medicinpakning. 

Opbevaring

Der er ikke krav til opbevaring af Apalutamid. 

Redaktør