Anlæggelse af tarmblære - Efter operationen

Læs her om, hvad der skal ske i løbet af de første 21 dage efter anlæggelse af tarmblære.

Efter operation

Operationen er nu overstået, og der venter dig et forløb, hvor du kan opleve gode og dårlige dage, selvom alt går, som det skal.

Du vil blive tilset af læge til stuegange. 

Der foregår en stadig observation og pleje, hvilket indebærer forstyrrelser i døgnrytmen.

Humør og psyke

Du vil ofte føle dig godt tilpas de første par dage efter operationen. Herefter kan selv små ændringer i din kliniske tilstand eller velbefindende opfattes som tilbageskridt og udløse usikkerhed og tristhed. Humørsvingninger er imidlertid almindelige og oftest forbigående. 

Det er naturligt at være træt efter operationen.

Lægesamtale

Hvis du og din familie skulle have behov for en uddybende lægesamtale, kan dette arrangeres af sygeplejerskerne. 

En illustration af en urinblæren.

Indlæggelsesforløbet

Vi beder dig tænke på, at ikke to patientforløb er ens, og at der kan ske ændringer, hvis din tilstand kræver det. Under indlæggelsen er der særligt fokus på mobilisering (være oppe og ude af sengen) og ernæring. 

Mobilisering

Mobilisering er vigtig, for at du så hurtigt som muligt opnår samme fysiske aktivitetsniveau som før operationen. Mavetarmfunktionen genetableres hurtigere, når du bevæger dig, hvilket igen medfører mindre kvalme og ubehag fra maveregionen. Der er væsentligt større risiko for udvikling af lungebetændelse, blodpropper, lungeproblemer og tarmslyng (ileus) ved sengeleje efter en større operation.

Ernæring

Efter operationen har din krop brug for god næring og specielt flere proteiner. Da appetitten ofte er mindre efter operationen, er det vigtigt, at du får spist og drukket det mest optimale for dig. I samarbejde med afdelingens diætister har vi udarbejdet en ernæringsplan, der tilrettes dine ernæringsmæssige behov. Diætisterne kommer og taler med dig dagen efter operationen. Her gennemgås planen, som du selv skal være med til at overholde og udfylde. 

Daglige procedurer under indlæggelse

Her følger en kortfattet gennemgang af indlæggelsesforløbet med de vigtigste hændelser.

 • Skylning af blærekateteret
 • Kontrol af vitale værdier (blodtryk, puls, temperatur m.m.)
 • Vægt (væskebalance)
 • Blodprøvekontrol (blødning, saltbalance og infektion)

Dag 1-3 efter operation

 • Vi sikrer os, at du er ordentligt smertedækket og at tarmblæren/kateteret fungerer
 • Du får tilført supplerende væske gennem PVK (drop)
 • Du genoptager vanlig medicin i samråd med lægen 
 • Afhængigt af din tilstand, må du få let kost efter evne (ernæringsplanen). Derudover suppleres med proteindrikke 
 • Tarmfunktionen stimuleres med afføringsmidler og mobilisering 
 • For at forebygge mundsvamp er mundhygiejne (tandbørstning) flere gange om dagen vigtigt
 • Supplér tandbørstningen med tyggegummi og syrlige bolsjer, hvilket også fremmer mavetarmfunktionen
 • Du skal ud af sengen og gå ture flere gange dagligt
 • Du får evt. hjælp til personlig hygiejne
 • Du vil begynde oplæring i håndtering af kateteret

Dag 3-4 efter operation

 • Tarmfunktionen genetableres
 • Tiden ude af sengen øges
 • Afhængig af mavetarmfunktionen øges væske- og kostindtaget
 • Hvis du ikke selv kan drikke tilstrækkeligt, vil du få ekstra væske tilført gennem PVK (drop)
 • Den smertestillende behandling justeres
 • Du har måske lidt kvalme, lette smerter og humørsvingninger i disse døgn
En illustration af en krop med sugedræn, blærekateter og perifer venekatetre (PVK).

Dag 4-5 efter operation

 • Du er nu oppegående og kan klare dig selv
 • Alt efter din tilstand begynder planlægningen af din udskrivelse
 • De fleste føler en naturlig uro ved tanken om den forestående udskrivelse

Udskrivelsen

 • Du bliver udskrevet med kateter i 2-3 uger
 • Hjælpemidler til kateteret/blæreskylning udleveres
 • Der bestilles hjemmesygeplejerske til kateterskylning hjemme morgen og aften
 • Den blodfortyndende behandling fortsætter, men behandlingen ændres til tablet Eliquis 2,5 mg morgen og aften (4 uger i alt)
 • Metalclips i huden skal fjernes 10.-12. dag af enten hjemmesygeplejersken eller egen læge
 • Du vil få udleveret og gennemgået en medicinliste
 • Du får udleveret del 3 af cystektomi-ringbindet, og der henvises til informationerne i ringbindet:
  1. Fysisk aktivitet til patienter opereret i maven
  2. Regulér din tarmfunktion

Du bliver, så vidt det er muligt, informeret om resultatet af den mikroskopiske undersøgelse af det fjernede væv, inden du bliver udskrevet. Ellers får du svaret ved den første kontrol (ca. 1 måned efter udskrivelsen). Det er en god ide at have en pårørende med til den første kontrol. 

De fleste har tabt sig lidt under indlæggelsen og kan have glæde af opfølgning hos diætist. Se endvidere informationen: Når appetitten er lille.

Udskrivningssamtale

For at sikre at du er tilstrækkeligt informeret om dit videre forløb, skal du inden udskrivelsen have en samtale med en læge og en sygeplejerske. 

Du vil blive informeret om videre kontrol og/eller behandling og om, hvor du skal henvende dig, hvis der opstår komplikationer. 

Egen læge og evt. henvisende afdeling vil umiddelbart efter udskrivelsen modtage et udskrivningsbrev (epikrise). 

Åben indlæggelse

Glæden ved udskrivelse er ofte blandet med angst for fremtiden. Derfor tilbyder vi, at du kan henvende dig direkte til afdelingen hele døgnet indtil 1 efter udskrivelsen. 

Telefonisk opfølgning

Omkring 1 uge efter udskrivelsen vil du blive ringet op af personalet fra sengeafsnittet, som vil høre, hvordan du trives hjemme. Vi spørger f.eks. om ernæring, fysisk aktivitet, søvn, smerter m.m. 

Genindlæggelse 21. dag (1 døgn)

Du indlægges 21. dag efter operationen til fjernelse af blærekateteret og de små katetre. Du introduceres til inkontinenshjælpemidler, og behovet for hjælpemidler vurderes. 

Her kan du spørge ind til evt. spørgsmål vedrørende del 3 af cystektomi-ringbindet. 

Redaktør