Amputation af tå

Information om forberedelse inden amputation af tå, forløbet på hospitalet og forholdsregler efter.

Kort om operationen

Du skal have amputeret en tå eller flere tæer på grund af en infektion eller nedsat blodforsyning.

Du skal forvente at være på hospitalet i op til 7 dage i forbindelse med operationen. Hvis såret har svært ved at hele, er du indlagt i længere tid.

Såret er som regel helet efter 3 måneder, men det afhænger af, hvor godt blodomløbet er i dit ben.

Vigtig forberedelse

Forbered din krop på operationen

Når du skal opereres, er det vigtigt, at du spiser sundt, bevæger dig mest muligt og undgår rygning og alkohol. På den måde styrker du dit immunforsvar og mindsker risikoen for komplikationer. Læs om, hvordan du bedst forbereder din krop på operationen på www.herlevhospital.dk/patientguiden. Søg på ’Livsstil - vigtigt for dit behandlingsresultat’.

Overvej at inddrage dine pårørende

Vi taler med dig om dit forløb. Hvis du ønsker det, kan dine nærmeste pårørende blive inddraget i planen for din behandling. Hvis du har mange pårørende, anbefaler vi, at du vælger én eller to personer, der har den primære kontakt til afdelingen.

Medbring en sko, som sidder godt fast på foden

Du skal medbringe en sko, som er skridsikker og sidder godt fast på foden. På den måde får du mest muligt ud af din genoptræning efter operationen. Vi anbefaler, at det er en sko, som du er vant til at bruge.

På hospitalet 

Blodprøver og undersøgelser inden operationen

Inden operationen tager vi blodprøver og et EKG (elektrokardiogram) og undersøger blodtrykket og blodomløbet i dit ben for at vurdere din huds evne til at hele.

Fortæl os, hvis du drikker mere alkohol, end Sundhedsstyrelsen anbefaler

Du skal fortælle os, hvis du som mand drikker mere end 21 genstande om ugen og som kvinde drikker mere end 14 genstande om ugen. Vi har brug for at vide det, så vi kan tage særlige forholdsregler, mens du er på hospitalet.

Du bliver bedøvet

Normalt foregår operationen lokalbedøvelse, men i nogle tilfælde vurderer vi, at operationen skal ske i fuld bedøvelse. Vi taler med dig om, hvad det har af betydning for dine forberedelser. I fuld bedøvelse får du lagt et drop i hånden med medicin, så du sover og ikke mærker noget. I lokalbedøvelse er du vågen, men foden er bedøvet.

Operationen

Når bedøvelsen virker, fjerner lægen tåen eller de tæer, som har nedsat blodforsyning eller en infektion. Vi lukker enten såret med tråd eller lader det være åbent, hvis vi vurderer, at risikoen for infektion er større, hvis vi syr såret sammen. Til sidst får du plaster og forbinding på.             

Operationen varer ½ - 1 time.

Hold benet i ro efter operationen

Efter operationen skal du ligge med benet højt for at undgå, at det bløder fra såret. Hvis du kort tid efter operationen kan komme over i en kørestol, skal dit opererede ben fortsat holdes højt, mens du sidder i kørestolen.

Støt ikke på foden

Lægen vurderer, hvornår du må begynde at støtte på din fod igen, da det altid er individuelt. Nogle kan derfor have brug for en længere periode i kørestol.

Når du igen må komme op at stå, skal du bruge et gangredskab, uden at du støtter på din fod. Vi viser dig hvordan. Din genoptræning handler også om, hvordan du klarer at vaske dig, tage tøj af og på, sidde op til måltiderne og komme på toilettet.  

Du får eventuelt en sandal eller støvle på foden

Du får eventuelt en særlig sandal eller støvle på for at aflaste din fod, når du må støtte på foden igen. Du skal bruge støvlen eller sandalen, indtil såret er helet.

Du får blodfortyndende medicin

Vi vurderer, om du skal have blodfortyndende medicin, der forebygger blodpropper. Hvis du har behov for det, får du medicinen som indsprøjtninger hver dag.

Følelsesmæssige reaktioner efter en amputation

Det påvirker ethvert menneske at få amputeret en kropsdel. Amputationen vil for de fleste medføre større eller mindre ændringer i livet. Følelser som angst, vrede, sorg, bitterhed og modløshed er helt almindelige reaktioner. Det er vigtigt at være åben omkring de følelser, du har, og fortælle andre om dem.

