Amputation af ben

Information om forberedelse inden amputation af ben, operationen, forløbet på hospitalet, og forholdsregler når man er hjemme igen.

Kort om operationen

Årsagen til amputation er oftest kraftige smerter og/eller kroniske sår på grund af dårligt blodomløb som følge af diabetes eller åreforkalkning.

Patienter, der amputeres på grund af dårligt blodomløb, har større risiko for nedsat sårheling. I 10-20 % af alle amputationer er det nødvendigt at amputere mere af benet ved en ny operation, fx fordi såret ikke heler. Vi forsøger altid at bevare så meget af benet som muligt.

Du skal forvente at være på hospitalet i op til 10 dage i forbindelse med operationen. Varigheden kan dog variere afhængigt af, hvordan såret heler, og om du bor hjemme eller på plejehjem.

Lige efter operationen er det normalt at have fantomfornemmelser, hvor det føles som om, dit ben stadig er der. Fornemmelserne kan være længerevarende.

Vigtig forberedelse

Forbered din krop på operationen

Når du skal opereres, er det vigtigt, at du spiser sundt, bevæger dig mest muligt og undgår rygning og alkohol. På den måde styrker du dit immunforsvar og mindsker risikoen for komplikationer. Læs om, hvordan du bedst forbereder din krop på operationen på www.herlevhospital.dk/patientguiden. Søg på ’Livsstil - vigtigt for dit behandlingsresultat’.

Overvej at inddrage dine pårørende

Vi taler med dig om dit forløb. Hvis du ønsker det, kan dine nærmeste pårørende blive inddraget i planen for din behandling. Hvis du har mange pårørende, anbefaler vi, at du vælger én eller to personer, der har den primære kontakt til afdelingen.

Medbring en sko, som sidder godt fast på foden

Du skal medbringe en sko, som er skridsikker og sidder godt fast på foden. På den måde får du mest muligt ud af din genoptræning efter operationen. Vi anbefaler, at det er en sko, som du er vant til at bruge.

På hospitalet 

Blodprøver og undersøgelser inden operationen

Inden operationen tager vi blodprøver og et EKG (elektrokardiogram) og undersøger blodtrykket og blodomløbet i dit ben for at vurdere din huds evne til at hele.

Fortæl os, hvis du drikker mere alkohol, end Sundhedsstyrelsen anbefaler

Du skal fortælle os, hvis du som mand drikker mere end 21 genstande om ugen og som kvinde drikker mere end 14 genstande om ugen. Vi har brug for at vide det, så vi kan tage særlige forholdsregler, mens du er på hospitalet.

Du bliver bedøvet

Under operationen er du enten rygmarvsbedøvet eller fuldt bedøvet. Ved rygmarvsbedøvelse er du vågen, men har ikke ondt. Ved fuld bedøvelse sover du og mærker ikke noget.

Operationen

Operationen varer cirka 1-1½ time. Såret lukkes med tråd, og du får en forbinding på.

Opvågning efter operationen

Når operationen er færdig, kører vi dig til opvågningen, hvor du vågner fra bedøvelsen og eventuelt overnatter. På opvågningsstuen er du tilsluttet udstyr, som fx måler hjerterytme, blodtryk og temperatur. De fleste er trætte og har brug for hvile.

Sig til, hvis du har ondt

Efter operationen kan du have smerter. Fortæl os, hvis du har ondt eller er utilpas, så vi kan hjælpe dig. Da vi behandler smerter i såret og fantomsmerter forskelligt, er det vigtigt, at du beskriver, hvilken slags smerter du har.

Smerter i såret behandler vi med smertestillende medicin. Ved amputation på låret, får du lagt et kateter til smertestillende medicin i låret. Kateteret fjerner vi som regel efter 3-5 dage. Bagefter får du piller med smertestillende medicin.

Fantomsmerter/fornemmelser i det ben, der er amputeret, behandler vi med en anden type smertestillende medicin.

