Anlæggelse af urinstomi - Efter operationen (Del 2)

Efter fjernelse af urinblæren, kan man anlægge en urinstomi. Læs her om, hvordan forløbet omkring anlæggelsen af urinstomien er.

Efter fjernelse af urinblæren, kan man anlægge en urinstomi. Læs her om, hvordan forløbet omkring anlæggelsen af urinstomien er.

Operationen er nu overstået, og der venter dig et forløb, hvor du kan opleve gode og dårlige dage, selvom alt går, som det skal.

Du vil dagligt blive tilset af læge til stuegang. Der foregår en stadig observation og pleje, hvilket indebærer forstyrrelser i døgnrytmen. 

Humør og psyke

Du vil ofte føle dig godt tilpas de første par dage efter operationen. Herefter kan selv små ændringer i din kliniske tilstand eller velbefindende opfattes som tilbageskridt og udløse usikkerhed og tristhed. Humørsvingninger er imidlertid almindelige og oftest forbigående. 

Det er naturligt at være træt efter operationen.

Lægesamtale

Hvis du og din familie skulle have behov for en uddybende lægesamtale, kan det arrangeres af sygeplejerskerne. 

Indlæggelsesforløbet

Vi beder dig tænke på, at ikke to patientforløb er ens, og at der kan ske ændringer, hvis din tilstand kræver det. 

Under indlæggelsen er der særligt fokus på mobilisering (være oppe og ude af sengen) og ernæring. 

Mobilisering

Mobilisering er vigtig, for at du så hurtigt som muligt opnår samme fysiske aktivitetsniveau som før operationen.

Mave-tarmfunktionen genetableres hurtigere, når du bevæger dig, hvilket igen medfører mindre kvalme og ubehag fra maveregionen. 

Der er væsentlig større risiko for udvikling for lungebetændelse, blodpropper, lungeproblemer og tarmslyng (ileus) ved sengeleje efter en større operation. 

Ernæring 

Efter operationen har din krop brug for god næring og specielt flere proteiner. Da appetitten ofte er mindre efter operationen, er det vigtigt, at du får spist og drukket det mest optimale for dig. I samarbejde med afdelingens diætister har vi udarbejdet en ernæringsplan, der tilrettes dine ernæringsmæssige behov. Diætisten kommer og taler med dig dagen efter operationen. Her gennemgås planen, som du selv skal være med til at overholde og udfylde. 

Daglige procedurer

Her følger en kortfattet gennemgang af indlæggelsesforløbet med de vigtigste hændelser:

  • Tilsyn af stomien og oplæring i stomipleje og bandageskift
  • kontrol af vitale værdier (blodtryk, puls, temperatur m.m.) 
  • Vægt (væskebalance)
  • Blodprøvekontrol (blødning, saltbalance, infektion).

Dag 1-3

Vi sikrer os, at du er ordentligt smertedækket, og at urostomien fungerer.

Du får tilført supplerende væske igennem drop (PVK). 

Du genoptager vanlig medicin i samråd med lægen. 

Afhængigt af din tilstand må du få let kost efter evne (ernæringsplanen). 

Tarmfunktionen stimuleres med afføringsmidler og mobilisering. 

For at forebygge mundsvamp er mundhygiejne (tandbørstning) flere gange om dagen vigtigt. 

Supplér evt. tandbørstningen med tyggegummi og syrlige bolsjer, hvilket også fremmer mavetarmfunktionen. 

Du skal ud af sengen og gå ture flere gange dagligt.

Du får evt. hjælp til personlig hygiejne. 

Du vil begynde oplæring i stomipleje, og der vælges bandage, der skal skiftes dagligt. 

Dag 3-4

Tarmfunktionen genetableres. 

Tiden ude af sengen øges.
 
Afhængigt af mave-tarmfunktionen øges væske og kostindtaget. Derudover suppleres med proteindrikke. Hvis du ikke selv kan drikke tilstrækkeligt, vil du få ekstra væske tilført igennem drop (PVK).

Den smertestillende behandling justeres.

Du har måske lidt kvalme, lette smerter og humørsvingninger i disse døgn. 

Dag 4-5

Du er nu oppegående og kan klare dig selv.

De små katetre i stomien fjernes. 

Alt efter din tilstand begynder planlægningen af din udskrivelse. 

De fleste føler en naturlig uro ved tanken om den forestående udskrivelse.

Udskrivelsen

Hjælpemidler til de første par uger udleveres. Du er berettiget til de nødvendige hjælpemidler i henhold til servicelovens paragraf 112 (læs evt. om bekendtgørelsen på internettet). Tilrettelæggelse og udlevering af hjælpemidler veksler fra kommune til kommune. 

Du vil modtage en besked i din e-Boks fra din kommune, når hjælpemiddelansøgningen er modtaget (sendes af personalet dagen efter operationen). 

Vil du sidenhen ændre bestillingen, sker dette via din lokale leverandør. Vi bestiller hjemmesygeplejerske til støtte ved skift af stomien.

Den blodfortyndende behandling fortsætter, men behandlingen ændres til tablet Eliquis 2,5 mg morgen og aften (4 uger i alt).

Metalclips i huden skal fjernes 10.-12. dag enten af hjemmesygeplejersken eller egen læge.

Du får udleveret og gennemgået en medicinliste. 

Du får udleveret 3. del af cystektomiringbindet, og der henvises til patientinformationerne i ringbindet:

1 Fysisk aktivitet til patienter opereret i maven

2 Regulér din tarmfunktion

Du bliver, så vidt det er muligt, informeret om resultatet af den mikroskopiske undersøgelse af det fjernede væv inden udskrivelsen. Ellers får du svaret ved den første kontrol (ca. 1 måned efter udskrivelsen). Det er en god idé at have en pårørende med ved informationen.

Du vil også få en tid i klinikken hos stomisygeplejersken, hvor I sammen skifter stomien og taler om bandagemuligheder/problemer.

De fleste har tabt sig lidt under indlæggelsen og kan have glæde af opfølgning hos diætist. Se endvidere patientinformationen ”Når appetitten er lille”.

Udskrivningssamtale

For at sikre, at du er tilstrækkeligt informeret om dit videre forløb, skal du inden udskrivelse have en samtale med en læge og en sygeplejerske. Du vil blive informeret om eventuel videre kontrol og/eller behandling og om, hvor du skal henvende dig, hvis der opstår komplikationer. 

Egen læge og evt. henvisende afdeling vil, umiddelbart efter udskrivelsen, modtage et udskrivningsbrev (epikrise).

Åben indlæggelse

Glæden ved udskrivelse er ofte blandet med angst for fremtiden. Derfor tilbyder vi, at du kan henvende dig direkte til afdelingen hele døgnet den første måned efter udskrivelsen.

Telefonisk opfølgning

Omkring 1 uge efter udskrivelsen vil du blive ringet op af personalet fra Urinvejssygdomme, sengeafsnit 1, som vil høre, hvordan du trives hjemme. Vi spørger f.eks. om ernæring, fysisk aktivitet, søvn, smerter m.m. 

Redaktør