Risiko ved operationen

Ved alle operationer er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. Følgende komplikationer forekommer i sjældne tilfælde:

Overfladisk infektion i operationssåret

Får du en overfladisk infektion i operationssåret, behandler vi det med antibiotika.

Gangræn i operationssåret

Der kan gå gangræn i operationssåret. Det kaldes også for koldbrand. Sker det, skal du have en ny operation, hvor vi renser operationssåret og i værste fald laver en ny amputation på et højere niveau.

Manglende heling af såret

Blodtilførslen til bløddelene på amputationsniveauet kan være for dårlig efter operationen, så operationssåret ikke heler. Sker det, kan vi blive nødt til at lave en ny amputation på et højere niveau.

Behov for blodtransfusion

Vi holder øje med din blodprocent før og efter operationen. For at optimere heling af stumpen er det vigtigt, at blodprocenten ikke bliver for lav. Er din blodprocent for lav, anbefaler vi dig at modtage blodtransfusion.

Blodprop i lunge eller hjerne

Efter operationen vurderer vi, om du skal have blodfortyndende medicin for at nedsætte risikoen for blodpropper. Sker det alligevel, at der dannes en blodprop, behandler vi det med det samme.

Tilstødende infektioner

Under indlæggelsen kan der opstå tilstødende infektioner. Det mest almindelige er en urinvejsinfektion eller en lungebetændelse. Sker det, behandler vi det med antibiotika.

Hjemme igen

I det følgende kan du se, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen.

Ubehag eller smerter

Tag smertestillende medicin, så længe du har ondt

Du skal tage smertestillende medicin, så længe du har ondt. Den smertestillende medicin er en del af behandlingen. Du skal følge de anvisninger, du fik, da du blev udskrevet fra hospitalet.

Hjælp din krop med at komme sig

Efter din operation har bevægelse, kost, rygning og alkohol stor betydning for, hvor hurtigt du får kræfterne tilbage, og hvor godt dit sår heler. Læs om, hvordan du kommer dig bedst muligt på www.herlevhospital.dk/patientguiden. Søg på ’livsstil’.

Praktiske forhold

Sygemelding

Det er individuelt, hvor længe man har behov for at være sygemeldt efter en amputation. Det kommer an på dit arbejde, og om tiden efter amputationen er kompliceret og kræver yderligere behandling. Du kan få en sygemelding hos din egen læge.

Kom til kontrol

Efter din operation bliver du tilbudt at komme til opfølgende kontrol hos os. Hvis vi ikke har aftalt en tid med dig på hospitalet, indkalder vi dig med digital eller fysisk post.
Til den opfølgende kontrol taler vi med dig om, hvordan du har det og laver eventuelt undersøgelser. Det kan være en god idé at skrive dine spørgsmål ned hjemmefra, så du husker at stille dem. Du er meget velkommen til at tage en pårørende med.

Hvis du oplever forværring, skal du ikke vente til din kontrol. Ved forværring inden for de første 72 timer, skal du kontakte os. Efter 72 timer skal du kontakte din egen læge eller Akuttelefonen 1813.

Aflevér hjælpemidler efter brug

Når du ikke længere har brug for de midlertidige hjælpemidler, som du har lånt, skal du returnere dem til det hospital, hvor du fik dem udleveret.

Værd at vide

Se din journal og prøvesvar

www.minsundhedsplatform.dk og i sundhedsjournalen på www.sundhed.dk kan du se din journal, dine sundhedsdata og dine eventuelle prøvesvar. Du kan hente begge dele som app: MinSP og MinSundhed. Log på med dit NemID eller MitID.

Vi giver din læge besked

Vi sender information om dit forløb til din praktiserende læge. Hvis du ikke ønsker, at din læge skal modtage besked fra hospitalet, skal du sige det til os.

Fortæl om din oplevelse

Vi vil gerne høre fra dig med både ris og ros. Hvis du overvejer at klage, kan du kontakte hospitalets patientvejledere, som er uvildige rådgivere. Læs mere her: www.regionh.dk/patientrettigheder

Få mere viden

Amputationsforeningen og Amputationskredsen tilbyder fællesskab, råd og støtte til patienter og pårørende. Du finder foreningen på www.amputationsforeningen.dk. Du finder kredsen på www.danskhandicapforbund.dk.

Redaktør