Reaktioner efter en amputation

Det påvirker ethvert menneske at få amputeret en kropsdel. Amputationen vil for de fleste medføre større eller mindre ændringer i livet. Følelser som angst, vrede, sorg, bitterhed og modløshed er helt almindelige reaktioner. Det er vigtigt at være åben omkring de følelser, du har, og fortælle andre om dem.

Nogle reagerer også på indlæggelsen og operationen med ændret adfærd, der fx kan vise sig ved følgende symptomer:

 • Du virker rastløs, forvirret og urolig.
 • Du ser eller hører noget, som andre ikke ser eller hører.
 • Du sover dårligt.
 • Du ændrer dig og bliver fx mere irritabel og vred.
 • Du føler dig deprimeret.
 • Du har svært ved at huske.

Tilstanden kaldes delirium og ses oftest hos patienter over 65 år.

Du skal genoptræne hver dag

Den dag, du er blevet opereret, eller senest dagen efter, skal du i gang med at bevæge dig. Du opnår det bedste resultat, når du genoptræner og bevæger dig, selvom du er træt og har ondt. En fysioterapeut hjælper dig med at komme ud af sengen og over i en stol eller kørestol og viser dig nogle øvelser, som du selv skal lave, mens du er på hospitalet. 

Din genoptræning handler også om, hvordan du klarer at vaske dig, tage tøj af og på, sidde op til måltiderne og komme på toilettet. Formålet er, at du er så selvhjulpen som muligt, når du bliver udskrevet.

Du får taget blodprøver

De første 5 dage efter operationen, får du taget blodprøver hver dag, så vi kan følge din behandling.

Vi vejer dig og registrerer, hvad du spiser og drikker

I den første tid af din indlæggelse registrerer vi, hvad du spiser og drikker, så du får den rigtige ernæring. Vi vejer dig også for at sikre, at du får den rette mængde væske. Vi anbefaler, at du drikker 1½-2 liter væske i døgnet. Fortæl os derfor, hvis du spiser eller drikker noget, som dine pårørende har haft med.

Pleje af såret

Mens du er på hospitalet, holder vi øje med såret. Hvis du får brug for hjælp til at pleje dit sår, når du kommer hjem igen, sørger vi for, at du får besøg af en hjemmesygeplejerske.

Brug stumpsokken

Du får en stumpsok, der fremmer helingen af såret, forebygger hævelse og smerter. Stumpsokken skal dog ikke bruges om natten, eller når du bruger en eventuel silikoneliner. Sådan tager du stumpsokken på: 

 • Sæt tommelfingrene ind i hver side.
 • Saml stoffet op i hånden, til du når bunden af stumpsokken
 • Træk enden af stumpsokken tæt op omkring spidsen af stumpen. Hvis sokken ikke sidder helt tæt, er der risiko for, at spidsen af stumpen hæver.
 • Fortsæt med at trække stumpsokken længere op ad stumpen.
 • Sæt hoftebæltet rundt om taljen, hvis du er amputeret ved hoften.

Hjælpemidler og eventuelle ændringer i dit hjem

Inden du bliver udskrevet, taler vi med dig om hjælpemidler som fx gangredskaber eller kørestol, badestol eller toiletforhøjer. Under indlæggelsen taler vi med din kommune om planlægning af udskrivelsen, blandt andet om du får behov for hjælp i hjemmet.
Hospitalet låner dig midlertidige hjælpemidler, som du selv skal bede pårørende om hjælp til at hente og installere i dit hjem.
Din kommune sørger for de blivende hjælpemidler og ændringer i din bolig.

Rehabilitering

Hvis du har behov for længere genoptræning og hjælp hele døgnet, kan vi indstille dig til et rehabiliteringsophold i din kommune. Du skal selv betale mellem 130-170 kroner om dagen for kost. Det er kommunen, der afgør, om du får tilbudt en rehabiliteringsplads eller hjælp i hjemmet.

Risiko ved operationen

Ved alle operationer er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. Følgende komplikationer forekommer i sjældne tilfælde:

Overfladisk infektion i operationssåret

Får du en overfladisk infektion i operationssåret, behandler vi det med antibiotika.

Dyb infektion i stumpen

Hvis du får en dyb infektion i stumpen, skal du have en ny operation, hvor vi renser operationssåret og eventuelt kan blive nødt til at lave en ny amputation på et højere niveau.

Manglende heling af stumpen

Blodtilførslen til bløddelene på amputationsniveauet kan være for dårlig efter operationen, så operationssåret ikke heler. Sker det, kan vi blive nødt til at lave en ny amputation på et højere niveau.

Behov for blodtransfusion

Vi holder øje med din blodprocent før og efter operationen. For at optimere heling af stumpen er det vigtigt, at blodprocenten ikke bliver for lav. Er din blodprocent for lav, anbefaler vi dig at modtage blodtransfusion.

Blodprop i lunge eller hjerne

Efter operationen vurderer vi, om du skal have blodfortyndende medicin for at nedsætte risikoen for blodpropper. Sker det alligevel, at der dannes en blodprop, behandler vi det med det samme.

Tilstødende infektioner

Under indlæggelsen kan der opstå tilstødende infektioner. Det mest almindelige er en urinvejsinfektion eller en lungebetændelse. Sker det, behandler vi det med antibiotika.

Hjemme igen

I det følgende kan du se, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen.

Ubehag eller smerter

Kontakt os, hvis du får problemer med såret

Det er normalt at være hævet og have ondt omkring såret. Hvis du får betændelse i såret, skal det behandles. Du skal derfor kontakte os, hvis du oplever et eller flere af disse symptomer:

 • Øget rødme.
 • Tiltagende hævelse.
 • Tiltagende ømhed.
 • Tiltagende varme omkring såret.
 • Øget væske fra såret.
 • Såret åbner sig.
 • Feber over 38 grader.
 • Ændrede eller tiltagende smerter i stumpen, når du hviler eller bevæger dig.

Du bør også altid kontakte os, hvis du er i tvivl om, at såret heler, som det skal.

Tag smertestillende medicin, så længe du har ondt

Du skal tage smertestillende medicin, så længe du har ondt. Den smertestillende medicin er en del af behandlingen. Du skal følge de anvisninger, du fik, da du blev udskrevet fra hospitalet.

Bevægelse og hvile

Du bliver tilbudt genoptræning

Hvis vi ikke allerede har lavet en genoptræningsplan, da du blev udskrevet, laver vi den sammen med dig, når du kommer til kontrol. Vi sender planen til det sted, hvor du skal træne. De kontakter dig om, hvornår din genoptræning starter. Indtil du starter i genoptræning, skal du fortsat lave de øvelser, som fysioterapeuten har instrueret dig i.

Pleje og hygiejne

Brug fugtighedscreme, hvis din hud er tør

Når trådene er fjernet, anbefaler vi, at du smører stumpen med en uparfumeret fugtighedscreme om aftenen, hvis din hud føles tør. Vask altid stumpen, inden du tager creme på. 
Brug kun cremen om aftenen, så den når at trænge ind i huden, inden du skal have stumpsokken på igen næste morgen.

Sådan vasker du stumpsokken

Da stumpsokken sidder direkte på huden, skal den vaskes ligesom almindeligt tøj. Sådan vasker du den:

 • Gør stumpsokken våd med lunkent vand fra vandhanen og vask den med flydende, uparfumeret håndsæbe.
 • Skyl grundigt med lunkent vand fra vandhanen, indtil sæben er væk.
 • Klem forsigtigt vandet ud af stumpsokken uden at vride den. Brug eventuelt et håndklæde.
 • Placér stumpsokken fladt på et håndklæde, og lad den tørre.

Spis kost med protein og vitaminer

Vi anbefaler, at du spiser kost, som indeholder mange proteiner, da det fremmer heling af dit sår. Der er fx mange proteiner i kød, mælk og bønner. Nogle af dine måltider kan suppleres med proteindrikke.

Hjælp din krop med at komme sig

Efter din operation har bevægelse, kost, rygning og alkohol stor betydning for, hvor hurtigt du får kræfterne tilbage. Læs om, hvordan du kommer dig bedst muligt på www.herlevhospital.dk/patientguiden. Søg på ’livsstil’.

Praktiske forhold

Sygemelding

Det er individuelt, hvor længe man har behov for at være sygemeldt efter en amputation. Det kommer an på dit arbejde, og om tiden efter amputationen er kompliceret og kræver yderligere behandling. Du kan få en sygemelding hos din egen læge.

Få fjernet tråde

Du skal have fjernet tråde hos din egen læge 3 uger efter operationen.

Kom til kontrol

Hvis du har et ukompliceret forløb efter amputationen, skal du til kontrol hos din egen læge. Du skal selv kontakte din egen læge for at få en tid.
Hvis du har et kompliceret forløb, der fortsat kræver behandling efter amputationen, skal du komme til kontrol hos os. Hvis vi ikke har aftalt en tid med dig på hospitalet, indkalder vi dig med digital eller fysisk post.

Det kan være en god idé at skrive dine spørgsmål ned hjemmefra, så du husker at stille dem. Du er meget velkommen til at tage en pårørende med.

Hvis du oplever forværring, skal du ikke vente til din kontrol. Ved forværring inden for de første 72 timer, skal du kontakte os. Efter 72 timer skal du kontakte din egen læge eller Akuttelefonen 1813.

Brug silikonelineren

Hvis du skal have en silikoneliner, tages der mål af stumpen. Silikonelineren er en blød, støttende bandage, der fremmer helingen af såret, forebygger hævelse og smerter og former stumpen til en eventuel benprotese.

Du får hjælp til at få silikonelineren på og bliver instrueret i, hvor længe du skal have den på hver dag.

Muligheden for en protese

Under din genoptræning vurderes det, om det er muligt at give dig en protese, hvis du ønsker det. Tilpasningen af en protese tager tid og kræver tålmodighed og psykisk overskud. Samtidig kræver protesen en god fysik og vedholdende træning. Protesen kan først tilpasses, når benet ikke længere er hævet.

Aflevér hjælpemidler efter brug

Når du ikke længere har brug for de midlertidige hjælpemidler, som du har lånt, skal du returnere dem til det hospital, hvor du fik dem udleveret.

Værd at vide

Se din journal og prøvesvar

www.minsundhedsplatform.dk og i sundhedsjournalen på www.sundhed.dk kan du se din journal, dine sundhedsdata og dine eventuelle prøvesvar. Du kan hente begge dele som app: MinSP og MinSundhed. Log på med dit NemID eller MitID.

Se din journal og prøvesvar

www.minsundhedsplatform.dk og i sundhedsjournalen på www.sundhed.dk kan du se din journal, dine sundhedsdata og dine eventuelle prøvesvar. Du kan hente begge dele som app: MinSP og MinSundhed. Log på med dit NemID eller MitID.

Fortæl om din oplevelse

Vi vil gerne høre fra dig med både ris og ros. Hvis du overvejer at klage, kan du kontakte hospitalets patientvejledere, som er uvildige rådgivere. Læs mere her: www.regionh.dk/patientrettigheder

Få mere viden

Du kan få mere viden om sygdom og behandling på www.patienthåndbogen.dk.

På Helbredsprofilen kan du se forskellige film om tiden efter en amputation: www.helbredsprofilen.dk/da/kategori/amputation. Du kan også se filmene ved at holde din smartphones kamera op foran QR-koden:

Redaktør